REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Polska wygra podwójnie. Musi tylko zagrać va banque

Pomimo wyższych wydatków na inwestycje przeprowadzając transformację energetyczną nasz kraj może zaoszczędzić do 2040 r. nawet 116 mld zł. Wraz z rewolucją energetyczną wzrasta zapotrzebowanie na nowe miejsca pracy. Instytut Jagielloński i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej opublikowało raport, z którego wynika, że kluczem do tych korzyści jest stawianie na odnawialne źródła energii stające się strategicznym wyborem oraz wpisującym się w globalne trendy ochrony środowiska.

07.03.2024
15:11
Polska wygra podwójnie. Musi tylko zagrać va banque
REKLAMA

W ciągu ostatnich lat Unia Europejska przedstawiła wiele inicjatyw mających na celu przyspieszenie inwestycji w OZE. Należą do nich Pakiet Fit for 55, czyli całościowy zbiór propozycji legislacyjnych służących realizacji celu redukcji emisji CO2 i dyrektywa RED III2 – jeden z elementów pakietu Fit for 55, w której wprowadzono zwiększenie celów w zakresie OZE do 42,5 proc. w 2030 r., z jednoczesnym wskazaniem, że państwa członkowskie powinny dążyć do osiągnięcia jeszcze wyższego udziału na poziomie 45 proc. Udział energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto wynosi w Polsce 15,6 proc., co wynika z danych udostępnionych w sierpniu u.br. przez Eurostat.

REKLAMA

Polska może zaoszczędzić nawet 116 mld zł

Inwestycje w OZE są koniecznie, ale wciąż budzą wiele obaw związanych z bezpieczeństwem i wysokimi kosztami. Przebudowa oraz bezpieczne funkcjonowanie Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) wymaga zrozumienia szeregu wyzwań, a następnie podjęcia odpowiednich decyzji, działań oraz inwestycji. Warto pamiętać jednak, że ostatecznie transformacja energetyczna oraz idące za nią zmiany dają możliwość osiągnięcia określonych korzyści.

Należą do nich nie tylko aspekty środowiskowe, ale również ekonomiczno-społeczne, m.in. nowe inwestycje, rozwój krajowego łańcucha wartości dla elektroenergetyki, niższe koszty wytwarzania energii oraz niższe ceny energii dla odbiorców końcowych. Pomimo wszystkich plusów, wciąż padają pytania dotyczące opłacalności tych działań – podaje w swoim opracowaniu Euros Energy.

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej i z Instytut Jagielloński przygotowały raport „Rachunek kosztów polskiej elektroenergetyki A.D. 2040” , który przedstawia całościowe koszty transformacji elektroenergetycznej. Autorzy raportu sugerują, że stawiając na wariant o najwyższych wolumenach mocy OZE z najwyższymi kosztami infrastrukturalnymi oraz kosztami bilansowania w latach 2025-2040 nasz kraj może zaoszczędzić nawet 116 mld zł (ok. 34 zł/MWh) do 2040 r.

Co więcej, może uniknąć wolumenów oraz kosztów emisji CO2. Odpowiednio 362 mln Mg oraz 201 mld zł mniej niż w wariancie zakładającym najwolniejsze tempo ewolucji miksu w kierunku OZE, tj. lądowej energetyki wiatrowej, morskiej energetyki wiatrowej i fotowoltaiki oraz największego udziału źródeł konwencjonalnych (węgiel, gaz, atom) - pokazują autorzy raportu.

Ich zdaniem najwyższe kwotowo nakłady inwestycyjne w wariancie zakładającym najszybsze tempo ewolucji w kierunku OZE oraz najmniejszy udział źródeł konwencjonalnych dają największy potencjał stymulacji wzrostu gospodarczego.

Więcej wiadomości na temat środowiska można przeczytać poniżej:

Powstają nowe miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii

Odnawialne źródła energii to nie tylko klucz do przeprowadzenia transformacji energetycznej, ale również możliwości dla polskiej gospodarki. Już teraz nowych miejsc pracy związanych z odnawialnymi źródłami energii powstaje coraz więcej. Według raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IRENA) w 2022 r. istniało 13,7 mln stanowisk pracy w branży energii odnawialnej na całym świecie. Jest to wzrost o ponad 7 proc. w porównaniu z 2021 r. 

W Polsce w 2022 r. zatrudnionych mieliśmy ponad 212 tys. specjalistów, co daje nam drugie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej. Przed nami są tylko Niemcy, które posiadają o ponad 40 proc. więcej pracowników niż nasz kraj - wskazują twórcy raportu.

Dr Kamil Kwiatkowski, dyrektor ds. Projektów badawczych, Euros Energy uważa, że w dyskusji publicznej często podkreśla się wyzwania – w tym te finansowe – związane z przejściem na zieloną energię, pomijając fakt, że ignorowanie odnawialnych źródeł energii i utrzymywanie zależności od paliw kopalnych również wiąże się z wysokimi kosztami.

REKLAMA

Raport przygotowany przez Instytut Jagielloński i Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej rzuca nowe światło na tę kwestię, pokazując, że inwestycja w odnawialne źródła energii (OZE) nie tylko się opłaca, ale jest także korzystna dla naszego kraju – zapewnia dr Kamil Kwiatkowski.

W jego opinii transformację energetyczną należy potraktować jako długoterminową inwestycję w rozwój Polski i naszej gospodarki, a nie tylko jako dążenie do neutralności klimatycznej.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA