REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Koniec laby na home office. Szykujcie się na pełny powrót do biur

Pandemia wymusiła na przedsiębiorcach przemodelowanie systemu pracy na zdalny. Z raportu Grant Thornton wynika, że blisko trzy czwarte z nich nadal umożliwia wykonywanie pracy w domu, ale w głównej mierze w formie pracy hybrydowej. Jednak niektóre zapowiadają, że szykują w tym roku ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej, chcą zarządzić pełny powrót do biur.

07.03.2024
18:32
Koniec laby na home office. Szykujcie się na pełny powrót do biur
REKLAMA

Blisko połowa respondentów twierdzi, że tryb pracy zdalnej pozostał bez wpływu na wydajność pracy w ich organizacjach, a co dziesiąty kierujący spółką zauważył wręcz poprawę jakości wykonywania zadań przez swoich pracowników po wprowadzeniu tej formy zatrudnienia. Na wydajność pracy po wprowadzeniu pracy zdalnej narzeka 18 proc. ankietowanych, a co czwarty pracodawca nie potrafi określić, jak praca zdalna wpłynęła na jakość obowiązków wykonywanych w jego organizacji.

REKLAMA

Powody, dla których firmy nie decydują się na zdalny system pracy

Z raportu upublicznionego przez Grant Thornton wynika, że firmy, które do tej pory nie zdecydowały się na pracę zdalną, wśród powodów najczęściej wskazują brak odpowiednich narzędzi do jej wykonywania np. laptopów czy systemów kontroli (40 proc.). Co trzeci ankietowany wyraził swoje obawy co do gorszego przepływu informacji między pracownikami oraz pogorszenia atmosfery i poczucia więzi między nimi, jeśli taką opcję w swojej organizacji wprowadzi. Co ciekawe podobny odsetek kierujących firmami zadeklarował, że nie wprowadził pracy zdalnej, gdyż pracownicy nie wyrażali takiej chęci.

Z analizy można dowiedzieć się, że jedynie co piąty pracodawca swój wybór tłumaczy wzrostem kosztów w firmie ze względu na konieczność wypłaty ekwiwalentu pracownikom przebywającym na pracy zdalnej. 13 proc. respondentów obawia się z kolei, że wprowadzenie takiej formy zatrudnienia przyczyniłoby się do spadku efektywności i jakości pracy pracowników. Co piąty pytany nie potrafił wskazać powodów, dla których w jego firmie nie wprowadzono opcji wykonywania pracy zdalnej.

Prawidłowe wdrożenie pracy zdalnej jest złożonym zadaniem organizacyjnym i wymaga wiedzy prawnej, podatkowej, finansowej, znajomości przepisów dotyczących danych osobowych, ochrony informacji, czy compliance. Dlatego na początku każdego procesu wdrożenia sygnalizujemy naszym klientom, iż prawidłowe implementowanie pracy zdalnej wymaga podejścia holistycznego, co jest kluczowe dla spełnienia wymogów prawnych - mówi Jolanta Zarzecka-Sawicka Radca Prawny, Partner, Kancelaria Prawna.

I dodaje, że widzą w ich praktyce, że pracodawcy często mają przygotowany tylko wycinek całego procesu, np. jedynie regulamin pracy zdalnej bez innych niezbędnych dokumentów, co w razie kontroli będzie stanowić naruszenie przepisów.

Więcej wiadomości na temat pracy można przeczytać poniżej:

Pracodawcy chcą zostać przy aktualnym modelu pracy

Grant Thornton podaje, że co do zasady pracodawcy w Polsce planują utrzymać w tym roku dotychczasowy model pracy zdalnej wprowadzony w swoich firmach. Na taką opcję wskazuje 43 proc. badanych. Jednocześnie 15 proc. respondentów szykuje w tym roku swoim pracownikom ograniczenia w dostępie do pracy zdalnej, z czego nieco mniej niż połowa planuje całkowity powrót do biur, a pozostali myślą o zwiększeniu liczby dni, w których wymagana będzie obecność w zakładzie pracy.

Jedynie 2 proc. kierujących firmami jak na razie nie wprowadziło zmian w systemie wykonywania pracy spoza biura, ale nie wyklucza takiej możliwości w przyszłości. Aż 40 proc. pytanych przyznało, że do tej pory nie zastanawiało się nad zmianą zasad dotyczących pracy zdalnej w 2024 r. Na świecie wśród pracodawców rośnie liczba zwolenników pracy z biura. W 2024 r. udział przedsiębiorstw działających w tym modelu zwiększył się do 47 proc. z 36 proc. w roku poprzednim - informuje organizacja.

Praca hybrydowa nie jest już najpopularniejszą formą realizowania obowiązków

Z badania International Business Review, przeprowadzonego na zlecenie Grant Thornton International na próbie 10 tys. dużych i średnich przedsiębiorstw na świecie, wynika także, że najmocniej spadła liczba entuzjastów modelu pracy hybrydowej, ponieważ ich udział skurczył się o 8 p.p. do 45 proc. i tym samym nie jest to już najbardziej popularna wśród pracodawców forma realizacji obowiązków zawodowych.

Mniej przedsiębiorstw zapewni także swoim pracownikom elastyczne podejście do wyboru miejsca wykonywania pracy, jedynie 5 proc. wobec 8 proc. rok wcześniej. Na niezmienionym poziomie utrzyma się natomiast odsetek firm, których pracownicy funkcjonują na co dzień w trybie pracy zdalnej – jest ich jednak jedynie 3 proc.

Moim zdaniem praca zdalna zostanie z nami jednak na stałe. Możliwość pracy w takiej formule jest bardzo dużym benefitem dla pracowników, choćby z racji oszczędności czasu i kosztów dojazdów. Pracownicy nie będą chcieli łatwo z tego zrezygnować – uważa Edward Nieboj partner zarządzający, Departament Outsourcingu

REKLAMA

Ekspert wspomina też, że dla pracodawców to też konkretne korzyści, na czele z dostępem do szerokiej puli kadr oraz niższymi kosztami biur. Jeżeli więc obie strony potrafią zbudować partnerskie relacje, to taki model może być rozwiązaniem win-win.

Konkretny model pracy zdalnej będzie zróżnicowany, zależny od branży i potrzeb firm. Kluczowym wyzwaniem jest znalezienie równowagi między korzyściami wynikającymi z pracy zdalnej a potrzebami organizacji w zakresie efektywności i jakości pracy oraz pielęgnowania kultury organizacyjnej - podsumowuje Edward Nieboj.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA