REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Dobrowolna służba wojskowa? Możesz zgłosić się już dzisiaj

Ustawa o obronie ojczyzny daje możliwość odbycia dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Skierowana jest do osób, które wcześniej nie były w wojsku, a w przyszłości chciałyby zasilić szeregi armii. Kto i na jakich warunkach może odbyć tego rodzaju służbę?

05.03.2024
12:10
Dobrowolna służba wojskowa? Możesz zgłosić się już dzisiaj
REKLAMA

Czym jest dobrowolna służba wojskowa? Trudna sytuacja geopolityczna, a zwłaszcza wojna tocząca się za wschodnią granicą kraju, zmuszają rządzących do wprowadzenia pewnych zmian w zakresie poboru wojskowych. Do 2022 roku każdy, kto chciał zasilić szeregi armii, mógł zgłosić się do służby przygotowawczej. Obecnie nie jest to możliwe, jednak Ustawa o obronie ojczyzny wprowadza dobrowolną zasadniczą służbę wojskową. Zainteresowani odbywają szkolenie, które jest pierwszym krokiem do tego, by zostać żołnierzem zawodowym albo zasilić rezerwę.

REKLAMA

Kto może odbyć dobrowolną służbę wojskową?

Dobrowolna służba wojskowa skierowana jest do szerokiego grona zainteresowanych, jednak aby ją odbyć, należy spełnić następujące wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać polskie obywatelstwo,
  • nie być karanym za przestępstwo umyślne,
  • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do podjęcia służby wojskowej,
  • posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe,
  • posiadać nieposzlakowaną opinię.

Jak zgłosić się do dobrowolnej służby wojskowej?

Kandydaci, którzy chcieliby odbyć dobrowolną służbę wojskową, mogą dokonać zgłoszenia na dwa sposoby: stacjonarnie oraz online. Pierwszym jest złożenie wniosku o powołanie w wybranym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Drugim – założenie konta na portalu zostanzolnierzem.pl, a następnie wypełnienie formularza. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne, zostaną zaproszeni na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań natury fizycznej i umysłowej do podjęcia służby wojskowej. Finałem postępowanie jest wydanie orzeczenia o zdolności do służby i karty powołania na szkolenie.

Więcej wiadomości Bizblog.pl o wojsku

Jak wygląda szkolenie w ramach dobrowolnej służby wojskowej?

Dobrowolna zasadnicza służba wojskowa składa się z dwóch etapów: szkolenia podstawowego oraz specjalistycznego. W czasie trwania szkolenia podstawowego (27 dni) poznaje się zasady musztry, regulaminy wojskowe oraz podstawy posługiwania się bronią. Szkolenie kończy się wydaniem książeczki wojskowej i złożeniem przysięgi. Żołnierz, który ukończy pierwszy etap służby, może zdecydować o jej zakończeniu. Wtedy też zostanie przeniesiony do rezerwy. Jeśli jednak ma chęć na dalsze zdobywanie wiedzy i umiejętności, zostaje oddelegowany na szkolenie specjalistyczne. Trwa ono do 11 miesięcy i połączone jest z odbywaniem praktyki na stanowisku służbowym. Na zakończenie szkolenia specjalistycznego żołnierz może złożyć wniosek o służbę zawodową, terytorialną albo rezerwę aktywną.

Wynagrodzenie i inne benefity

REKLAMA

Osoby, które zdecydują się odbyć dobrowolną służbę wojskową, nie pozostają bez środków do życia. Otrzymują wynagrodzenie w kwocie 4 960 zł brutto, które jest równe najniższemu uposażeniu zasadniczemu żołnierza zawodowego. Po ukończeniu szkolenia żołnierz może ubiegać się o przyjęcie do armii zawodowej, mając pierwszeństwo przed innymi kandydatami. Jest to więc jedna z najkrótszych dróg, aby dostać się do wojska. Już na etapie składania wniosku ochotnik może wskazać, jakie nowe umiejętności chciałby zdobyć – jest to istotne w dalszym toku przygotowania, kiedy odbywa się szkolenia na koszt armii.

Jeśli po ukończeniu szkolenia uczestnik nie chce kontynuować kariery w wojsku, ma pierwszeństwo w rekrutacji na stanowiska w administracji publicznej, oczywiście zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami. Co ciekawe, czas odbywania służby dobrowolnej, a więc w wielu przypadkach 12 miesięcy, wlicza się do okresu odbywania służby wojskowej albo do okresu zatrudnienia. Rozpoczęcie dobrowolnej służby wojskowej nie obliguje do jej ukończenia. Jeśli żołnierz uzna, że nie jest to droga dla niego lub z jakichkolwiek innych powodów będzie musiał przerwać szkolenie, ma do tego prawo w dowolnym momencie.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA