REKLAMA
  1. bizblog
  2. Transport

Będzie nowa ekspresówka. Jest już nawet przewidziana data zakończenia budowy

We wtorek została podpisana umowa z nowym wykonawcą, który zajmie się uzupełnieniem drogi ekspresowej S3 między Kaźmierzem a Lubinem Północ – taką informację GDDKiA opublikowało na swojej oficjalnej stronie. Roboty mają zakończyć się w drugim kwartale 2021 r.

22.11.2019
18:31
Będzie nowa ekspresówka. Jest już przewidziana data zakończenia budowy
REKLAMA

Odcinek będzie miał długość ok. 14,4 km. To jedna czwarta tego, co miało być wykonane w pierwotnym niezrealizowanym kontrakcie. Po wykonaniu brakującego fragmentu ekspresówki będzie można bez przeszkód dojechać z Zielonej Góry do Legnicy lub na odwrót.

REKLAMA

Wykonawca ma do zrealizowania:

  • na odcinku Kaźmierzów-Polkowice dwie jezdnie po dwa pasy ruchu i pasy awaryjne
  • na odcinku Polkowice-Lubin Północ dwie jezdnie po trzy pasy ruchu i pasy awaryjne
  • budowę węzłów Kaźmierzów, Polkowice i Lubin Północ
  • dokończenie budowy 25 obiektów inżynierskich
  • budowę systemów odwodnienia i urządzeń ochrony środowiska.

Według umowy roboty mają się zakończyć za ok. półtora roku. Po tym czasie wykonawca musi jeszcze dostać decyzję o pozwoleniu na użytkowanie trasy, a następnie oddać ją do ruchu.

Tunel do Kamiennej Góry

Wartość inwestycji wyceniona została na 228,4 mln zł. Realizacją zajmie się konsorcjum firm Mota-Engil Central Europe, Masfalt i Drogomex, po tym jak GDDKiA rozwiązało umowę z Salini Polska.

Nowy wykonawca budzi duże nadzieje. Mota-Engil Central Europe to firma zaangażowana w budowę odcinków dróg S7 i S19 (obwodnica Janowa Lubelskiego), a w czerwcu udało jej się oficjalnie oddać do ruchu fragment drogi S17.

 class="wp-image-1022471" width="711" height="768"
Źródło: GDDKiA

W realizacji jest też przedłużenie S3 od Bolkowa na południe poprzez tunel, prowadzący do Kamiennej Góry. Zakończenie robót w tym miejscu przewidywane jest na początek 2023 r. Dalsza droga pójdzie od Kamiennej Góry do Lubawki, skąd będzie można wygodnie dostać się do Pragi. Ten odcinek powinien zostać zakończony do drugiej połowy 2021 r.

 class="wp-image-1022561"
Źródło: GDDKiA

Kontrakt z Salini Polska był całkowitą klapą. Wykonawca zapłaci kary

Nowa umowa została podpisana, gdy stało się jasne, że poprzedni wykonawca, Salini Polska, nie zrealizuje kontraktu z grudnia 2014 r. Jak informuje GDDKiA: po wielokrotnych wezwaniach dotychczasowego wykonawcy do powrotu na budowę i prowadzenia robót zgodnie z kontraktem, w oparciu o twarde dane podjęliśmy decyzję o odstąpieniu od umowy z wykonawcą drogi ekspresowej S3 od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ.

Jak podaje dalej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad: konsorcjum firm, z Salini Polska w roli lidera, mimo wielokrotnych wezwań nie realizowało prac objętych kontraktem. Wykonawca prowadził kontrakt niezgodnie z zawartą umową, nie wypełniał zapisów dotyczących realizacji kontraktu, w tym realizacji postępu robót zgodnego z harmonogramem oraz nie regulował płatności dla podwykonawców, usługodawców i dostawców materiałów.

Umowa została rozwiązana w kwietniu 2019 r.

W związku z tym na Salini Polska naliczone zostały kary umowne w wysokości ok. 84,5 mln zł za przekroczenie czasu zakończenia robót z winy firmy. Możliwe są dalsze obciążenia m.in. za odstąpienie od części robót, za co Dyrekcja wystawi konsorcjum rachunek o wartości 15 proc. tej inwestycji, czyli jak na razie ponad 20,5 mln zł. GDDKiA otrzymało już wypłatę od gwaranta w wysokości ponad 56 mln zł.

REKLAMA

Najnowsze w Bizblog.pl

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA