REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Twój e-PIT – jak skorzystać i dostać szybki zwrot podatku

Usługa Twój e-PIT cieszy się dużą popularnością wśród podatników. Od 2024 roku po raz pierwszy będą mogli skorzystać z niej przedsiębiorcy rozliczający się poprzez formularz PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28. W jaki sposób wypełnić Twój e-PIT i w jakim terminie należy zatwierdzić formularz?

08.02.2024
10:51
Twój e-PIT – jak skorzystać i dostać szybki zwrot podatku
REKLAMA

Twój e-PIT to usługa realizowana jest poprzez e-Urząd Skarbowy. Jej ideą jest uproszczenie procedury składania rocznej deklaracji PIT, która dotychczas sprawiała podatnikom wiele problemów. Nie muszą oni we własnym zakresie wypełniać formularza, gdyż większość podstawowych danych została już wprowadzona do systemy przez urzędników. Usługa Twój e-PIT bywa nazywana przez podatników „Mój e-PIT”, jednak w ujęciu prawnym taka nazwa nie funkcjonuje – wszelkich informacji na jej temat należy szukać pod nazwą „Twój e-PIT”.

REKLAMA

Twój e-PIT dla osób fizycznych i przedsiębiorców

Z usługi Twój e-PIT mogły do tej pory skorzystać osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, ale od 2024 roku dostępna jest również dla przedsiębiorców. Podatnicy rozliczający się za pomocą formularza PIT-37 właściwie nie muszą pamiętać o rozliczeniu PIT, o ile oczywiście nie chcą wprowadzać w deklaracji żadnych zmian. Formularz zostanie zaakceptowany przez system automatycznie w ostatnim dniu rozliczeniowym. Podatnik nie poniesie więc odpowiedzialności z tytułu niezłożenia deklaracji, nawet jeśli całkowicie zapomni o swoim obowiązku. Inaczej jest natomiast w przypadku przedsiębiorców, dla których Twój e-PIT ma być wyłącznie pewnym  ułatwieniem. Formularze PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 nie będą akceptowane automatycznie, dlatego na podatniku ciążyć będzie odpowiedzialność karno-skarbowa w przypadku ich niezłożenia.

Więcej poradników podatkowych Bizblog.pl

W jakich terminach usługa Twój e-PIT będzie aktywna?

Podatnik ma prawo złożyć deklarację roczną w dowolnym momencie, jednak na pojawienie się wstępnie wypełnionych formularzy będzie trzeba poczekać do 15 lutego. To właśnie od tego dnia usługa będzie aktywna. Podatnicy będą mogli zalogować się do e-Urzędu Skarbowego, a następnie poprawić i zaakceptować deklarację. Ostatnim dniem, w którym wprowadzenie zmian będzie możliwe, jest 30 kwietnia. Zgodnie z ustawą w tym terminie należy złożyć zeznanie roczne, bez względu na to, jaki formularz wybierzemy.

Jak rozliczyć się przez Twój e-PIT?

Podatnicy mogą zalogować się do usługi Twój e-PIT na trzy sposoby:

  • podając PESEL/NIP oraz datę urodzenia, a także kwotę przychodu z rozliczenia za 2022 rok i kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2023 rok,
  • za pomocą profilu zaufanego,
  • przez aplikację mObywatel.

Następnie podatnik:

  • odrzuca przygotowaną treść i sporządza ją we własnym zakresie – wprowadza różnego rodzaju przysługujące mu ulgi, rozlicza się wspólnie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko,
  • akceptuje przygotowaną wstępnie wersję – jednocześnie musi pamiętać o obowiązku zapłaty kwoty podatku wynikającej z deklaracji.

Twój e-PIT umożliwia skorzystanie ze wszystkich ustawowych ulg i przywilejów. Podatnik, który nie wprowadzi zmian w zeznaniu, nie poniesie odpowiedzialności z tytułu podania nieprawdziwych/wadliwych danych wynikających z informacji przekazanych przez płatników.

Jak rozliczyć Twój e-PIT przedsiębiorcy?

Nową usługą, którą wprowadzono w 2024 roku, jest Twój e-PIT dla przedsiębiorców. Pozwala ona dokonać rozliczenia za rok 2023. Przedsiębiorca będzie musiał we własnym zakresie wprowadzić odpowiednie zmiany, a następnie zaakceptować formularz w ustawowym terminie, jakim jest 30 kwietnia.

REKLAMA

Zwrot podatku i nadpłata w Twój e-PIT

Podatnicy, którzy złożą deklarację poprzez Twój e-PIT, otrzymają zwrot nadpłaconego podatku w ciągu 45 dni. Tymczasem w przypadku niedopłaty podatnik będzie musiał uregulować zobowiązanie do 30 kwietnia. Jeśli tego nie zrobi, będzie posiadać zaległość podatkową. Warto więc, chociażby dla własnego bezpieczeństwa, zweryfikować deklarację widniejącą w systemie. W razie potrzeby będzie można wprowadzić konieczne zmiany albo skontaktować się z płatnikiem składek celem wyjaśnienia nieścisłości.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA