REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Składam rezygnację. Niech firmą zarządzają młodsi

Z danych KRS wynika, że obecnie coraz młodsi menedżerowi biorą się za zarządzanie firmami. Na stanowisku prezesa w firmach powstałych w latach 1995-2005 zasiadają zazwyczaj czterdziestoletni mężczyźni z dużego miasta. Oprócz tego ponad jedna piąta firm jest w rękach trzydziestolatków, co szósty prezes ma ponad 70 lat.

22.05.2023
18:20
Składam rezygnację. Niech firmą zarządzają młodsi
REKLAMA

Z okazji 5-lecia Klubu Champions of Change odbędzie się premiera narzędzia Living Library, wspierającego politykę Diversity & Inclusion w biznesie. Projekt, realizowany poprzez partnerstwo kilkunastu firm, jest fenomenem nie tylko na skalę polską, lecz także europejską.

REKLAMA

Celem inicjatywy jest zmierzenie się ze stereotypami i uprzedzeniami. Spotkanie z człowiekiem, pełniącym rolę Żywej Książki, inicjuje dialog między ludźmi różnymi od siebie i pozwala budować zrozumienie dla inności, jednocześnie redukując niechęć wobec tego, co obce – zapowiadają organizatorzy wydarzenia.

Klub Champions of Change zrzesza liderów i liderki dużych firm działających w Polsce. Jego ideą jest wspólne działanie na rzecz wspierania różnorodności w biznesie, działań włączających, które wyrównują szanse kobiet i mężczyzn na rynku pracy oraz inspirowanie do zmian innych. Jednym z kontekstów najczęściej różnicujących w biznesie jest wiek pracowników.

Czterdziestolatkowie wiodą prym w biznesie

Na zlecenie Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką i jej inicjatywy – Klubu Champions of Change, wywiadownia gospodarcza Dun & Bradstreet Poland zbadała skład osobowy polskich firm. Analizie poddano ponad 811 tys. osób zajmujących ponad milion stanowisk. Na potrzeby badania przyjęto siedem przedziałów wiekowych, od 14 do 23 lat i kolejno: 23-30, 31-40, 41-50, 51-60, 61-70 i powyżej 70 lat.

Z danych wynika, że podczas, gdy udział osób w wieku do 23. roku życia pełniących kluczową rolę w firmie nie przekracza 1 proc., tak już w wieku od 23 do 30 lat ten odsetek stanowi 4,7 proc. Udział trzydziestolatków na kluczowych stanowiskach w firmach zarejestrowanych w Polsce stanowi 21,5 proc., a czterdziestolatków – aż 28,4 proc. W kolejnych grupach wiekowych odsetek ten zaczyna spadać: udział pięćdziesięciolatków w kadrach kierowniczych to 22,9 proc., sześćdziesięciolatków – 14,14 proc., a osób powyżej 70 lat – 7,5 proc.

Z pierwszej analizy KRS pod kątem wieku zarządzających firmami wynika, że w Polsce statystyczna osoba na stanowisku prezesa to mężczyzna w wieku 40 lat, kierujący przedsiębiorstwem produkcyjnym, przemysłu ciężkiego lub firmą budowlaną, z dużych aglomeracji miejskich dobrze prosperujących województw: Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, Krakowa czy Katowic. Zarządza on firmą założoną w latach 1995-2005.

Senior w fotelu prezesa

Blisko 14 proc. członków zarządów w branży usługowej to osoby mające 70 lat i więcej. Ta grupa wiekowa ma także silną reprezentację w administracji publicznej i obronie narodowej (11 proc.), leśnictwie, łowiectwie i rolnictwie (8,2 proc.) oraz obsłudze rynku nieruchomości (6 proc.). W przypadku funkcji prezesa także jest to sektor leśnictwa, łowiectwa i rolnictwa (9,3 proc.), a dodatkowo górnictwo i wydobywanie (8,7 proc.), przetwórstwo przemysłowe (6,4 proc.) oraz pozostała działalność usługowa (7,1 proc.).

REKLAMA

W badaniu przeanalizowano pod kątem wieku 811 tys. prezesów i członków zarządów firm zarejestrowanych w Polsce. Według KRS ponad jedna piąta firm zarejestrowanych jest w rękach trzydziestolatków, ponad jedna czwarta – czterdziestolatków, a niemal co szósty prezes ma ponad 70 lat.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA