REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca

Kontrola pracownika zdalnego. Od jutra pracodawca otrzyma nowe uprawnienia

Nowelizacja Kodeksu pracy wchodzi w życie 7 kwietnia, a wraz z nią liczne zmiany m.in. związane z pracą zdalną. Pracownicy zacierają ręce, bo w końcu firma dorzuci się do rachunków za prąd czy internet. Uśmiech może jednak zniknąć z ich twarzy, gdy wpadnie do nich szef na kontrolę, bo już od jutra będzie miał do tego prawo.

06.04.2023
18:48
Kontrola pracownika zdalnego. Od jutra pracodawca otrzyma nowe uprawnienia
REKLAMA

W jakim zakresie i pod jakimi warunkami pracodawca będzie miał prawo do przeprowadzenia kontroli pracowników zdalnych? Nowelizacja przewiduje, że powodem może być bezpieczeństwo i higiena pracy. To jednak nie wszystko, bo pracodawca może skontrolować również, czy jest przestrzegany wymogów w zakresie bezpieczeństwa i ochrony informacji, w tym procedur ochrony danych osobowych. Nie oznacza to natomiast, że pracodawca zrobi nagły, niezapowiedziany nalot.

REKLAMA

Taka kontrola będzie przeprowadzana w porozumieniu z pracownikiem i w godzinach jego pracy. Nie będzie więc mogła odbyć się, jeśli nie wyrazi on na nią zgody. Wówczas przestrzeganie zasad takich jak BHP zostanie sprawdzone np. przez udostępnienie pracodawcy materiałów i narzędzi pracy – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w inFakcie.

I zaznacza, że jeżeli kontrola dojdzie do skutku, to nie będzie mogła naruszać prywatności pracownika ani innych domowników.

Pracodawca nie będzie mógł utrudniać normalnego korzystania z domowych pomieszczeń - daje ekspert inFakt.

Co jeśli pracodawca stwierdzi uchybienia dotyczące przestrzegania zasad BHP czy ochrony informacji (w tym danych osobowych) podczas kontroli? Łagoda kara to zalecić pracownikowi usunięcie nieprawidłowości we wskazanym terminie. Gorsze jest to, że pracodawca może cofnąć zgodę na wykonywanie pracy zdalnej – w takim przypadku pracownik będzie rozpoczynał pracę w siedzibie firmy w terminie określonym przez pracodawcę.

Zasady BHP we własnym mieszkaniu lub domu

Ekspert inFaktu podkreśla, że praca zdalna nie zwalnia pracodawcy i pracownika z przestrzegania przepisów BHP. Jednak pracodawca ma w tej sytuacji mniejszy wpływ na środowisko pracy i czynniki oddziałujące na pracownika. Dlatego w takim przypadku nie musi:

 • wyznaczać koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy;
 • zapewniać środków niezbędnych do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach;
 • organizować stanowiska pracy, dbać o stan pomieszczeń, wyposażenia, środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 • spełniać obowiązków dotyczących obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy określonych w rozdziale III działu X Kodeksu pracy;
 • zapewniać pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych, nieodpłatnie, odpowiednich posiłków i napojów ze względów profilaktycznych;
 • zapewniać odpowiednich urządzeń sanitarnych i środków higieny osobistej.

Jeśli chodzi o szkolenie z zasad BHP, to nowe zasady dają pewne ułatwienie. Jeśli praca zdalna będzie określana od razu przy podpisywaniu umowy o pracę, to szkolenie wstępne BHP osoby przyjmowanej na stanowisko administracyjno-biurowe będzie mogło zostać przeprowadzone w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Kiedy praca zdalna nie jest możliwa?

Wchodzące w życie przepisy regulują również, kiedy praca zdalna nie będzie mogła być wykonywana:

REKLAMA
 • w warunkach szczególnie niebezpiecznych, w wyniku których następuje przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych określonych dla pomieszczeń mieszkalnych;
 • z czynnikami chemicznymi stwarzającymi zagrożenie, o których mowa w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem czynników chemicznych w miejscu pracy;
 • jeśli stosowane lub wydzielane są szkodliwe czynniki biologiczne, substancje radioaktywne oraz inne substancje lub mieszaniny wydzielające uciążliwe zapachy;
 • przy czynnikach powodujących intensywne brudzenie.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA