REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Te błędy mogą zahamować rozwój twojej firmy, a pracowników przyprawić o rozstrój nerwowy

Dynamicznie rozwijające się środowisko biznesowe w świetle nieustannych wyzwań i zmian potrzebuje kadry zarządzającej, której rola jest kluczowa dla osiągnięcia trwałego sukcesu organizacji. To właśnie ona jest odpowiedzialna m.in. za planowanie, kształtowanie i realizację strategii mającej wpływ na jakość pracy i osiąganie założonych celów przez firmy. Michał Kanarkiewicz, doradca Strategy Consulting zwraca uwagę na najczęstsze błędy popełniane przez kadrę zarządzającą w firmach.

29.11.2023
16:52
Te błędy mogą zahamować rozwój twojej firmy
REKLAMA

Firmy coraz częściej zatrudniają kadrę zarządzającą, która ma pomóc wdrożyć rozwiązania mające na celu realizację wizji firmy. Czasami jednak zdarzają się sytuacje, gdzie strategiczne błędy mogą negatywnie wpłynąć na rozwój organizacji.

REKLAMA

Ambicje są ważne, ale trzeba uważać na wypalenie zawodowe

Zdaniem stratega biznesowego Michała Kanarkiewicza firmy zbyt często traktują strategię jako 100-stronicowy dokument, dostępny wyłącznie dla zarządu.

Kadra zarządzająca powinna włączać w realizację strategii biznesowej pracowników różnego szczebla, poprzez jasną komunikację i wyznaczenie ambasadorów strategicznych w poszczególnych działach operacyjnych. Dzięki temu cały zespół zyskuje jasność wizji, co przekłada się na lepsze zrozumienie i zaangażowanie w osiąganie celów organizacji. Jest to szczególnie istotne dla pracowników młodego pokolenia, które chce czuć, że ma realny wpływ na rozwój firmy – podkreśla ekspert.

I dodaje, że ambicja i dążenie do sukcesu są ważne, ale stawianie zbyt optymistycznych, a tym samym często nierealnych celów przez kadrę zarządzającą, może prowadzić do presji, a nawet wypalenia zawodowego pracowników.

Cele powinny być ambitne, ale osiągalne. Warto określać kroki milowe i checkpointy, dzięki którym zarówno kadra zarządzająca, jak i poszczególne zespoły wiedzą, na jakim etapie realizacji znajduje się dany projekt. Pracownicy, widząc efekty swojego wysiłku, zyskują dodatkową motywację. Z kolei unikanie nadmiernego nacisku na osiąganie nierealnych celów pozwala utrzymać zdrowe tempo rozwoju firmy oraz przeciwdziałać frustracji, a nawet rotacji wśród pracowników, która niemal zawsze negatywnie wpływa na organizację i podział obowiązków wewnątrz zespołów – kontynuuje Michał Kanarkiewicz.

Więcej wiadomości na temat zarządzania firmą można przeczytać w poniższych tekstach:

Gaszenie pożarów zamiast działania z wyprzedzeniem

Michał Kanarkiewicz podkreśla, że popularnym błędem kadry zarządzającej jest obieranie strategii gaszenia pożarów, czyli reaktywnego reagowania na bieżące wyzwania, zamiast planowania i działania z wyprzedzeniem.

REKLAMA

Badania przeprowadzone przez Harvard Business Review dowodzą, że najbardziej efektywne zespoły wewnątrz organizacji poświęcają 54 proc. czasu więcej strategii, na podstawie której podejmowane są kolejne decyzje. Co więcej, o blisko 21 proc. skuteczniej reagują na niespodziewane zmiany, umożliwiając w ten sposób firmie odnoszenie sukcesów w przyszłości. Z kolei zespoły, które zazwyczaj osiągają słabsze wyniki, aż o 83 proc. więcej czasu spędzają na gaszeniu pożarów i rozwiązywaniu problemów tu i teraz na poziomie taktycznym – wskazuje Michał Kanarkiewicz.

I podsumowując, zauważa, że wyzwania biznesowe wymagają od kadry zarządzającej elastyczności, zaangażowania pracowników i skoncentrowania na strategicznym podejściu. To mogą być konieczne warunki do osiągnięcia trwałego sukcesu.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA