REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Konsultant za biurkiem? Tego nie da się pogodzić

Na przełomie października i listopada ub.r. EworkGroup zrealizowało badanie na grupie ponad 1200 doświadczonych konsultantów oraz reprezentantów firm i organizacji z sektora prywatnego i publicznego. I do jakich doszli wniosków? Aż 80 proc. konsultantów pracujących hybrydowo nie chce wracać do zatrudnienia w pełnym wymiarze godzinowym. Co więcej, rozliczenie na podstawie stawki godzinowej to również kluczowy czynnik przy wyborze zleceń.

02.03.2024
8:11
Konsultant za biurkiem? Tego nie da się pogodzić
REKLAMA

Wyniki badania EworkGroup wskazują na dominującą preferencję dla hybrydowych modeli pracy wśród ankietowanych. To właśnie elastyczność (67 proc.) i stawki godzinowe (73 proc.) są kluczowymi dla nich czynnikami przy wyborze zleceń.

REKLAMA

Konsultanci chwalą sobie pracę hybrydową

Obecnie aż 66 proc. respondentów pracuje w modelu hybrydowym, 16 proc. w pełni zdalnie, a zaledwie 13 proc. tylko w biurze. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że liczba osób pracujących zdalnie w Polsce była wyższa niż w innych badanych krajach i wynosiła aż 57 proc. Z badania wynika również, że gdyby model pracy zależał od samych ankietowanych, to aż 77 proc. wybrałoby model hybrydowy, 18 proc. pracowałoby w pełni zdalnie, a jedynie co 20. osoba zdecydowałaby się na pracę w biurze.

Autorzy badania zapytali również o preferowany podział pomiędzy pracą zdalną i biurową w modelu hybrydowym. Na pytanie, ile dni respondenci chcieliby pracować w biurze, większość odpowiedziała 2 i 3 dni (odpowiednio: 29 i 32 proc.), przy czym 35 proc. kobiety wolałyby pracować w biurze 2 dni w tygodniu a 33 proc. mężczyźni 3 dni w tygodniu.

Pomimo że rynek w ostatnim roku doświadczył recesji i spowolnienia, konsultanci uczestniczący w ankiecie nie mają obaw dotyczących kontynuowania pracy w wybranym przez siebie modelu. Aż 80 proc. respondentów stwierdziło, że wysokie stopy procentowe i inflacja nie skłoniły ich do zmiany stylu życia i poszukiwania zatrudnienia na etacie - komentuje Katarzyna Milewska, Managing Director Poland z EworkGroup.

Więcej na temat rynku pracy można przeczytać poniżej:

Polacy poszukują pracy dzięki własnej sieci kontaktów

Ankietowani odpowiedzieli także na pytanie wielokrotnego wyboru, dotyczące sposobów znajdowania pracy. Pomimo że wielu z nich poszukuje zatrudnienia za pośrednictwem platform (47 proc.) i rekruterów (43 proc.), to najwięcej wskazuje na pozyskiwanie zleceń dzięki własnej sieci kontaktów. EworkGroup podkreśla jednak, że na taką odpowiedź wpływ może mieć fakt, że zdecydowana większość badanych to osoby powyżej 41 lat (80 proc.) z ponad 7-letnim doświadczeniem w swojej branży (95 proc.).

REKLAMA

Choć 45 proc. przedstawicieli firm i menedżerów w firmach konsultingowych obawia się, że w najbliższych latach będą mieli trudności ze znalezieniem odpowiednich specjalistów, to większość konsultantów i freelancerów (60 proc.) nie przewiduje trudności w znalezieniu pracy - podaje EworkGroup.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 1297 specjalistów ze Szwecji, Norwegii, Danii, Finlandii i Polski. Respondentami byli głównie konsultanci (72 proc.). 80 proc. ankietowanych miała ponad 41 lat, a 95 proc. ponad 7-letnie doświadczenie w swojej branży. 32 proc. badanych miało tytuł licencjata, magistra 46 proc. 74 proc. respondentów stanowili mężczyźni.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA