REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Potężny strumień składek. ZUS machnął ręką na miliardy z budżetu

Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek w zeszłym roku wyniósł aż 83,6 proc., dzięki czemu ZUS zrezygnował z budżetowej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych na łączną kwotę aż 13 mld zł. Dotacja z budżetu państwa wyniosła niecałe 52 mld zł, co jest bardzo dobrym wynikiem będącym efektem bardzo dobrej sytuacji na rynku pracy.

17.04.2024
4:03
Potężny strumień składek. ZUS machnął ręką na miliardy z budżetu
REKLAMA

Zakład Ubezpieczeń Społecznych podsumował sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. Analitycy ZUS-u podkreślają, że sytuacja FUS-u nie tylko jest stabilna, ale w najbliższych latach nic w tym zakresie nie powinno się zmienić. Oczywiście z czasem stosunek liczby beneficjentów FUS-u do płatników składek będzie się niebezpiecznie pogarszać, ale to zupełnie odrębny temat.

REKLAMA

Potężne wpływy ze składek

ZUS wskazuje, że stabilna sytuacja na rynku pracy przełożyła się na dobrą sytuację finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Wprawdzie pokrycie bieżących wydatków nie było tak wysokie, jak w rekordowym 2022 roku, gdy wyniosło aż 85 proc., ale wynik 83,6 proc. to i tak rewelacyjne osiągnięcie jak na realia polskiego systemu emerytalno-rentowego. Warto wspomnieć, że w 2010 r. współczynnik ten ledwo przekroczył 55 proc.

Tak duże wpływy ze składek w stosunku do wydatków sprawiły, że ZUS mógł zrezygnować w zeszłym roku z dotacji do FUS-u na łączną kwotę 13 mld zł. To świetna wiadomość, ale trzeba mieć świadomość, że państwo wciąż dosypało olbrzymią sumę do systemu, bo dotacja z budżetu państwa do FUS-u wyniosła prawie 51,7 mld zł. Ta kwota z kolei nieco blednie w zestawieniu z poziomem wydatków z tego funduszu.

Jak informuje ZUS, tak zwane transfery na rzecz ludności, czyli świadczenia emerytalno-rentowe oraz pozostałe świadczenia w 2023 r. zamknęły się kwotą aż 352 mld zł. Same wydatki na emerytury i renty finansowane z FUS-u wyniosły 319,5 mld zł, czyli aż o 18,6 proc. więcej niż w 2022 roku. Tak olbrzymi wzrost wydatków to głównie efekt rekordowej waloryzacji świadczeń z powodu szalejącej inflacji.

Więcej o ZUS-ie przeczytacie w tych tekstach:

ZUS podaje, że wysokość wypłaty przeciętnej emerytury lub renty w 2023 r. wyniosła 3269,49 zł i było to aż o 17,2 proc. więcej niż w 2022 r. Zakład wskazuje, że najważniejszym czynnikiem, który wpływał na wysokość świadczeń, była waloryzacja, która sprawiła, że świadczenia wzrosły o 14,8 proc., ale nie mniej niż o 250 zł.

Z raportu ZUS-u dowiadujemy się też, że liczba ubezpieczonych w ZUS na koniec 2023 r. wyniosła ponad 16,3 mln i była o 10,5 tys. mniejsza niż rok wcześniej. Najliczniejszą grupę ubezpieczonych stanowili pracownicy (71,5 proc.), a w dalszej kolejności osoby prowadzące działalność gospodarczą i osoby z nimi współpracujące (10,8 proc.) oraz osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej (8,3 proc.).

Cudzoziemcy płacą składki

W ubiegłym roku nadal rosła liczba ubezpieczonych cudzoziemców. Obecnie jest ich już ponad 1,1 mln. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi – zwraca uwagę ZUS.

REKLAMA

W ogólnej liczbie ubezpieczonych już 6,9 proc. osób miało obywatelstwo inne niż polskie. Na koniec 2023 r. w ZUS było zarejestrowanych ponad 1,12 mln obcokrajowców, co oznacza wzrost o 6,1 proc. w stosunku do stanu na koniec 2022 r. Wśród nich 59,1 proc. osób było pracownikami, 36,5 proc. wykonywało pracę na podstawie umowy zlecenia lub umowy agencyjnej, a pozostali byli objęci innymi formami zatrudnienia.

Najliczniejszą grupą obcokrajowców od wielu lat są oczywiście obywatele Ukrainy, a na koniec 2023 r. stanowili oni aż 67,3 proc. wszystkich cudzoziemców zarejestrowanych w ZUS-ie oraz 4,7 proc. wszystkich ubezpieczonych. Łącznie ubezpieczonych w ZUS-ie Ukraińców było na koniec zeszłego roku 759,4 tys., czyli o 1,8 proc. więcej niż na koniec 2022 r. Na drugim miejscu są obywatele Białorusi. Na koniec 2023 r. w ZUS-ie było zarejestrowanych 129,4 tys. takich osób. Liczba zarejestrowanych w ZUS-ie obywateli Białorusi wzrosła aż o jedną piątą w stosunku do stanu na koniec 2022 r.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA