REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

Czyste Powietrze. Jak ubiegać się o dotację?

Program Czyste Powietrze ma na celu ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z niskiej emisji. Dotacja pozwala przeprowadzić prace termomodernizacyjne albo związane z wymianą źródła ciepła. Kto może ją otrzymać? Jak ubiegać się o wsparcie?

15.05.2024
22:11
pompy-ciepla-wodor-dekarbonizacja-Wielka-Brytania
REKLAMA

Program Czyste Powietrze – dla kogo?

REKLAMA

Wsparcie w ramach programu Czyste Powietrze przewidziane jest dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Mogą z niego skorzystać również właściciele/współwłaściciele wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych, jeśli mają one odrębną księgę wieczystą. Roczny dochód beneficjenta nie może przekroczyć 135 tys. zł. Jeśli wnioskujący uzyskuje dochody z kilku źródeł, należy je zsumować. Małżonkowie mają prawo do wyższego progu dochodowego – suma ich dochodów podzielona przez dwa nie może przekroczyć 135 tys. zł.

Chcąc uzyskać wyższe dofinansowanie, przeciętny miesięczny dochód na osobę nie może przekraczać 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. Najwyższą dotację otrzymają osoby, w przypadku których przeciętny miesięczny dochód nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym lub 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Na co można przeznaczyć środki z programu Czyste Powietrze?

Program Czyste Powietrze przeznaczony dla jest osób, które planują wymianę źródła ciepła na takie, które spełnia restrykcyjne normy unijne. Najczęściej jest to pompa ciepła albo piec gazowy.

Środki można również przeznaczyć na zakup materiałów i sfinansowanie usług związanych z termomodernizacją budynku. Od zakresu prowadzonych prac zależy wysokość dofinansowania.

Więcej o programie Czyste Powietrze przeczytasz na Bizblog.pl:

W jakiej formie przekazywane są środki pieniężne?

W ramach programu Czyste Powietrze przewidziano trzy formy dofinansowania:

  • dotacja – polega na wypłacie przyznanych środków w formie przelewu bankowego,
  • dotacja z prefinansowaniem – część środków wypłacanych jest przed rozpoczęciem przedsięwzięcia jako zaliczka. Po jego zakończeniu beneficjent otrzymuje pozostałą kwotę,
  • dotacja na częściową spłatę kredytu – dofinansowanie mogą otrzymać klienci banków, które są partnerami programu. Beneficjent przeznacza je na spłatę części kapitału.

Jak wnioskować o środki z programu Czyste Powietrze?

Zainteresowani najczęściej składają wnioski internetowo, za pośrednictwem portalu gov.pl. Mogą również wydrukować, wypełnić, a następnie przesłać formularz do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należy wybrać jednostkę, która przypisana jest do gminy, na terenie której znajduje się nieruchomość. Wniosek można też wypełnić w gminnym punkcie konsultacyjno-informacyjnym, korzystając z pomocy urzędnika.

Jeśli wnioskodawca stara się o dotację na częściową spłatę kredytu bankowego, formularz powinien zostać wypełniony w banku udzielającym finansowania.

Termin składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie można składać w trybie ciągłym do końca 2027 r. Kolejne dwa lata przewidziane są na wypłatę dotacji, natomiast wszelkie inwestycje powinny zostać zakończone przed 30 czerwca 2029 r.

Warto pamiętać, że zasady przyznawania środków ulegają zmianom – obecnie na przykład podniesiono próg dochodowy ze 100 na 135 tys. zł.

Czyste Powietrze – wysokość dotacji

REKLAMA

Kwota dotacji w ramach programu Czyste Powietrze uzależniona jest od kilku czynników, w tym od dochodów beneficjenta oraz rodzaju inwestycji. Najwyższą kwotą mogą otrzymać osoby, które wymieniają stare źródło ogrzewania na pompę ciepła, a dodatkowo decydują się na montaż instalacji mikrofotowoltaicznej i pełną termomodernizację. Dotacja wynosi wtedy od 66 tys. zł do nawet 135 tys. zł w zależności od dochodów.

Najmniejsze kwoty przewidziano dla osób, które nie planują wymiany źródła ciepła, a wyłącznie inwestycję na przykład w wentylację mechaniczną bez kompleksowej termomodernizacji. Mogą one liczyć na wsparcie w zakresie od 13 do 25 tysięcy złotych. Co istotne, kwota dotacji nie może przekroczyć sumy poniesionych przez beneficjenta kosztów.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA