REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Uproszczenie rozliczania podatku VAT. Wchodzi ważna dla przedsiębiorców zmiana w przepisach

Dalsze uproszczenie rozliczania podatku od towarów i usług, czyli wprowadzenie trzeciego pakietu Slim VAT oraz dostosowanie polskich przepisów do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 2021 roku. Takie są główne cele ustawy podatkowej, którą w piątek podpisał prezydent. TSUE orzekł, że polskie przepisy umożliwiające skarbówce nakładanie 20 proc. sankcji VAT bez rozróżnienia, czy błąd podatnika wynika z oszustwa, czy pomyłki, są niezgodnie z prawem unijnym.

02.06.2023
17:47
polityka-klimatyczna-UE-Polska-idzie-do-sadu
REKLAMA

Nowelizacja wprowadza zmiany w dużej liczbie ustaw podatkowych, żeby wymienić tylko ustawę o VAT, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, o podatku od spadków i darowizn, o PIT i CIT, Prawo bankowe i Ordynację podatkową.

REKLAMA

Zmiany dotyczą głównie podatku VAT. Podwyższono w podatku od towarów i usług do 2 mln euro limit wartości sprzedaży brutto, poniżej którego można uzyskać status małego podatnika. Zmieniono też zasady oraz tryb wydawania, zmiany i uchylania wiążącej informacji stawkowej.

W ustawie określono zasady stosowania przez podatnika VAT kursu przeliczeniowego dla faktury korygującej, jeżeli pierwotna faktura została wystawiona w walucie obcej. Dokonano też modyfikacji zasad wykazywania przez podatnika podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów ze stawką zerową i wprowadzono inne zmiany.

Nie można karać za podatkowy błąd jak za oszustwo

Istotne są zmiany wynikające z konieczności modyfikacji polskiego prawa po wyroku TSUE z kwietnia 2021 roku. Trybunał orzekł wtedy, że możliwość nałożenia przez polskie organy skarbowe sankcji VAT bez rozróżnienia, czy błąd podatnika wynika z oszustwa, czy też zwykłej pomyłki, jest niezgodne z dyrektywą VAT.

TSUE orzekł wtedy, że sposób ustalania sankcji, stosowany automatycznie, nie daje organom podatkowym możliwości nałożonej sankcji odpowiedniej do skali przewinienia, aby zapewnić, by nie wykraczała ona poza to, co jest niezbędne do realizacji celów polegających na zapewnieniu prawidłowego poboru podatku i zapobieganiu oszustwom podatkowym. 

Kwota wolna od darowizn

Nowelizacja wprowadza też zmiany dotyczące ulg podatkowych. Podwyższono kwoty wolne od podatku w podatku od spadków i darowizn, rozszerzono katalog przychodów z kapitałów pieniężnych oraz katalogu zwolnień od podatku, a także wprowadzono modyfikację zakresu podmiotowego ulgi rehabilitacyjnej oraz warunków korzystania z tzw. ulgi na dziecko.

Rozszerzony został też katalog dochodów i przychodów, od których podatek dochodowy od osób fizycznych pobiera się w wysokości 19 proc. Zmieniono również zasady udostępniania podatnikom zeznań podatkowych za pośrednictwem e-Urzędu Skarbowego, a także zmodyfikowano właściwości rzeczowej niektórych organów podatkowych.

REKLAMA

Czytaj też:

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA