REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca
  3. Ubezpieczenia

Mały ZUS Plus. Zobacz, jak liczy się czas, przez jaki możesz korzystać z ulgi. Raczej nie będziesz zadowolony

Od 1 lutego zacznie obowiązywać nowa ulga dla przedsiębiorców. Mały ZUS Plus może dotyczyć nawet 320 tys. prowadzących własny biznes. Składki mają być liczone proporcjonalnie do dochodu i być niższe średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Sporo wątpliwości budzi jednak sposób naliczania długości okresu, przez jaki można korzystać z ulg w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne.

30.01.2020
8:48
mały-zus-plus-zasady
REKLAMA

Już wcześniej prowadzący własny biznes mogli skorzystać z tzw. małego ZUS-u (można być beneficjentem tego rozwiązania nie dłużej niż przez trzy lata). Ulga pozwala początkującym przedsiębiorcom przez pierwsze dwa lata działalności płacić niższe składki. Pal licho, że te - w kontekście podwyżki płacy minimalnej - też idą w górę 8,9 proc. Grunt, że ciągle można w ten sposób jakoś przyoszczędzić. A jakby tego było za mało, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, za chwilę zacznie funkcjonować inny mechanizm obniżający składki na ubezpieczenie, czyli Mały ZUS Plus

REKLAMA

Mały ZUS Plus - dla kogo?

Z nowej ulgi, obowiązującej od 1 lutego 2020 r., mogą skorzystać wszyscy ci przedsiębiorcy, którzy w roku ubiegłym osiągnęli przychód nie większy niż 120 tys. zł. Innym warunkiem jest udowodnienie ubezpieczeniowi, że w tym okresie, czyli w poprzednim roku swoją działalność gospodarczą prowadzili przez co najmniej 60 dni. Same składki będą uzależnione od dochodu – im niższy dochód, tym niższe składki.

I w tym przypadku mamy do czynienia z podobnym limitem czasowym. Ulga może być przyznana na maksymalnie 36 miesięcy - w ciągu kolejnych pięć lat prowadzenia działalności. By móc teraz z niej skorzystać, trzeba zgłosić taką chęć ubezpieczycielowi najpóźniej 29 lutego 2020 r. W kolejnych latach tym terminem granicznym ma by koniec stycznia. 

Na Mały ZUS Plus nie mają za to co liczyć ci, którzy w poprzednim roku rozliczyli się w formie karty podatkowej i korzystali również ze zwolnienia z podatku VAT. Niższe składki na ubezpieczenie koło nosa przejdą także tym, którzy świadczą usługi dla swoich poprzednich pracodawców. Ma to wyhamować tendencję zwalniania pracowników i nakłaniania ich na przejście na samozatrudnienie. 

Żadnych powodów do zmartwień nie powinni mieć za to ci, którzy właśnie teraz decydują się na wypłynięcie na szerokie wody własnej działalności gospodarczej. Najpierw mogą być beneficjentami tzw. ulgi na start, potem przez dwa lata mogą płacić preferencyjne składki i wtedy mogą zacząć interesować się Małym ZUS-em Plus. W sumie szacuje się, że dzięki nowemu mechanizmowi z naszych składek na ubezpieczenie będzie cieszyło się nie jak do tej pory 180 tys. a 320 tys. przedsiębiorców. 

Mały ZUS Plus, czyli ołówek i kalendarz do ręki

REKLAMA

Wśród przedsiębiorców sporo wątpliwości budzi sposób naliczania długości okresu, przez jaki mogą korzystać z ulg w przypadku składek na ubezpieczenie społeczne. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że ZUS rozumie miesiąc kalendarzowy jako ten w którym przedsiębiorca podlegał ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu co najmniej jeden dzień.

Na tej samej zasadzie każdy miesiąc korzystania albo z Małego ZUS-u albo Małego ZUS-u Plus wlicza się do puli 36 i 60 miesięcy. Wiele znaków zapytania stawianych jest również przejście między dwoma ulgami: Małym ZUS-em i Małym ZUS-em Plus. Tutaj też liczy się ta sama reguła mówiąca, że wykorzystane miesiące na jeden mechanizm - wypełniają pulę czasową przeznaczoną dla drugiego systemu.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA