REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Za tydzień mija ważny termin ZUS. Jak się spóźnisz się, to zapłacisz wyższe składki

Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalność gospodarczej mogą skorzystać z ulgi na start tudzież wybrać Mały ZUS. Potem powinni przejść na pełny ZUS lub skorzystać z Małego ZUS Plus. inFakt przypomina, że na podjęcie decyzji mają tydzień. Termin upływa z końcem stycznia.

24.01.2023
5:05
Za tydzień mija ważny termin ZUS. Jak się spóźnisz się, to zapłacisz wyższe składki
REKLAMA

Pełny ZUS, wraz ze składką chorobową, wynosi w 2023 r. 1418,48 zł. Stawki Małego ZUS-u w tym czasie zmienią się dwa razy. Od stycznia do czerwca przedsiębiorcy zapłacą 331,26 zł, od lipca do grudnia o 10,46 więcej – 341,72 zł. Prowadzący działalność gospodarczą, którzy w ubiegłym roku nie wykazali przychodu wyższego niż 120 tys. zł mogą skorzystać z Małego ZUS Plus.

REKLAMA
 class="wp-image-2020438"

Mały ZUS Plus. Obowiązuje ta sama podstawa przez cały rok

Ulga w przypadku Małego ZUS Plus dotyczy tylko składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, składkę zdrowotną należy opłacać w pełnej wysokości.

Jeżeli przedsiębiorca prowadził działalność gospodarczą przez niepełny rok, to limit przychodu wylicza się proporcjonalnie do liczby dni prowadzenia firmy. Z ulgi może jednak skorzystać tylko ten, kto w 2022 roku prowadził działalność przez przynajmniej 60 dni – podkreśla Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Podstawa dla składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wyliczana jest od dochodu. Z kolei w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych ryczałtem, dochód stanowi połowę przychodu.

 class="wp-image-2020441"

Ekspert inFaktu przypomina, że podstawa Małego ZUS Plus nie może być niższa niż 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w styczniu danego roku. W styczniu 2023 r. jest to 3490 zł. Oznacza to że minimalna podstawa Małego ZUS Plus wyniesie 1047 zł. Jednak podstawa nie zmieni się już, tak jak w przypadku małego ZUS.

Przepisy w tym zakresie są niespójne. Dla małego ZUS jest mowa o wynagrodzeniu minimalnym obowiązującym w danym okresie, a nie o jednej stałej podstawie na cały rok. Stąd też efekt taki, że wysokość minimalna MZ+ będzie niższa od wysokości ZUS preferencyjnego – wskazuje Piotr Juszczyk.

Przedsiębiorcy z minimalną podstawą w całym 2023 r. będą opłacać ZUS w kwocie 331,26 zł (razem ze składką chorobową) i nie dotknie ich planowana na lipiec podwyżka płacy minimalnej.

Zgłoś się do Małego ZUS Plus. Masz czas tylko do końca stycznia

Piotr Juszczyk przypomina, że do Małego ZUS Plus należy zgłosić się do końca stycznia 2023 r. Przedsiębiorca powinien wyrejestrować się z ZUS, składając druk ZUS ZWUA z kodem, z którym jest obecnie zarejestrowany. Następnie powinien ponownie dokonać zgłoszenia poprzez złożenie dokumentu ZUS ZUA z kodem 05 90 albo 05 92, a później do 20 lutego wraz z DRA/RCA wysłać DRA II /RCA II, ustalając podstawę składek na cały rok.

Z Małego ZUS Plus można skorzystać w trakcie roku podatkowego, na przykład kiedy wygaśnie uprawnienie do małego ZUS lub przedsiębiorca po odwieszeniu działalności ponownie zgłasza się do ubezpieczeń. Z Małego ZUS Plus może skorzystać od następnego miesiąca lub dnia odwieszenia działalności.

Jeśli stanie się to w drugiej połowie roku, to może się okazać, że przedsiębiorca obniży składki. Przy czym na zgłoszenie w trakcie roku mamy tylko siedem dni od dnia odwieszenia działalności lub skończenia okresu małego ZUS – wyjaśnia ekspert firmy inFakt.

REKLAMA

Jak podkreśla, osoby, które korzystały do tej pory z Małego ZUS Plus, mogą go kontynuować, pod warunkiem że w poprzednim roku ich przychód nie był wyższy niż 120 tys. zł oraz prowadzili działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni.

Z Małego ZUS Plus przedsiębiorca może korzystać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy, w czasie których prowadził działalność gospodarczą – zaznacza Piotr Juszczyk.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA