REKLAMA
  1. bizblog
  2. Gospodarka

Dane z budowlanki zaskoczyły analityków. Pieniądze z UE dopalaczem

Aż o 11,5 proc. wyższy poziom produkcji budowlano-montażowej we wrześniu 2023 r. nie tylko niż rok wcześniej pozytywnie zaskoczył ekonomistów, którzy spodziewali się dużej poprawy koniunktury w tej branży, ale nie aż w takim stopniu (mediana prognoz wynosiła 6 proc.). Tak duży skok to w pewnym stopniu efekt niskiej bazy, czyli rok temu produkcja budowlano-montażowa wypadła wyjątkowo słabo, ale duże ożywienie w tej branży jest niezaprzeczalne. Ekonomiści nie mają wątpliwości, że koniunkturę napędzają fundusze unijne.

23.10.2023
14:04
Dane z budowlanki zaskoczyły analityków. Pieniądze z UE dopalaczem
REKLAMA

Główny Urząd Statystyczny poinformował w poniedziałek, że według wstępnych danych, produkcja budowlano-montażowa w cenach stałych zrealizowana we wrześniu na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane zatrudniające co najmniej 10 osób była wyższa o 11,5 proc. w porównaniu z wrześniem 2022 r. Była też wyższa o 11,4 proc. niż miesiąc wcześniej.

REKLAMA

Produkcja budowlana na plusie

We wrześniu 2023 roku zwiększenie produkcji budowlano-montażowej odnotowano w skali roku dla przedsiębiorstw, których podstawową działalnością była budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 17,9 proc., realizujących prace budowlane specjalistyczne – o 10 proc. oraz zajmujących się wznoszeniem budynków – o 3,9 proc. – poinformował GUS.

Z danych dotyczących jednego miesiąca trudno wyciągać daleko idące wnioski dotyczące kondycji polskiej branży budowlanej, dlatego warto spojrzeć na dane od początku roku. Jak podaje GUS, w okresie styczeń-wrzesień zwiększenie produkcji w stosunku do pierwszych dziewięciu miesięcy 2022 roku wyniosło skromne 2,3 proc. Najmocniej, bo o 10,5 proc. wzrosła produkcja firm zajmujących się budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej, a w przypadku podmiotów zajmujących się wznoszeniem budynków o 8,1 proc.

Ekonomiści Credit Agricole zwracają uwagę, że struktura wzrostu produkcji wskazuje, że koniunktura w tej branży jest obecnie nakręcana głównie przez dążenie jednostek sektora finansów publicznych do wykorzystania i rozliczenia w jeszcze w tym roku środków unijnych dostępnych w ramach poprzedniej wieloletniej perspektywy finansowej UE 2014-2020. Zwracają uwagę, że sprzyja temu górka inwestycyjna w jednostkach samorządu terytorialnego poprzedzająca zaplanowane na przyszły rok wybory samorządowe.

Więcej o funduszach europejskich przeczytacie w tych tekstach:

Bezpieczny Kredyt 2 proc.

W kolejnych miesiącach oczekujemy dalszego wzrostu aktywności w budownictwie, wspieranego przez kończenie inwestycji publicznych współfinansowanych ze środków unijnych i ożywienie w budownictwie mieszkaniowym, dynamizowane przez program Bezpieczny Kredyt 2 proc. i spadek stóp procentowych – prognozują analitycy banku.

REKLAMA

Z kolei ekonomiści PKO BP uważają, że w średnim terminie motory napędowe w budownictwie się odwrócą. W okresie przejściowym między dwiema perspektywami unijnymi pogorszyć się ma koniunktura w inżynierii lądowej, poprawić się ma sytuacja w segmencie budowy budynków. Sprzyjać temu mają obniżki stóp procentowych, a także powrót realnych dochodów do wzrostów.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA