REKLAMA
 1. bizblog
 2. Poradniki
 3. Energetyka - poradniki

Program Czyste Powietrze. Kto nie dostanie pieniędzy na fotowoltaikę ani pompę ciepła?

W ramach programu Czyste Powietrze można otrzymać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych bezzwrotnej dotacji, która zostanie przeznaczona na termomodernizację domu, fotowoltaikę lub wymianę pieca. Wysokość dofinansowania uzależniona jest między innymi od dochodów wnioskującego. I dlatego nie każdy może liczyć na dofinansowanie.

02.09.2023
5:03
program-Moj-Prad-zmiany
REKLAMA

Do kogo skierowany jest program Czyste Powietrze?

REKLAMA

Program Czyste Powietrze adresowany jest do:

 • właścicieli lub współwłaścicieli domów jednorodzinnych,
 • właścicieli lub współwłaścicieli wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dotacje nie są natomiast wypłacane właścicielom nieruchomości, które jeszcze nie zostały oddane do użytku, a więc pozostają w budowie. Mogą oni za to skorzystać z programu Moje Ciepło. Środki finansowe beneficjent przeznacza na termomodernizację domu, wymianę pieca lub montaż instalacji fotowoltaicznej. Nadrzędnym celem programu jest bowiem ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery, co jest związane z użytkowaniem „kopciuchów” oraz korzystaniem z nieodnawialnych źródeł energii.

Jakie kwoty można otrzymać w ramach podstawowego poziomu dofinansowania?

Kwota dofinansowania, jaka zostanie przyznana inwestorowi, zależy przede wszystkim od jego dochodów. Osoby najmniej zarabiające mogą otrzymać wyższe dotacje, natomiast ci, których dochody przekraczają 135 tys. zł rocznie, nie uzyskają dofinansowania. W ramach poziomu podstawowego dostępne są trzy opcje:

 • 35-66 tys. zł – jeśli uprawniony wymienia stary piec na pompę ciepła oraz instaluje fotowoltaikę (bez niej maksymalna kwota dotacji wynosi 60 tys. zł),
 • 25-56 tys. zł – jeśli beneficjent wymienia stary piec na inne źródło ciepła oraz instaluje fotowoltaikę (bez niej maksymalna kwota dotacji wynosi 50 tys. zł),
 • 13-33 tys. zł – jeśli beneficjent nie wymienia źródła ciepła, ale przeprowadza innego rodzaju prace termomodernizacyjne.

W każdym z powyższych przypadków istnieje możliwość uzyskania dodatkowych 1,2 tys. zł na przeprowadzenie audytu energetycznego. Chcąc sprawdzić, jakie dofinansowanie przysługuje w konkretnym przypadku, warto posiłkować się kalkulatorem dostępnym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podwyższony i najwyższy poziom dofinansowania. Dla kogo?

Z podwyższonego poziomu dofinansowania skorzystają uprawnieni, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie nie przekracza 18947 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2651 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Podobnie jak w przypadku poziomu podstawowego, beneficjentom przysługują trzy opcje finansowania, które wynoszą odpowiednio 50-99 tys. zł, 32-81 tys. zł lub 25-48 tys. zł. Tymczasem dopłaty w ramach najwyższego poziomu dofinansowania wynoszą odpowiednio 70-135 tys. zł, 50-115 tys. zł oraz 40-70 tys. zł. Najwyższy poziom dofinansowania przysługuje, jeśli przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza 1090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1526 zł (gospodarstwo jednoosobowe). Mogą o nie ubiegać się także osoby mające prawo do zasiłku:

 • stałego,
 • okresowego,
 • rodzinnego,
 • specjalnego opiekuńczego.

Ważne, aby zasiłek przysługiwał w ciągu co najmniej sześciu miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku.

Jak złożyć wniosek o dofinansowanie?

REKLAMA

Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji jest złożenie wniosku we właściwym ze względu na lokalizację nieruchomości Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Osoby posiadające profil zaufany lub podpis kwalifikowany, składają wniosek wyłącznie online, natomiast osoby ich nieposiadające składają wniosek zarówno online, jak i w wersji papierowej.

Bardzo istotne jest przestrzeganie terminów, w jakich zostaną złożone niezbędne dokumenty. Pieniądze przyznane są wyłącznie na inwestycje rozpoczęte (nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku) oraz zakończone (jeśli zostały rozpoczęte nie wcześniej, niż sześć miesięcy przed złożeniem wniosku). Środki można także otrzymać na inwestycję planowaną, jednak należy ją zakończyć w ciągu 30 miesięcy. W przeciwnym razie będą one podlegały zwrotowi.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA