REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Gospodarka

Polacy zarabiają 5125,26 zł miesięcznie. Ale pensje nie będą już rosły tak szybko

W sierpniu 2019 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 2,6 proc. r/r i wyniosło 6389,6 tys., a przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,8 proc. r/r i wyniosło 5125,26 zł - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.

18.09.2019
12:04
200
REKLAMA
REKLAMA

W sierpniu zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw spowolniło z 2,7 do 2,6% r/r, nieco poniżej konsensusu rynkowego (2,7%), ale zgodnie z naszą prognozą. W ujęciu miesięcznym ubyło prawie 7 tys. etatów i był to najgorszy taki miesiąc od 2011 r. - wskazali ekonomiści mBanku w komentarzu do danych GUS.

Z miesiąca na miesiąc coraz mniej etatów

W opinii analityków mBanku niższa dynamika nie jest wypadkiem przy pracy, a elementem trendu spadkowego, który obserwowany jest na rynku pracy od wielu miesięcy i co do którego zgodne są zarówno twarde dane (zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, pracujący wg BAEL, liczba wolnych miejsc pracy i liczba ofert zgłoszonych urzędom pracy), jaki miękkie (koniunktura NBP i GUS, PMI, Manpower).

W naszej opinii jest to wypadkowa hamowania popytu na pracę (element szerszej tendencji spadkowej w dynamikach aktywności gospodarczej) i niekorzystnych zmian po stronie podażowej. Wszystko wskazuje na to,że tendencje te na rynku pracy utrzymają się w kolejnych miesiącach i spowolnienie w zatrudnieniu będzie kontynuowane - zapowiadają ekonomiści mBanku,

W podobnym tonie wypowiadają się też eksperci ING Banku Ślaskiego.

Płace też rosną wolniej

GUS podał, że w okresie ośmiu miesięcy br. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku wzrosło we wszystkich sekcjach PKD od 4,5 proc. w sekcji „Informacja i komunikacja” do 9,4 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 6,8 proc.

Ekonomiści ING wskazują, że wolniej rosnące płace nie są zaskoczeniem.

Spadek dynamiki wynagrodzeń był zgodny z oczekiwaniami. Spodziewamy się wyraźnie słabszych wyników w budownictwie i drobnych zmian w innych branżach. W kolejnych miesiącach oczekujemy raczej stabilnych wyników. Impuls wzrostowy dostarczy dopiero duża podwyżka płacy minimalnej – zapowiadają analitycy ING,

REKLAMA

Ich zdaniem podbije ona dynamikę średniego wynagrodzenia o ok. 1.5 pp.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA