REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Podatki - poradniki

Zapomniana ulga podatkowa, która daje olbrzymie zwroty od fiskusa. Jak z niej skorzystać?

Z ulg budowlanych w PIT można było skorzystać ponad 20 lat temu, a obecnie zostały one zastąpione ulgą mieszkaniową, przyznawaną na zupełnie innych warunkach. Wciąż mogą z nich jednak skorzystać osoby, których dochód był zbyt niski, aby odliczyć pełną kwotę ulgi.

12.02.2024
12:37
nowy podatek
REKLAMA

Rodzaje ulg mieszkaniowych

REKLAMA

W poprzednich latach funkcjonowało wiele podatkowych ulg mieszkaniowych i budowlanych, w tym bardzo popularna duża ulga. Obejmowała ona wydatki poniesione na:

 • zakup gruntu albo przeniesienie prawa wieczystego użytkowania,
 • budowę budynku mieszkalnego,
 • wkład budowlany lub mieszkaniowy do spółdzielni mieszkaniowej,
 • zakup nowo wybudowanego budynku lub lokalu mieszkalnego od gminy albo inwestora prywatnego,
 • nadbudowę lub rozbudowę budynków przeznaczonych do celów mieszkaniowych,
 • remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego oraz wpłaty na wyodrębniony fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej lub wspólnoty mieszkaniowej,
 • przebudowę strychu, suszarni albo przystosowanie innego pomieszczenia na cele mieszkalne oraz wykończenie lokalu mieszkalnego w nowo wybudowanym budynku mieszkalnym.

Ponadto podatnicy mieli możliwość skorzystania z ulgi:

 • na budowę nieruchomości w celach najmu – uwzględnia się w niej wydatki poniesione na budowę budynku mieszkalnego, w którym znajdzie się co najmniej 5 lokali, z przeznaczeniem na wynajem. Za lokale przeznaczone na wynajem nie uznaje się tych, które zostaną udostępnione osobom należącym do 1 grupy podatkowej względem właściciela lub współwłaściciela budynku,
 • remontowej – dotyczy wydatków przeznaczonych na remont lub modernizację lokalu wykorzystywanego na własne potrzeby mieszkaniowe, zajmowanego na podstawie tytułu prawnego,
 • na kasę mieszkaniową – dotyczy oszczędności gromadzonych na jednym rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym oraz w jednym banku prowadzącym kasę mieszkaniową.

Podatnik, który skorzysta z wymienionych ulg, nie może zmienić przeznaczenia nieruchomości – wyjątek dotyczy wyłącznie ulgi remontowej. W tym przypadku istnieje możliwość zmiany przeznaczenia nieruchomości, ale dopiero po upływie kolejnych 10 lat.

Ulgi mieszkaniowe kiedyś a obecnie

Dawne ulgi budowlane (mieszkaniowe) dawały podatnikom spore możliwości w zakresie dokonywania odliczeń podatkowych (kilkanaście lat temu, na długo przed podwyższeniem kwoty wolnej od podatku dochodowego, zwroty od fiskusa opiewały zazwyczaj na kilka tysięcy złotych). Aby z nich skorzystać, trzeba było oczywiście spełnić wymagania ustawowe. Dziś natomiast duża i mała ulga mieszkaniowa nie obowiązują – zamiast nich wprowadzono inną, z której może skorzystać jedynie wąska grupa uprawnionych. Są to osoby, które nabyły prawo do całości lub części nieruchomości, a następnie, w ciągu 5 lat, chcą je odsprzedać. Nie zapłacą podatku dochodowego, jeśli w ciągu 3 kolejnych lat przeznaczą uzyskane środki pieniężne na własne cele mieszkaniowe.

Więcej poradników podatkowych Bizblog.pl

Katalog wydatków, które można odliczyć w zeznaniu rocznym, jest naprawdę szeroki – począwszy od tych związanych z budową nieruchomości, przez odsetki od kredytu zaciągniętego na nabycie lub budowę domu, na zakupie sprzętów gospodarstwa domowego skończywszy. Należy jednak pamiętać, że ulga mieszkaniowa ma za zadanie zniwelować zobowiązanie podatkowe, które powstałoby wskutek odsprzedaży nieruchomości. Nie odnosi się natomiast do zwykłej transakcji zakupu nieruchomości czy budowy domu, nawet na własne potrzeby. Co pewien czas pojawia się pomysł wprowadzenia ulgi budowlanej na nowych zasadach, ale jak dotąd żadnego nie ubrano w rozwiązania prawne. W kontekście remontu czy budowy domu podatnicy mogą jedynie skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

REKLAMA

Jak skorzystać z ulgi mieszkaniowej/budowlanej?

Na przestrzeni lat zmianie uległy nie tylko zasady rozliczania ulgi podatkowej, ale również dokumentacji, jaką należy przedłożyć w urzędzie skarbowym. Dawne ulgi rozlicza się na formularzu PIT-D, który stanowi załącznik do rocznego zeznania podatkowego. Tymczasem obecną ulgę mieszkaniową rozlicza się poprzez złożenie osobnego formularza PIT-39. Stanowi on osobne zeznanie, nie zastępując tym samym głównego, w którym podatnik rozlicza się z osiągniętych w danym roku przychodów.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA