REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Finanse osobiste - poradniki

Minimalna krajowa w 2024 r. Potrzebny jest aneks do umowy?

W 2024 r. dwukrotnie wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Podwyżki mogą też spodziewać się osoby zatrudnione w ramach umowy zlecenie. Jaka kwota powinna znaleźć się w umowie, a jaką pracownik otrzyma na rękę?

16.02.2024
7:48
Minimalna krajowa w 2024 r. Potrzebny jest aneks do umowy?
REKLAMA

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2024 r.

REKLAMA

W 2024 r. czekają nas aż dwie podwyżki kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę zwanego również najniższą krajową albo płacą minimalną. Od 1 stycznia 2024 r. pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może zarabiać mniej niż 4242 zł brutto. Tymczasem od 1 lipca 2024 r. jego wynagrodzenie wzrośnie o 58 zł brutto, a więc wynosić będzie 4 300 zł brutto. Podwyżka dotyczy również osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenie. Zleceniobiorca od 1 stycznia otrzymuje przynajmniej 27,70 zł brutto za godzinę pracy, a od 1 lipca – 28,10 zł brutto.

Styczniowe podwyżki, biorąc pod uwagę stawki obowiązujące w roku poprzednim, nie są niskie, jednak w drugiej połowie roku będą miały jedynie charakter kosmetyczny. Pracownicy, którzy w umowach mają wyszczególnioną kwotę wynagrodzenia, powinni otrzymać stosowny aneks. Jeśli nie jest ona podana, pracodawca nie ma obowiązku aneksowania umowy, ale musi poinformować pracownika o wzroście płacy minimalnej.

Jaką kwotę netto otrzyma pracownik zarabiający najniższą krajową?

Kwota brutto to wartość, od której dokonuje się stosownych potrąceń. Wynagrodzenie netto uzależnione jest między innymi od tego, czy pracownik odprowadza składki na Pracownicze Plany Kapitałowe lub nie posiada dodatkowych potrąceń (na przykład komorniczych). Przyjmując, że ukończył 26. rok życia, nie przystąpił do PPK oraz osiąga dochód z jednego źródła w miejscu swojego zamieszkania (oraz złożył u pracodawcy PIT-2), na rękę otrzyma 3221,98 zł. Pracodawca obowiązkowo odlicza od wynagrodzenia brutto:

 • składkę na ubezpieczenie społeczne,
 • składkę na ubezpieczenie zdrowotne,
 • zaliczkę na podatek dochodowy.

Tymczasem od 1 lipca wynagrodzenie netto pracownika wzrośnie do 3261,53 zł.

Więcej o wynagrodzeniach przeczytasz na Bizbog.pl:

Najniższa krajowa przy niepełnym etacie. Ile wynosi?

Podane wyżej kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę dotyczą osób, które zatrudnione są w pełnym wymiarze godzin. W przypadku pracowników niepełnoetatowych należy dokonać obliczenia proporcjonalnego stosownie do przewidzianego w umowie czasu pracy.

Jeśli pracownik zatrudniony jest na pół etatu, to najniższa krajowa dla niego wynosi 2121,00 zł brutto od stycznia i 2150,00 zł od lipca.

Tymczasem osoby zatrudnione na 3/4 etatu otrzymają minimum 3181,50 zł brutto od stycznia i 3225,00 zł brutto od lipca.

Konsekwencje wprowadzenia wyższej płacy minimalnej od 2024 r.

Bezpośrednią konsekwencją podniesienia płacy minimalnej od 2024 r. jest fakt, iż pracodawcy będą musieli zapłacić pracownikom więcej, przez co poniosą też wyższe koszty zatrudnienia. Dotyczy to oczywiście wyłącznie osób zarabiających najniższą krajową, gdyż jej podwyżka nie generuje obowiązku podnoszenia płacy każdemu zatrudnionemu. Niemniej jednak wszyscy w pewien sposób odczuwają jej wzrost.

Przedsiębiorca, który będzie musiał płacić więcej, będzie skłonny podnieść ceny oferowanych dóbr czy usług. Musi on liczyć się nie tylko z wyższymi kosztami utrzymania pracownika, ale i większymi składkami ZUS, jeśli korzysta ze składek preferencyjnych. Wraz z minimalną krajową, rośnie również:

REKLAMA
 • dodatek za pracę w godzinach nocnych – ustalany na poziomie 20 proc. stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • wynagrodzenie za postój – nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę,
 • wysokość odprawy pieniężnej – dotyczy pracowników, z którymi pracodawca rozwiązał umowę o pracę z przyczyn od nich niezależnych,
 • kwota grzywien i mandatów – w tym między innymi za wykroczenia skarbowe czy brak składki obowiązkowego OC samochodu.

Co ciekawe, najniższa krajowa nie wpływa na wynagrodzenia osób, które zarabiają więcej, ale coraz więcej z nich próbuje negocjować warunki płacy. Argumentacja dotyczy w tym przypadku posiadanych kompetencji i niskich różnic w wynagrodzeniu pomiędzy pracownikami, którzy zarabiają minimalną krajową.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA