REKLAMA
  1. bizblog
  2. Podatki

Opłata paliwowa w górę. Stawka wzrośnie dla wszystkich rodzajów paliw

Minister infrastruktury Dariusz Klimczak ogłosił wysokość stawki opłaty paliwowej na 2024 r. Ma ona wzrosnąć dla wszystkich rodzajów paliw o 13 proc.

28.12.2023
9:33
Opłata paliwowa w górę. Stawka wzrośnie dla wszystkich paliw
REKLAMA

Obwieszczenia Ministra Infrastruktury z 20 grudnia 2023 r. w sprawie wysokości opłaty ukazało się w środę w Monitorze Polskim.

REKLAMA

Na podstawie art. 37m ust. 4 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 2483 i 2707 oraz z 2023 r. poz. 760, 1193 i 1688), zwanej dalej „ustawą”, ogłasza się stawkę opłaty paliwowej na rok 2024 - czytamy w Monitorze.

Jak wysoka będzie opłata paliwowa w 2024 r.?

Obecnie opłata dla benzyn silnikowych wynosi 152,61 zł, dla olejów napędowych - 329,12 zł, a dla gazów i innych wyrobów - 186,32 zł. Nowe stawki opłat wzrosną o 13 proc. I według obwieszczenia ministra wyniosą w przyszłym roku:

  • 195,74 zł za 1000 l benzyn silnikowych oraz wyrobów powstałych ze zmieszania tych benzyn z biokomponentami, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 1 ustawy;
  • 422,13 zł za 1000 l olejów napędowych, wyrobów powstałych ze zmieszania tych olejów z biokomponentami oraz biokomponentów stanowiących samoistne paliwa, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 2 i 3 ustawy;
  • 238,98 zł za 1000 kg gazów i innych wyrobów, o których mowa w art. 37h ust. 4 pkt 4 i 5 ustawy.

Więcej o paliwach przeczytasz na Bizblog.pl:

Czym jest opłata paliwowa?

Opłata paliwowa pobierana jest w Polsce od producentów, nabywców wewnątrzwspólnotowych importerów paliw silnikowych oraz gazu wykorzystywanego do napędu pojazdów samochodowych przystosowanych technicznie do zasilania tym paliwem.

Z dniem powstania zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym od paliw silnikowych oraz gazu powstaje obowiązek zapłaty opłaty paliwowej - informują rządowe strony.

W zależności od źródła pochodzenia paliwa lub gazu informację o opłacie paliwowej przedsiębiorca musi przesłać do urzędu celno-skarbowego właściwego ze względu na miejsce odprawy celnej (w przypadku importu), a w pozostałych przypadkach do urzędu skarbowego właściwego dla akcyzy.

Opłata paliwowa wchodzi w skład ceny paliwa. Z danych Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego średnia za 11 miesięcy w 2023 r. wynika, że opłata wynosiła średnio 2 proc. ceny benzyny, 6 proc. ceny oleju napędowego oraz 4 proc. autogazu.

REKLAMA
Źródło: Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego

Wpływy z opłaty paliwowej w 80 proc. zasilają Krajowy Fundusz Drogowy, a w 20 proc. Fundusz Kolejowy.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA