REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Prognozy dla rynku pracy. Mniej ofert zatrudnienia, więcej wyrejestrowań. Co się dzieje?

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o zmianach wielkości bezrobocia, w marcu nie zmienił wartości w ujęciu miesięcznym i wyniósł 67,7 pkt – podało w piątek Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

29.03.2024
9:00
Prognozy dla rynku pracy. Mniej ofert pracy, więcej wyrejestrowań
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 5,4 proc. i również nie uległa zmianie. Trudno oczekiwać w najbliższym czasie jakiejkolwiek większej zmiany stopy bezrobocia rejestrowanego (poza ewentualnymi wahaniami o charakterze sezonowym) – czytamy w komentarzu BIEC.

REKLAMA

Zdaniem autorów badania firmy będą starały się utrzymać zatrudnienie na dotychczasowym poziomie, a pracownikom zapewnić konkurencyjne wynagrodzenia.

Bez wstrząsów na rynku pracy?

Wskaźnik Rynku Pracy obejmuje siedem subindeksów, z czego cztery z nich zapowiadają poprawę sytuacji na rynku pracy i spadek bezrobocia, w tym jeden istotnie.

Najbardziej optymistyczne symptomy płyną z danych dotyczących liczby bezrobotnych wyrejestrowujących się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia – wskazuje BIEC.

Trzy składowe zwiastują pogorszenie sytuacji, a od trzech miesięcy jedna wyraźnie wpływa na wzrost bezrobocia – liczba nowo rejestrujących się bezrobotnych w urzędach pracy.

Liczba bezrobotnych, którzy w lutym wyrejestrowali się po podjęciu zatrudnienia wzrosła w porównaniu ze styczniem o blisko 11 proc. Odpływ z bezrobocia był również większy o 2 proc. w porównaniu z lutym 2023 roku, gdy najwięcej osób w 2023 roku znalazło zatrudnienie.

Odpływ z bezrobocia do zatrudnienia wzrósł mimo spadku napływu do powiatowych urzędów pracy nowych ofert zatrudnienia. W lutym w porównaniu ze styczniem w urzędach pracy zarejestrowano o 13 proc. mniej ofert pracy – wskazało BIEC.

Rok do roku napływ nowych ofert pracy był wyższy o 3 proc.

Od listopada 2023 w urzędach pracy ogłaszanych było więcej ofert pracy niż w poprzedzających miesiącach, stąd obecny spadek przynajmniej częściowo może oznaczać korektę. Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne w urzędach pracy zmalała w ujęciu miesięcznym o blisko 8 proc., ale pozostaje na wyższym (o ponad 20 proc.) poziomie niż pod koniec ubiegłego roku – komentują ekonomiści BIEC.

Przedsiębiorcy wciąż bardziej skłonni do redukcji zatrudnienia

Analitycy Biura wskazują, że badania koniunktury GUS potwierdzają, że w najbliższym czasie nie powinno dochodzić do istotnych wahań zatrudnienia. Zaznaczają jednak, że salda pytań dotyczących jego przyszłych zmian oraz ogólnej sytuacji przedsiębiorstw przemysłowych pozostają negatywne. W przypadku zatrudnienia oznacza to około 5 proc. przewagę firm planujących redukcję etatów w najbliższym czasie nad odsetkiem firm planujących wzrost liczby etatów.

Więcej wiadomości o zatrudnieniu i zwolnieniach w firmach

Jednocześnie od wielu miesięcy utrzymuje się bardzo wysoki odsetek firm planujących utrzymanie wielkości zatrudnienia na dotychczasowym poziomie (ponad 80 proc. respondentów). Cel ten firmy zamierzają osiągnąć poprzez utrzymanie wynagrodzeń na poziomie konkurencyjnym (blisko 38 proc. badanych przez GUS przedstawicieli firm), oraz utrzymanie tempa wzrostu płac rekompensującego inflację (ponad 33 proc. respondentów) – zaznaczają.

Jak dodają, według GUS całkowita kwota wypłaconych zasiłków dla bezrobotnych zmalała w lutym o 1 proc. w stosunku do stycznia 2024 i w takim samym stopniu zmieniła się liczby bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie pracodawcy.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA