REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Ważne zmiany w PIT-ach dla milionów podatników. Będziecie je składać już za trzy tygodnie

Zmiany przepisów wprowadzone 1 lipca 2022 r. w ramach nowelizacji Polskiego Ładu oznaczają rewolucję w rozliczaniu kwoty wolnej od podatku. Sprawa dotyczy przede wszystkim zleceniobiorców, ale również podatników otrzymujących świadczenia z ZUS, w tym renty i emerytur, ale także studentów, stażystów i bezrobo0tnych.

07.12.2022
13:55
nowy podatek
REKLAMA

Kwotę wolną od podatku będzie można uwzględnić nawet w trzech miejscach, w których otrzymujemy dochód. Nowe przepisy podatkowe zaczną obowiązywać 1 stycznia 2023 r.

REKLAMA

Dzięki zmianom osoby zatrudnione na umowie zlecenie mogą zaoszczędzić nawet 3600 zł w ciągu roku podatkowego – wskazuje Piotr Juszczyk, ekspert podatkowy inFaktu.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego, na umowie zlecenie zatrudnionych jest w Polsce około 1,5 mln osób.

Nowe PIT-y już można pobrać ze stron Ministerstwa Finansów

Fikus opublikował właśnie w internecie nowe formularze PIT-2, PIT-2A i PIT-3. Nowe PIT-y zawierają oświadczenia i wnioski, które podatnik składa u pracodawcy, by ten w jego imieniu zaczął odprowadzać zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.

Jeśli podatnik złożył już PIT-2, PIT-2A, PIT-3, korzystając z poprzednich wzorów, a informacje w nich podane są nadal aktualne, to nie musi wypełniać nowych druków.

Z nowego sposobu z pewnością będą zadowoleni zleceniobiorcy. Do tej pory przy umowie zlecenie nie można było odliczać kwoty wolnej. Dzięki zmianom u zleceniobiorcy może zostać w kieszeni do 3600 zł już w trakcie roku podatkowego, a nie dopiero po rozliczeniu zeznania rocznego – podpowiada Piotr Juszczyk.

Jak wyjaśnia, już od stycznia 2023 r. kwotę wolną będzie można ujmować w trzech miejscach.

Nie oznacza to, że będzie ona mnożona razy trzy. Dla jednego miejsca kwota wolna wyniesie 300 zł miesięcznie, przy dwóch po 150 w każdym, a przy trzech – po 100 zł – wyjaśnia ekspert inFaktu.

PIT-3, PIT-2, PIT-2A. Zobacz, kogo dotyczą, i kto powinien je złożyć

Nowe formularze dotyczą następujących grup podatników:

• PIT-2 – składają m. in. pracownicy, zleceniodawcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych
• PIT-2A – składają przede wszystkim otrzymujący emeryturę lub rentę z zagranicy, stypendium, świadczenie z tytułu odbywania praktyk absolwenckich lub stażów uczniowskich, a także pobierający zasiłek dla bezrobotnych
• PIT-3 – składają otrzymujący z ZUS emeryturę, rentę, świadczenie przedemerytalne, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, rodzicielskie świadczenie uzupełniające lub zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego, jak chorobowy czy macierzyński

Wypełniając PIT-2, PIT-2A i PIT-3 można płatnika zobowiązać lub poinformować o:
• pomniejszeniu zaliczki na podatek o 1/12 kwoty, która zmniejsza podatek (czyli 300 zł miesięcznie), 1/24 (150 zł miesięcznie) lub 1/36 (100 zł miesięcznie)
• zamiarze preferencyjnego opodatkowania dochodów z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci
• stosowania podwyższonych kosztów uzyskania przychodów dla pracowników zamiejscowych
• stosowania zerowych ulg, czyli ulgi dla młodych, ulgi na powrót, dla pracujących seniorów lub dla rodzin 4+
• niestosowania podstawowych kosztów uzyskania przychodów dla pracownika (250 zł miesięcznie) lub 50% kosztów uzyskania przychodów
• niepobierania zaliczek na podatek z uwagi na niskie dochody nieprzekraczające w roku podatkowym kwoty wolnej od podatku.

Dodatkowo nowe PIT-2, PIT-2A oraz PIT-3 umożliwiają wycofanie wcześniej złożonych oświadczeń. W takim przypadku w składanym drukach trzeba wypełnić tylko odpowiednie pola.

Nowe formularze PIT-ów są bardziej rozbudowane od starych

PIT-2, PIT-2A i PIT-3 składane są na piśmie lub w dowolny sposób przyjęty przez płatnika, dlatego korzystanie z wzorów nie jest obowiązkowe. Warto jednak pamiętać, że jeśli podatnik wykorzysta druki opublikowane, to płatnik nie może odmówić ich przyjęcia.

Oświadczenia i wnioski mogą być składane w dowolnym momencie roku podatkowego. Płatnik ma około miesiąca na ich realizację w przypadku PIT-2 i PIT-2A oraz około dwóch miesięcy w przypadku PIT-3 – tłumaczy Piotr Juszczyk z inFaktu.

Jak przypomina, ten sam podmiot może pełnić kilka funkcji płatnika w odniesieniu do różnych świadczeń.

Jeśli podatnik zatrudniony jest na przykład w tej samej firmie na umowie o pracę oraz na umowie zlecenie, to zgodnie z ustawą PIT uzyskuje przychody z odrębnych źródeł i tym samym ma dwóch płatników. Przychody ze stosunku pracy stanowią odrębne źródło przychodów od świadczeń z tytułu umowy zlecenia – nie łączy się ich do obliczania zaliczki na podatek – zaznacza ekspert.

W takiej sytuacji podatnik musi złożyć odrębny PIT-2A każdemu z płatników, z uwzględnieniem odpowiednich zaliczek.

REKLAMA

Nowe druki na 2023 roku są zdecydowanie bardziej rozbudowane, dlatego warto poświęcić trochę czasu, aby poprawnie je wypełnić. Istotne też, że w każdej chwili w trakcie roku podatkowego można je zaktualizować – radzi Piotr Juszczyk.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA