REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Drugi próg podatkowy - kogo dotyczy, ile wynosi?

Progi podatkowe obowiązują przedsiębiorców rozliczających się z uzyskanych dochodów na zasadach ogólnych oraz osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Ile wynosi obecnie drugi próg podatkowy i jakie obowiązki ciążą na podatniku po jego przekroczeniu?

05.04.2023
6:55
pit podatek dochodowy firma
REKLAMA

Czym są progi podatkowe?

REKLAMA

O progach podatkowych można mówić wyłącznie w kontekście skali podatkowej, dotyczą więc one osób rozliczających się z fiskusem na zasadach ogólnych. Są to przede wszystkim pracownicy oraz przedsiębiorcy wybierający tę formę opodatkowania.

Do konkretnych progów podatkowych przypisane są stawki, zgodnie z którymi należy obliczać wartość zobowiązania. W 2023 roku podatnicy rozliczają się według dwóch progów podatkowych. Pierwszy z nich obejmuje dochody do 120 000 zł, drugi natomiast kwoty powyżej tego limitu.

Co warto wiedzieć o drugim progu podatkowym?

Ustawodawca od 1 stycznia 2022 roku podwyższył kwotę drugiego progu podatkowego – obecnie wynosi ona 120 000 zł. Podatnicy, którzy w ciągu roku uzyskają niższe dochody, rozliczają się według stawki 12 proc. Tymczasem po przekroczeniu ustawowego limitu obowiązuje stawka 32 proc.

Co istotne, dotyczy ona wyłącznie nadwyżki ponad 120 000 zł – do tej kwoty każdy podatnik rozlicza się według niższej stawki. Nie jest on zobowiązany do składania żadnych dodatkowych deklaracji poświadczających o przekroczeniu progu.

Warto mieć na uwadze, że od 2020 roku pracownicy, którzy w ciągu miesiąca przekroczą próg podatkowy, rozliczają się proporcjonalnie. Oznacza to, że kwota do 120 000 zł opodatkowana jest stawką 12 proc., natomiast nadwyżka według stawki 32 proc.

Drugi próg podatkowy a wspólne rozliczanie z małżonkiem

Dla podatników, których roczne dochody przekraczają 120 000 zł, korzystne okazuje się wspólne rozliczanie z małżonkiem – dotyczy to sytuacji, gdy dochody drugiego z wymienionych wciąż mieszczą się w pierwszym progu.

Wspólne rozliczenie umożliwia stosowanie stawki 12 proc. zamiast 32 proc. Podatnik powinien jednak złożyć u swojego pracodawcy oświadczenie o wspólnym rozliczaniu z małżonkiem. Przedsiębiorcy natomiast mogą z tego przywileju skorzystać dopiero w zeznaniu rocznym.

Jak uniknąć płacenia podatku według wyższej stawki?

Podatnicy, których dochody w danym roku przekraczają 120 000 zł, zobowiązani są płacić podatek dochodowy według stawki 32 proc. Jeśli jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą i są zatrudnieni w ramach umowy o pracę, ich dochody będą się sumować.

Przedsiębiorcy, którzy wpadają w drugi próg podatkowy, powinni pomyśleć o zmianie formy opodatkowania w kolejnym roku – mają do wyboru podatek liniowy bądź ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W ten sposób zyskają również prawo do odliczenia części zapłaconej składki zdrowotnej.

REKLAMA

Pracownicy i osoby zatrudnione w ramach umów cywilnoprawnych nie mają większych szans na optymalizację podatkową. Mogą jedynie rozliczać się wspólnie z małżonkiem, którego dochody mieszczą się w pierwszym progu podatkowym. Podobne korzyści przynosi rozliczanie się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko, ale aby skorzystać z tej preferencji, należy spełnić warunki ustawowe.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA