REKLAMA
 1. bizblog
 2. Praca /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki

Jak napisać wypowiedzenie z pracy?

Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić za wypowiedzeniem. Pracownik ma prawo złożyć je w dowolnym momencie bez podawania przyczyny. Warunkiem jest przedstawienie odpowiedniej dokumentacji, która będzie zawierać obligatoryjne elementy. Jak napisać wypowiedzenie umowy o pracę?

06.06.2024
7:51
Jak napisać wypowiedzenie z pracy?
REKLAMA

Kiedy pracownik może wypowiedzieć umowę o pracę?

REKLAMA

Kodeks pracy dopuszcza możliwość wypowiedzenia każdej umowy o pracę, bez względu na okres, na jaki została zawarta. Wypowiedzenie może więc dotyczyć umowy na okres próbny, czas określony bądź nieokreślony. Ponadto pracownik uprawniony jest do złożenia go w dowolnym momencie. Nie musi podawać przyczyny swojej decyzji nawet, jeśli żąda tego pracodawca.

Bardzo istotne jest jednak sporządzenie odpowiedniego dokumentu, zwanego wypowiedzeniem umowy o pracę. Pracownik musi zadbać, aby znalazły się w nim podstawowe elementy, a także by został dostarczony w ustawowym terminie. Jest to kluczowe w kontekście zachowania okresu wypowiedzenia.

Jakie elementy powinno zawierać wypowiedzenie umowy o pracę?

Wypowiedzenie umowy o pracę można sporządzić samodzielnie, posiłkując się dostępnymi w internecie wzorami. Trzeba jednak pamiętać o obligatoryjnych elementach pisma, takich jak:

 • dane pracownika,
 • dane pracodawcy,
 • dane identyfikujące umowę,
 • oświadczenie dotyczące wypowiedzenia umowy,
 • miejscowość i data,
 • podpis pracownika,
 • data otrzymania i podpis pracodawcy.

Zgodnie z powyższym podawanie przyczyny wypowiedzenia umowy nie jest konieczne bez względu na rodzaj umowy, jaka została zawarta pomiędzy stronami.

W jakiej formie należy sporządzić wypowiedzenie umowy o pracę?

Ustawodawca nie nakłada na pracownika obowiązku przygotowania wypowiedzenia umowy o pracę w formie pisemnej, jednak dla własnego zabezpieczenia warto sporządzić dokument. Stanowi on dowód na wypadek ewentualnego sporu, zwłaszcza w kontekście określenia okresu wypowiedzenia.

Jeśli natomiast zdecydujemy się na wypowiedzenie ustne, to pomimo wadliwości prawnej, będzie ono wiążące.

Więcej o prawie w pracy przeczytasz na Bizblog.pl:

W jakim terminie pracownik musi dostarczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

Pracownik może złożyć wypowiedzenie umowy o pracę w dowolnym dniu, ale termin ma kluczowe znaczenie w kontekście biegu okresu wypowiedzenia. Należy pamiętać, że okres ten w przypadku umowy na czas określony i nieokreślony wynosi:

 • dwa tygodnie – jeśli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy,
 • miesiąc – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy,
 • trzy miesiące – jeśli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Nie oznacza to jednak, że złożenie dokumentu na przykład 22 czerwca spowoduje, że od tego dnia będzie liczony okres wypowiedzenia. Jeśli obowiązuje nas miesięczny okres wypowiedzenia, to liczony jest on od następnego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono pracodawcy wypowiedzenie. Wręczanie go w pierwszych dniach miesiąca nie jest więc dobrym rozwiązaniem. Tymczasem okres wypowiedzenia liczony w tygodniach rozpoczyna się w pierwszą niedzielę po złożeniu wypowiedzenia, tym samym kończąc zawsze w sobotę.

Jak złożyć wypowiedzenie umowy o pracę drogą elektroniczną?

REKLAMA

Ustawodawca dopuszcza możliwość złożenia wypowiedzenia umowy o pracę drogą elektroniczną, choć nie jest to wskazane w przepisach wprost. Sięgając do regulacji Kodeksu cywilnego, wnioskujemy, że przekazanie wypowiedzenia mailowo jest możliwe, jeśli wiadomość zostanie opieczętowana podpisem elektronicznym. Wynika to z faktu, iż przedłożony skan zawiera jedynie kopię podpisu, która nie jest tożsama z własnoręcznym podpisem. Co istotne, wypowiedzenie mailowe, które nie zawiera podpisu elektronicznego, jest ważne, ale wadliwe.

Problem może pojawić się również w kontekście ustalania okresu wypowiedzenia. Jeśli wyślemy pismo w ostatnim dniu miesiąca, w dodatku w godzinach wieczornych, pracodawca może nie mieć okazji się z nim zapoznać. Warto przekazać wiadomość na adres służbowy z żądaniem potwierdzenia odbioru. W ten sposób minimalizujemy ryzyko ewentualnych nieporozumień i roszczeń.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA