REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Sztuczna inteligencja trenuje już na internautach. Polaków obleciał strach

Sztuczna inteligencja coraz mocniej wkracza w sferę prywatną Polaków i już jedna trzecia obawia się wykorzystania przekazanych danych do jej trenowania. Mniej niż połowa deklaruje, że wie, jak zachować się w sytuacji niewystarczającego zabezpieczenia danych lub prywatności. Ponad 50 proc. wskazuje, że kluczową sprawą są regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa.

20.11.2023
19:33
Sztuczna inteligencja trenuje już na internautach. Polaków obleciał strach
REKLAMA

Nauka zdalna stała się kluczowym elementem procesu nauki zarówno w szkołach, jak i firmach. ClickMeeting postanowił sprawdzić opinie Polaków na temat bezpieczeństwa, cyberzagrożeń oraz prywatności w trakcie korzystania z cyfrowych metod zdobywania wiedzy.

REKLAMA

Polacy są świadomi zagrożeń związanych z nauką zdalną

Badanie wykazało, że 78 proc. Polaków jest świadomych potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem oraz prywatnością w edukacji online. Odpowiedź: raczej tak zaznaczyło - 40 proc. osób, tak - 38 proc. Z kolei 17 proc. nie ma wyrobionego zdania na ten temat, a 5 proc. uważa, że nie jest wystarczająco zaznajomiona z tym tematem. Respondenci zostali zapytani również o to, czy wiedzą, w jaki sposób zareagować, gdyby mieli kontakt z cyberzagrożeniem w trakcie zdalnej edukacji. Nawet 42 proc. ankietowanych zaznaczyło odpowiedź: trudno powiedzieć, kolejne 42 proc. wie, jak postąpić w takiej sytuacji, a 16 proc. nie wie.

Ankietowani zostali zapytani w pytaniu wielokrotnego wyboru o to, jakie są główne zagrożenia związane z prywatnością oraz bezpieczeństwem w związku z nauką zdalną/hybrydową. Najwyższy odsetek, czyli 64 proc.  respondentów, obawia się kradzieży danych oraz dostępu osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń. Kolejne zauważalne zagrożenia to przekazanie danych przez platformę edukacyjną innym firmom (44 proc.), wyciek informacji o adresie IP lub położeniu (42 proc.), wykorzystanie danych do szkolenia sztucznej inteligencji i projektowania nowych technologii (36 proc.) oraz inne (6 proc.)

Wyniki ankiety pokazują, że Polacy są coraz bardziej świadomi zagrożeń dotyczących bezpieczeństwa online, również w trakcie edukacji na odległość. Niepokojące jest jednak to, że ponad połowa badanych (58 proc.) nie wie lub nie jest pewna, w jaki sposób należy zareagować w kontakcie z cyberzagrożeniem. Główne obawy to kradzież danych, dostęp osób nieuprawnionych do prywatnych urządzeń oraz przekazanie informacji przez platformy edukacyjne innym firmom – komentuje Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Uważa też, że respondenci obawiają się również zagrożeń związanych z wykorzystywaniem sztucznej inteligencji. Badanie pokazuje więc konieczność wprowadzenia silniejszych zabezpieczeń, regularnych szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz surowszych regulacji prawnych.

ClickMeeting jako platforma do webinariów oraz edukacji online gwarantuje użytkownikom bezpieczeństwo w czasie interaktywnych spotkań. Warto, aby firmy oraz szkoły organizowały lekcje na temat cyberbezpieczeństwa, oraz tego, jak powinniśmy reagować na zagrożenia online – tłumaczy Martyna Grzegorczyk, Marketing Operations Manager ClickMeeting.

Więcej wiadomości o sztucznej inteligencji:

Działania mające na celu poprawę bezpieczeństwa

Osoby biorące udział w badaniu ClickMeeting wskazały w pytaniu wielokrotnego wyboru, jakie kroki powinny zostać podjęte, aby poprawić bezpieczeństwo oraz ochronę prywatności w edukacji online. Na czele wymagań znalazło się:

  • wprowadzenie silniejszych zabezpieczeń (68 proc.),
  • regularne szkolenia z zakresu cyberbezpieczeństwa (50 proc.),
  • wypracowanie surowszych regulacji prawnych dotyczących zajęć online (40 proc.),
  • większa transparentność platform w zakresie gromadzenia danych (34 proc.),
  • inne (4 proc.).
REKLAMA

Ankietowani odpowiedzieli również na to, czy kiedykolwiek doświadczyli naruszenia prywatności podczas zajęć online, na przykład wycieku danych osobowych lub nieautoryzowanego dostępu. Większość, czyli 71 proc. nie miała do czynienia z taką sytuacją. Z kolei 21 proc. osób nie było pewnych wystąpienia takiego zdarzenia, a 8 proc. respondentów doświadczyło tego rodzaju zagrożenia. 

Badanie przeprowadzono na grupie 1002 osób. Ankietowani to osoby w wieku 18-34 lata (26 proc.), 35-54 lata (35 proc.) oraz powyżej 55 r.ż. (39 proc.). 52 proc. wszystkich osób to kobiety, a 48 proc. mężczyźni. Respondenci to osoby, zamieszkujące miejscowości do 5 tysięcy mieszkańców (41 proc.), od 5 do 20 tysięcy mieszkańców (11 proc.), od 20 do 100 tysięcy mieszkańców (19 proc.), od 100 do 500 tysięcy mieszkańców (17 proc.) oraz powyżej 500 tysięcy mieszkańców (12 proc.).

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA