REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego. Uważaj na tę pułapkę

Ustawa o kredycie konsumenckim umożliwia osobom zaciągającym tego rodzaju zobowiązanie przedterminową jego spłatę. Kredytobiorca ma także prawo dokonać nadpłaty, co prowadzi do skrócenia okresu kredytowania lub obniżenia wysokości rat. Na jakich zasadach można spłacić kredyt konsumencki przed wskazanym w umowie terminem?

28.06.2023
6:47
Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego. Uważaj na tę pułapkę
REKLAMA

W jakich przypadkach można wcześniej spłacić kredyt konsumencki?

REKLAMA

Art. 48 ust. 1 i 2 ustawy o kredycie konsumenckim umożliwiają kredytobiorcy wcześniejszą spłatę zobowiązania, jednocześnie nie nakładając na niego dodatkowych obowiązków informacyjnych. Oznacza to, że konsument ma prawo do spłaty kredytu w dowolnym momencie, bez konieczności wcześniejszego informowania banku o swoich zamiar. Bank natomiast nie może odmówić przyjęcia przedterminowej płatności.

Najczęściej kredytobiorcy decydują się spłacić zobowiązanie, kiedy na ich konto wpłynie dodatkowa gotówka, na przykład w formie premii czy innego dodatku do wynagrodzenia. Są to sytuacje, które trudno przewidzieć, zatem ustawodawca umożliwia elastyczne podejście do kwestii spłaty kredytu.

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego – jakie koszty trzeba ponieść, ile można zaoszczędzić?

Chcąc spłacić kredyt konsumencki przed terminem, warto uprzednio szczegółowo zapoznać się z zapisami figurującymi w umowie. To one określają, czy bank pobierze dodatkową prowizję, a jeśli tak, to w jakiej wysokości. Jednocześnie należy pamiętać, że naliczenie prowizji jest możliwe wyłącznie, gdy:

  • oprocentowanie kredytu w momencie spłaty jest stałe,
  • pozostała do spłaty w ciągu 12 miesięcy kwota jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Prowizja nie może wynosić więcej niż 1 proc. lub 0,5 proc. spłaconej części kredytu – drugi przypadek dotyczy sytuacji, gdy między rzeczywistą spłatą a ustalonym terminem jest mniej niż 12 miesięcy różnicy. Nie może też przewyższać wartości odsetek, które kredytobiorca musiałby zapłacić, gdyby spłacał zobowiązanie terminowo.

W kontekście wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego nie sposób nie wspomnieć o oszczędnościach, jakie w ten sposób można wygenerować. Wynikają one z faktu, iż całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o koszty dotyczące okresu, o jaki skrócono czas obowiązywania umowy. Kredytobiorca może liczyć na zwrot wspomnianych kosztów, które zostały poniesione przed dokonaniem spłaty.

Wcześniejsza spłata a nadpłata kredytu konsumenckiego

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego to dla wielu kredytobiorców kusząca alternatywa, jednak nie wszyscy mogą sobie na nią pozwolić. Pośrednim rozwiązaniem będzie nadpłata kredytu, która może – choć nie musi – wiązać się z jego wcześniejszą spłatą. Jeśli klient zdecyduje się na skrócenie okresu kredytowania, wysokość poszczególnych rat nie ulegnie zmianie. Tymczasem w przypadku, gdy okres kredytowania pozostaje taki sam, zmniejsza się wysokość rat. Nadpłata kredytu pozwala elastyczniej zarządzać finansami osobistymi, dlatego jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, których nie stać na jego wcześniejszą spłatę.

Przedterminowa spłata kredytu konsumenckiego – o czym należy pamiętać?

REKLAMA

Przepisy regulujące kwestię przedterminowej spłaty dotyczą wyłącznie kredytu konsumenckiego, który został zaciągnięty na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą w kwocie do 255 500 zł. Nie sposób więc posiłkować się nimi w przypadku każdego kredytu gotówkowego. Przedterminowa spłata zobowiązania najczęściej okazuje się opłacalnym rozwiązaniem, dzięki któremu można sporo zaoszczędzić.

Jednocześnie umożliwia wnioskowanie o kolejny kredyt bądź innego typu finansowanie – banki nie są skore pożyczać pieniędzy osobom, które posiadają jakieś zobowiązania finansowe. Kredytobiorcy powinni uprzednio zapoznać się z zapisami umowy, którą zawarli z bankiem, pamiętając, że nie mogą być one mniej korzystne od zapisów ustawy o kredycie konsumenckim. Jakiekolwiek nieścisłości czy wątpliwości, na przykład w kontekście pobierania przez bank prowizji, powinny zostać rozstrzygnięte, posiłkując się ustawą.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA