REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Polacy z Japończykami chcą z Buczy zrobić drugi Sanok. Powstanie tu Zielona Strefa Przemysłowa

Obrazki zrównanej z ziemią ukraińskiej Buczy zszokowały świat. Teraz pojawiła się jednak szansa, żeby z tymi złymi skojarzeniami skończyć raz na zawsze. Bucza ma szansę stać się symbolem czegoś zgoła odmiennego i jak najbardziej pozytywnego. Pomóc w tym zamierza polska firma Hynfra.

22.05.2023
11:24
wodor-energia-Ukraina-odbudowa
REKLAMA

O odbudowie Ukrainy mówi się także w ujęciu energetycznym. I jak się okazuje, już w tym kierunku podejmowane są konkretne działania. Tak jak w przypadku Zielonej Strefy Przemysłowej, która ma powstać w Buczy. Celem jest zapewnienie niezależności energetycznej poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, wodoru i amoniaku. Ma w tym pomóc polska firma Hynfra, japońska Tsubame BHB Corporation oraz ukraiński partner UTEM. Właśnie podpisano w tej sprawie list intencyjny.

REKLAMA

To będzie pierwszy taki projekt na Ukrainie. Jest strategicznie ważny z punktu widzenia naszej niezależności energetycznej. Pozwoli naszemu miastu mieć własne, alternatywne źródła energii. My, Wspólnota Terytorialna Buczy, wyobrażamy sobie przyszłość, w której zielona technologia nie jest jedynie opcją, ale fundamentalną częścią infrastruktury naszego społeczeństwa - przekonuje mer Buczy Anatory Fedoruk.

Wodór, czyli Bucza ma być jak Sanok

Bucza dopiero wydaje się odżywać. Jednym z elementów tego wstawania z kolan przez miasto są plany związane z Zieloną Strefą Przemysłową, która ma zajmować 3000 hektarów. Tamtejszym samorządowcom Hynfra zaproponowała model dekarbonizacyjny, realizowany właśnie w Sanoku, gdzie miasto w ramach tych działań m.in. przeznaczyło ok. 300 ha gruntów pod panele fotowoltaiczne. Projekt w Buczy realizowany będzie we współpracy z ukraińską firmą inżynieryjną UTEM oraz dostawcami technologii z Japonii, w szczególności z firmą Tsubame BHB.

To przełomowa chwila. Stymulujemy rozwój gospodarczy w ramach zielonej reindustrializacji, która jest tak potrzebna Ukrainie, by się odbudować. Jednak najważniejszy wymiar tego projektu to także bezpieczeństwo i odporność systemu energetycznego, ciepłowniczego i paliwowego miasta na terrorystyczne praktyki federacji rosyjskiej - nie ma wątpliwości Tomoho Umeda, prezes spółki Hynfra, która jest integratorem technologii wodorowych.

Teraz czas na przygotowanie głównych założeń projektu, a potem na studium wykonalności. Głównym celem jest produkcja energii na potrzeby lokalnej konsumpcji. Sam wodór i amoniak wytwarzane będą z odnawialnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna i wiatrowa, i zużywane dalej m.in. jako energia elektryczna, paliwo i nawozy.

Polska z centralną rolą odbudowy Ukrainy

Na razie podział obowiązków jest taki: Hynfra ma po swojej stronie koncepcję i projekt, Tsubame dostarczy technologię zielonych bezpiecznych amoniakalnych magazynów energii, a ukraiński UTEM ma przeprowadzić lokalnie proces developmentu i budowy.

Będzie to jeden z najważniejszych projektów współpracy z udziałem prywatnych firm z trzech krajów - Ukrainy, Polski i Japonii - nie ma wątpliwości radca ministra ambasady Japonii na Ukrainie Yasumasa IIjima.

REKLAMA

Z kolei Akio Miyajima, ambasador Japonii w Polsce, akcentuje przy tej okazji, że w jego opinii Polska pełni centralną rolę w odbudowie Ukrainy.

Pierwszy projekt współpracy między Japonią a Polską na Ukrainie będzie dla innych symbolicznym przykładem - twierdzi.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA