REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Podatki - poradniki

Leasing. Co to jest i na czym polega?

Leasing to jedna z najpopularniejszych form finansowania działalności gospodarczych. W jego ramach przedsiębiorca użytkuje środki trwałe, które po zakończeniu okresu obowiązywania umowy mogą wrócić do leasingodawcy lub stać się jego własnością, w zależności od tego, czy leasing ma charakter operacyjny, czy finansowy. Jakie jeszcze różnice występują pomiędzy tymi dwoma wariantami?

09.09.2023
5:47
leasing-Santander-Bank-Polska
REKLAMA

Czym charakteryzuje się leasing operacyjny?

REKLAMA

Leasing operacyjny swoją formą przypomina dzierżawę, gdyż po zakończeniu okresu obowiązywania umowy, jego przedmiot powraca do leasingodawcy. Nie dochodzi więc do przeniesienia praw własności, choć leasingodawca może sprzedać użytkowany przedmiot leasingobiorcy po zakończeniu współpracy. W przypadku leasingu operacyjnego to leasingodawca dokonuje odpisów amortyzacyjnych, natomiast leasingobiorca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wartość rat leasingowych, ujętych w poszczególnych fakturach.

Kosztem podatkowym jest również opłata wstępna, którą leasingobiorca uiszcza jednorazowo. Podatek VAT jest doliczany do rat leasingowych, zatem leasingobiorca odlicza go na bieżąco, w kolejnych okresach. Strony mogą zawrzeć umowę leasingu na dowolny okres, jednak nie może być on krótszy, niż 40 proc. czasu amortyzacji przedmiotu. Jeśli przedmiotem leasingu operacyjnego jest nieruchomość, to umowa zawierana jest na minimum dziesięć lat.

Leasing finansowy – charakterystyka

Cechą charakterystyczną leasingu operacyjnego jest przeniesienie praw własności użytkowanego przedmiotu na leasingobiorcę wraz z końcem okresu obowiązywania umowy. W praktyce leasing finansowy przypomina więc zakup na raty – leasingobiorca w dalszym ciągu dokonuje miesięcznych wpłat na rzecz leasingodawcy, lecz z mocy prawa przedmiot stanie się jego własnością. Z tego też powodu zobowiązany jest dokonywać odpisów amortyzacyjnych oraz wykonywać w bilansie leasingowane aktywa. Do kosztów podatkowych zaliczyć może jedynie część odsetkową ujętą w fakturze, natomiast podatek VAT musi opłacić z góry.

W przypadku leasingu finansowego nie obowiązuje opłata wstępna. Umowa powinna zostać zawarta na minimum 12 miesięcy, bez względu na to, jaki przedmiot podlega leasingowaniu. Przedmiotem leasingu czy to operacyjnego, czy finansowego może być tak naprawdę każdy przedmiot. Różnica polega na kwestii przeniesienia praw własności oraz rozwiązaniach podatkowych, jakie zastosowano w obu przypadkach.

Leasing operacyjny - kiedy warto zdecydować się

Większość umów zawieranych przez polskich przedsiębiorców dotyczy leasingu operacyjnego. Umożliwia on elastyczne zarządzanie aktywami oraz dopasowywanie ich struktury do aktualnych potrzeb firmy. Leasing operacyjny nie obciąża bilansu, a dodatkowo pozwala zmniejszyć podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym. Cieszy się on dużą popularnością wśród dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstw. Jednocześnie pozwala ograniczyć wydatki, mając na uwadze przede wszystkim brak konieczności opłacania podatku VAT z góry.

Warto pamiętać, że w leasingu finansowym nalicza się go od wartości środka trwałego (na gruncie podatku VAT jest on traktowany jak dostawa towarów), zatem kwota w przypadku maszyn czy samochodów może być naprawdę wysoka.

Co jeszcze można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu dowiesz się na Spider’s Web:

W jakich sytuacjach warto wybrać leasing finansowy?

Leasing finansowy stanowi rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcieliby nabyć na własność dane aktywa, lecz jednocześnie nie dysponują odpowiednimi środkami pieniężnymi. Okres obowiązywania umowy nie musi być długi, dzięki czemu przedsiębiorca szybko staje się właścicielem przedmiotu leasingu. Jednocześnie ma on prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu odpisy amortyzacyjne, a przy spełnieniu określonych wymogów może nawet skorzystać z amortyzacji jednorazowej. Leasing finansowy znajduje zastosowanie przede wszystkim w dużych firmach oraz przy zakupie samochodów używanych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA