REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Ulga IKZE - ile można odliczyć sobie od PIT?

Ulga podatkowa IKZE pozwala odliczyć od podstawy opodatkowania wpłaty na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) poniesione w poprzednim roku kalendarzowym. Uwzględnia się ją w rocznym zeznaniu podatkowym PIT. Podpowiadamy, jak odliczyć wpłaty na IKZE, ile wynosi roczny limit wpłat oraz na jakie korzyści podatkowe może liczyć podatnik.

29.03.2023
13:56
Odliczysz ponad 7000 zł. Ulga podatkowa, o której nie możesz zapomnieć
REKLAMA

IKZE – limit wpłat i odliczeń

REKLAMA

Każdy może w dowolny sposób oszczędzać na emeryturę – również poprzez wpłaty na konto IKE i IKZE. Roczne limity wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w ramach ulgi publikowane są pod koniec każdego roku kalendarzowego. Maksymalna wartość wynosi:

 • 1,2-krotność prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku dla podatników nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej – w 2022 r. limit wpłat wynosił 7 106,40 zł (w 2023 r. 8 322 zł).
 • 1,8-krotność prognozowanego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w danym roku dla podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą – w 2022 r. limit wpłat wynosił 10 659,60 zł (w 2023 r. 12 483 zł).

Ile można oszczędzić w ramach ulgi podatkowej IKZE?

Jak dużo można zyskać w ramach ulgi podatkowej na IKZE w rozliczeniu rocznym, zależy od kilku czynników:

 • wysokości wpłat w roku kalendarzowym;
 • wysokości dochodów lub przychodów (przy opodatkowaniu w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych);
 • źródła dochodów lub przychodów (osoba zatrudniona czy własna działalność gospodarcza);
 • formy opodatkowania i stawki podatkowej

W zeznaniu rocznym ulgę IKZE w PIT odlicza się od:

 • dochodu – przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych (12 proc. do 120 000 zł i 32 proc. dla nadwyżki ponad 120 000 zł) lub podatkiem liniowym (19 proc. niezależnie od wysokości dochodów)
 • przychodu – przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych

Należy pamiętać, że kwoty nieodliczone z powodu zbyt niskich dochodów (przychodów) w danym roku podatkowym NIE mogą zostać odliczone w zeznaniu podatkowym w kolejnych latach.

W 2023 roku, z tytułu wpłat na IKZE w 2022 roku, można obniżyć podatek dochodowy PIT o następujące kwoty maksymalne:

 • osoba zatrudniona – 999 zł (skala podatkowa 12 proc.) i 2 663 zł (skala podatkowa 32 proc. od pierwszego miesiąca uzyskiwania przychodów)
 • osoba samozatrudniona – 1 498 zł (skala podatkowa 12 proc.) i 3 994 zł (skala podatkowa 32 proc. od pierwszego miesiąca uzyskiwania przychodów)
 • osoba samozatrudniona – 2 372 zł (podatek liniowy 19 proc.).

Ulga IKZE – przykład

 • roczny dochód brutto: 60 000 zł (5 000 zł miesięcznie);
 • źródło dochodów: osoba zatrudniona;
 • limit wpłat w 2022 roku: 7 106,40 zł;
 • wpłaty na IKZE w 2022 roku: 7200 zł (600 zł miesięcznie);
 • forma opodatkowania: skala podatkowa (I próg z opodatkowaniem w wysokości 12 proc. – dochody do 120 000 zł; 3 600 zł kwoty zmniejszającej podatek);
 • podatek bez ulgi IKZE: (60 000 zł × 12 proc.) – 3 600 zł = 3 600 zł;
 • podatek z ulgą IKZE: (60 000 zł – 7106,4 zł) × 12 proc. – 3 600 zł = 2 747 zł;
 • korzyść podatkowa: 3 600 zł – 2 747 zł = 853 zł.

*przykład nie uwzględnia składek na ubezpieczenia społeczne i innych ulg

Kto nie może skorzystać z ulgi podatkowej IKZE?

Ulga na IKZE nie koliduje z korzystaniem z PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Znaczenia nie ma także źródło przychodów (JDG, umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło). Natomiast są grupy, które nie mogą odliczyć wpłat na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego, tj.:

 • podatnicy rozliczający się z fiskusem poprzez kartę podatkową;
 • podatnicy rozliczający dochody z giełdy i innych przychodów kapitałowych;
 • podatnicy składający zeznanie z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości.

Poza tym ulga podatkowa na IKZE jest ulgą indywidualną. Dlatego nie ma możliwości przekazania części kwoty do odliczenia na małżonka przy wspólnym rozliczeniu współmałżonków. Natomiast każdy ze współmałżonków może odliczyć wysokość wpłat na swój rachunek IKZE do maksymalnego limitu w skali roku.

Jak rozliczyć ulgę podatkową IKZE w zeznaniu za dany rok?

Żeby odliczyć ulgę w IKZE, nie wystarczy oszczędzać i wpłacić środki na Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego. Warunkiem jest wypełnienie deklaracji podatkowej PIT i dołączenie formularza PIT/0 (informacja o odliczeniach), tj.:

 • PIT-37 i PIT/0 – podatnik zatrudniony z dochodami wyłącznie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie lub umowy o dzieło;
 • PIT-36 i PIT/0 – przede wszystkim podatnik prowadzący działalność gospodarczą według skali podatkowej (zasady ogólne);
 • PIT-28 i PIT/0 – podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
REKLAMA

Dla rozliczenia ulgi IKZE na formularzu PIT/0 należy wypełnić pole 35., które znajduje się w części B w rubryce 7. Wpisać trzeba tam wysokość wpłat na konto IKZE. Wypełnić należy również pole 46. z łączną kwotą wszystkich odliczeń od dochodu w roku podatkowym. Jeżeli jest to tylko ulga na IKZE, wystarczy przepisać kwotę z pola 35. Jeżeli podatnik rozlicza się wspólnie z małżonkiem również z rachunkiem IKZE, wypełnić trzeba także pole 36. Oczywiście poza załącznikiem PIT/0 należy wypełnić też główne zeznanie podatkowe – PIT-37, PIT-36 lub PIT-28.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA