REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Prawo - poradniki

Koszty zastępstwa procesowego. Tyle zapłacisz, gdy przegrasz w sądzie

Będąc stroną sporu, który toczy się w sądzie, można skorzystać z pomocy adwokata albo radcy prawnego. Prawnik pobiera za swoje usługi honorarium, które – co do zasady – zobowiązana jest pokryć strona przegrana. Kwoty są odgórnie ustalone i wyrażone w kosztach zastępstwa procesowego. Ile wynoszą w 2024 roku?

05.03.2024
22:04
Koszty zastępstwa procesowego. Tyle zapłacisz, gdy przegrasz w sądzie
REKLAMA

Koszty zastępstwa procesowego stanowią wynagrodzenie adwokata albo radcy prawnego, który reprezentuje stronę wygrywającą spór sądowy. Strona przegrana musi pokryć między innymi honorarium prawnika, jednak w ramach obowiązujących stawek kosztów zastępstwa procesowego. Oczywiście, specjalista może umówić się ze swoim klientem na inną stawkę, w zależności od czasu poświęconego konkretnej sprawie, niezbędnej wiedzy czy zaangażowania. Koszty zastępstwa procesowego regulowane są w rozporządzeniach wydawanych przez Ministra Sprawiedliwości, które mogą być aktualizowane każdego roku. Zależą one od charakteru konkretnej sprawy, nie biorąc pod uwagę innych czynników.

REKLAMA

Szczegóły dotyczące wartości kosztów zastępstwa procesowego znaleźć można w rozporządzeniu. Co ciekawe, koszty zastępstwa procesowego stają się podstawą do wyznaczania wynagrodzenia prawnika prowadzącego sprawę z urzędu. Dotychczas stawki w obu przypadkach były różne, przez co często mylono koszty zastępstwa procesowego z kwotami zwracanymi adwokatom i radcom prawnym w ramach prowadzenia „urzędówek”.

Koszty zastępstwa procesowego 2024 w sprawach o świadczenie pieniężne

Jeśli przedmiotem sprawy sądowej są pieniądze i wszelkie świadczenia pieniężne, koszty zastępstwa procesowego będą zależały od wartości roszczenia. Wynoszą odpowiednio:

 • do 500 zł – 90 zł (jeśli sprawa zakończy się wydaniem nakazu zapłaty w postępowaniach upominawczych, lub nakazowych, koszty wynoszą 60 zł),
 • od 500 zł do 1500 zł – 270 zł (180 zł),
 • od 1500 zł do 5000 zł – 900 zł (600 zł),
 • od 5000 zł do 10 000 – 1800 zł (1200 zł),
 • od 10 000 zł do 50 000 zł – 3600 zł (2400 zł),
 • od 50 000 zł do 200 000 zł – 5400 zł (3600 zł),
 • od 200 000 zł do 2 000 000 zł – 10 800 zł (7200 zł),
 • od 2 000 000 zł do 5 000 000 zł – 15 000 zł (7200 zł),
 • powyżej 5 000 000 zł – 25 000 (7200 zł) zł.

Więcej poradników w Bizblog.pl dotyczących finansów osobistych

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach prawa rzeczowego

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach prawa rzeczowego uzależnione są od charakteru konkretnej sprawy. Wynoszą odpowiednio w sprawach:

 • o rozgraniczenie – 720 zł,
 • o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości własnej – 50 proc. stawki właściwej dla spraw o świadczenie pieniężne w zależności od wartości przedmiotu sporu,
 • dotyczących służebności – 480 zł,
 • o naruszenie posiadania – 320 zł,
 • o wpis w księdze wieczystej – 240 zł,
 • związanych z korzystaniem z rzeczy wspólnej – 480 zł,
 • o usunięcie niezgodności w księdze wieczystej pomiędzy treścią wpisu a rzeczywistym stanem prawnym – 50 proc. właściwej dla spraw o świadczenie pieniężne w zależności od wartości prawa.

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa rodzinnego wynoszą:

 • rozwód i unieważnienie małżeństwa – 720 zł,
 • stwierdzenie nieistnienia małżeństwa – 720 zł,
 • przysposobienie – 360 zł,
 • pozbawienie, ograniczenie, przywrócenie władzy rodzicielskiej – 240 zł,
 • ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa, rozwiązanie przysposobienia – 480 zł,
 • ustanowienie rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami – 720 zł,
 • alimenty – 120 zł,
 • rozstrzygnięcie w istotnych sprawach rodzinnych – 480 zł.

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy

REKLAMA

Koszty zastępstwa procesowego w sprawach z zakresu prawa pracy wynoszą odpowiednio:

 • ustalenie wypadku przy pracy – 240 zł,
 • wynagrodzenie za pracę lub odszkodowanie inne niż za wypadek przy pracy – 75 proc. stawki do wartości wynagrodzenia lub odszkodowania,
 • nawiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy, uznanie wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne, ustalenie sposobu ustania stosunku pracy – 180 zł,
 • świadczenie odszkodowawcze należne w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej – 50 proc. stawki wartości odszkodowania,
 • inne roszczenia niemajątkowe – 120 zł.
REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA