REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Ulga na internet - ile wynosi i kiedy można z niej skorzystać?

Internet można dziś rozpatrywać zarówno w kontekście rozrywki oraz dostępu do informacji, jak i narzędzia pracy. Podatnicy, którzy spełnią ustawowe wymagania, będą mieli prawo do odliczenia części wydatków na internet w rocznym zeznaniu podatkowym. Na jakich zasadach można skorzystać z tej ulgi.

29.03.2023
5:53
Ulga na internet - ile wynosi i kiedy można z niej skorzystać?
REKLAMA

Ulga podatkowa na internet obowiązuje od wielu lat, jednak nie przysługuje ona każdemu bezwarunkowo. Mogą z niej skorzystać podatnicy rozliczający się za pomocą formularzy PIT-28, PIT-36 oraz PIT-37. Chcąc z niej skorzystać, trzeba spełnić także inne ustawowe wymagania. Warunkiem dokonania odliczenia jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie kosztów w związku z zakupem usług internetowych.

REKLAMA

Ustawodawca nie podaje zamkniętego katalogu dokumentacji, dlatego interpretacje w tym zakresie są bardzo szerokie. Przyjmuje się, że nawet potwierdzenie przelewu bankowego dotyczące zapłaty faktury na rzecz dostawcy usług internetowych będzie akceptowane przez organy skarbowe.

Kiedy można skorzystać z ulgi na internet?

Z ulgi na internet podatnicy mogą skorzystać jedynie w ciągu dwóch kolejno następujących po sobie lat. Oznacza to, że jeśli po raz pierwszy rozliczali ją w zeznaniu za 2021 rok, to dopuszczalne jest ponowne dokonanie odliczenia jedynie w deklaracji za 2022 rok. Nie ma natomiast możliwości odstąpienia od ulgi i skorzystania z niej w roku następnym, gdyż nie zostanie zachowana wymagana ustawowo ciągłość.

Do ulgi internetowej uprawnieni są także ci podatnicy, którzy wykupują kilka usług jednocześnie u jednego dostawcy. Niemniej jednak wymaga się, aby w dokumentacji była wyszczególniona suma kosztów, jaką ponoszą na zakup usług internetowych. Szczególne zasady korzystania z ulgi dotyczą przedsiębiorców rozliczających się za pomocą skali podatkowej. Mogą oni dokonać odliczenia, jeśli nie zaliczyli uprzednio wydatków na internet do kosztów uzyskania przychodów.

Ile wynosi kwota ulgi internetowej?

Podatnicy mogą odliczyć rocznie maksymalnie 760 zł. Jeśli suma poniesionych przez nich w danym roku wydatków na internet była niższa, w deklaracji wpisują kwotę wynikającą bezpośrednio z dokumentacji. Niewykorzystane środki nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy. Jeśli natomiast była wyższa, w zeznaniu wpisuje się 760 zł.

Warto mieć świadomość, że wymieniona kwota dotyczy jednej osoby, zatem małżonkowie będą mieli prawo odliczyć 1520 zł. Dotyczy to zarówno osób rozliczających się osobno, jak i tych, które składają jedną deklarację podatkową. Należy jednocześnie przestrzegać zasady, że 760 zł przypada na dochód jednego podatnika. Nie ma więc możliwości odliczenia 1520 zł, jeśli jeden z małżonków nie wykazuje żadnego dochodu w danym roku.

Ulga na internet – niezbędna dokumentacja

Podatnicy korzystający z ulgi na internet muszą liczyć się z tym, że w przypadku kontroli organu skarbowego zostaną poproszeni o przedstawienie dokumentów, na podstawie których dokonali odliczenia.

Warto pamiętać, że ulga przysługuje również osobom korzystającym z internetu w kafejce internetowej bądź które mają do niego dostęp wyłącznie w swoim telefonie. Z punktu widzenia organów skarbowych najważniejsze są natomiast odpowiednie dokumenty, które powinny wyszczególniać przynajmniej:

REKLAMA
  • dane sprzedawcy oraz nabywcy,
  • rodzaj usługi,
  • kwotę do zapłaty,
  • stwierdzenie, że wydatek rzeczywiście został poniesiony.

Jeśli na fakturze bądź innym dokumencie nie stwierdzono, że podatnik dokonał płatności (najczęściej stosuje się w tym przypadku terminy odroczone), ma on obowiązek przedstawić na przykład potwierdzenie przelewu czy dokument „kasa przyjmie”.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA