REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki /
  3. Poradniki
  4. Podatki - poradniki /

Podatek od kryptowalut. Jak rozliczyć się z fiskusem?

Rozwój rynku kryptowalut sprawia, że inwestorzy chętnie lokują środki pieniężne w tego rodzaju aktywa. Podobnie jak w przypadku produktów inwestycyjnych, od osiągniętych zysków należy odprowadzić podatek dochodowy. W jaki sposób i kiedy rozliczyć sprzedaż kryptowalut?

21.03.2024
22:13
Podatek od kryptowalut. Jak rozliczyć się z fiskusem?
REKLAMA

Handel kryptowalutami a obowiązek podatkowy

REKLAMA

Kryptowaluty nie stanowią obecnie pełnoprawnego środka płatniczego, dlatego uznawane są za produkt o charakterze inwestycyjnym. Zgodnie z ogólnymi zasadami, obowiązek podatkowy w związku z handlem kryptowalutami powstaje w momencie, gdy podatnik osiągnie z tego tytułu przychód. Jeśli posiada kryptowalutę, którą następnie odsprzeda na rynku wtórnym, będzie musiał odprowadzić do urzędu skarbowego podatek. Przychód nie powstaje, jeśli jeden rodzaj kryptowaluty zostanie wymieniony na inny. Musi bowiem dojść do wymiany kryptowaluty na pieniądze, towary lub usługi.

Koszty uzyskania przychodu – co można do nich zaliczyć?

Podatnicy, którzy osiągają przychód z handlu kryptowalutami, mają prawo odliczyć od podstawy opodatkowania faktycznie poniesione koszty związane z przeprowadzeniem transakcji. Spornym jest jednak to, co dokładnie można do nich zaliczyć.

Organy podatkowe stoją na stanowisku, że wydatki poniesione na zakup sprzętu elektronicznego (służącego do tzw. kopania kryptowalut) czy energii elektrycznej nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu. Podatnicy najczęściej zaliczają do tej kategorii wydatki związane z pośrednictwem w sprzedaży.

  • Więcej o podatkach przeczytasz na Bizblog.pl:

Podatek od kryptowalut – jaki PIT złożyć?

Do rozliczenia przychodów z handlu kryptowalutami służy formularz PIT-38. Podatnicy mogą złożyć go osobiście w urzędzie skarbowym albo elektronicznie – poprzez usługę Twój e-PIT dostępną w e-Urzędzie Skarbowym. Formularz należy wypełnić i złożyć najpóźniej do 30 kwietnia roku następującego po roku, którego dotyczy zeznanie.

Co istotne, pomimo iż podatnik ma prawo skorzystać z usługi Twój e-PIT, formularz nie zostanie przekazany do urzędu automatycznie. Skarbówka nie dysponuje bowiem danymi, które byłyby zawarte w deklaracji. Stawka podatku od dochodów kapitałowych wynosi 19 proc. Obliczoną kwotę podatku wpłaca się na konto urzędu skarbowego do 30 kwietnia.

Brak przychodów a obowiązek złożenia PIT-38

Deklarację PIT-38 składają do urzędu również inwestorzy, którzy w danym roku podatkowym nie osiągnęli zysków z handlu kryptowalutami. Wystarczy, że ponieśli w związku z tym koszty, które należy ująć w formularzu. W takiej sytuacji nie wystąpi obowiązek podatkowy, zatem jedyną formalnością będzie terminowe złożenie deklaracji. Jeśli podatnik tego nie zrobi, w kolejnych latach nie będzie mógł rozliczyć kosztów związanych z zakupem kryptowalut, nie obniży zatem podstawy opodatkowania.

Co natomiast w sytuacji, gdy w poprzednich latach nie składaliśmy zeznania podatkowego, a chcielibyśmy wykazać koszty podatkowe? Najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie korekty deklaracji (mamy na to pięć lat), w której zostaną wskazane poprawne dane. Podatnik powinien jednocześnie wykazać czynny żal – w przeciwnym razie urząd może na niego nałożyć karę finansową.

Dochody kapitałowe – jak je rozliczyć?

REKLAMA

Dochody kapitałowe, w tym z handlu kryptowalutami, rozlicza się raz w roku. Podatnik nie ma obowiązku składać deklaracji po przeprowadzeniu konkretnej transakcji, jednak musi pilnować, aby w końcowym zeznaniu znalazły się właściwe dane. Nie wpłaca również zaliczek na podatek w ciągu roku – całość uiszcza się jednorazowo.

W przypadku osiągnięcia dużych zysków warto odkładać pieniądze, które pod koniec kwietnia kolejnego roku trafią na konto US. Może bowiem okazać się, że mamy do zapłacenia całkiem spory podatek. Dochodów kapitałowych nie łączymy z dochodami pochodzącymi z innych źródeł, na przykład z działalności gospodarczej czy pracy zarobkowej. Nie można więc dowolnie korygować przychodów z tego tytułu o koszty niezwiązane z handlem kryptowalutami.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA