REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Technologie /
  4. Prawo /
  5. Energetyka

BGK idzie w fotowoltaikę. Gwarancje dla firm nawet na 2,5 mln euro

Zgodnie z unijnymi ustaleniami za rok Polska ma osiągnąć 15 proc. energii z odnawialnych źródeł energii. Nie jest tajemnicą, że ten cel będzie wyjątkowo trudno uzyskać. Pomóc ma Bank Gospodarstwa Krajowego z wyjątkowymi gwarancjami kredytowymi.

24.05.2019
13:26
Bank Gospodarstwa Krajowego OZE
REKLAMA

Tylko w 2018 r. udział w produkcji energii elektrycznej z OZE w Polsce spadł do 12,7 proc. wobec 14,1 proc. w 2017 r. Tym samym w 2018 r. odnotowano najniższą produkcję oraz najmniejszy udział OZE w miksie energetycznym w naszym kraju po 2014 r. Ale to już przeszłość. Od teraz z OZE w Polsce ma być tylko lepiej. 

REKLAMA

Nie ma cienia wątpliwości, że odnawialne źródła energii w Polsce trzeba odpowiednio przedstawić, a cały proces związany przyspieszyć - zapowiadał ostatnio wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski.

Osiągnięcie poziomu 15 procent zagrożone.

Wg zeszłorocznego raportu Najwyższej Izby Kontroli osiągnięcie przez nasz kraj poziomu 15 proc. udziału energii z odnawialnych źródeł jest obarczone ryzykiem. Innymi słowy: istnieje spora szansa, że Polska tego kryterium już za rok nie spełni. 

NIK wskazuje, że na rozwój energetyki odnawialnej w naszym kraju negatywnie wpływały m.in.: brak konsekwentnej polityki państwa wobec odnawialnych źródeł energii, opóźnienia w wydawaniu przepisów wykonawczych oraz brak stabilnego i przyjaznego otoczenia prawnego, zapewniającego bezpieczeństwo i przewidywalność inwestycji w OZE, w szczególności w sektorze energii elektrycznej - czytamy w raporcie NIK. 

Bank Gospodarstwa Krajowego na ratunek.

Przedsiębiorcom chcącym inwestować w odnawialne źródła energii z pomocą przychodzi Bank Gospodarstwa Krajowego. Zdecydował o rozszerzeniu swoich gwarancji kredytowych Biznesmax i ukierunkował je w stronę fotowoltaiki. 

Walka o niskoemisyjne źródła energii i transformacja energetyczna są faktem. Wszyscy w Europie o tym mówią, myślą i to robią. Trudno, żeby polscy przedsiębiorcy zachowywali się inaczej. Jedną z metod osiągnięcia większego udziału OZE jest fotowoltaika, również ta na mikro- i małą skalę, instalowana np. przez małych i średnich przedsiębiorców - uważa Wojciech Hann, członek zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego. 

Biznesmax to bezpłatne zabezpieczenie kredytu. Udzielana od teraz będzie tym przedsiębiorcom, którzy celują w kredyt na zakup instalacji fotowoltaicznych. Maksymalna kwota gwarancji to 2,5 mln euro, przyznawana na maksymalnie 20 lat i zabezpiecza do 80 proc. wartości kredytu. 

Za chwilę nowelizacja ustawy o OZE.

Za chwilę pod obrady Rady Ministrów ma trafić projekt nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii. 

REKLAMA

W tym tygodniu do projektu noweli ustawy zostały zgłoszone poprawki dotyczące dwóch bardzo istotnych kwestii – m.in. rozszerzenia definicji prosumenta o przedsiębiorcę - informuje pełnomocnik premiera ds. programu “Czyste Powietrze” Piotr Woźny.

Druga poprawka ma dotyczyć rozporządzenia wykonawczego. Miałoby być wydawane przez ministra energii i ministra właściwego ds. gospodarki. I ma odpowiadać za regulację procesu obsługi prosumenta. Z kolei szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii wskazuje, że po nowelizacji ustawy o OZE można byłoby objąć opustami małych i średnich przedsiębiorców. Opust to nic innego, jak sposób bezgotówkowego rozliczenia energii elektrycznej pobranej przez prosumenta oraz wyprodukowanej w mikroinstalacji

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA