REKLAMA
 1. bizblog
 2. Biznes /
 3. Poradniki
 4. Prawo - poradniki

Jak napisać biznesplan? Dobry pomysł wymaga odpowiedniego opakowania

Każdy przyszły przedsiębiorca powinien sporządzić biznesplan, bez względu na skalę i rodzaj działalności, jaką zamierza prowadzić. Właściwie opracowana dokumentacja pozwala nie tylko sprecyzować cele biznesowe, lecz również może okazać się niezbędna w kontekście pozyskania finansowania. Jak napisać dobry biznesplan?

09.08.2023
4:54
ceny-energii-biznes-raport
REKLAMA

Określenie celów biznesowych i scharakteryzowanie przedsiębiorstwa

REKLAMA

Biznesplan powinien przede wszystkim określać cele biznesowe, jakie przedsiębiorca zamierza osiągnąć. Bardzo często już ten pierwszy punkt planu sprawia niemałe trudności – należy bowiem zastanowić się, czy głównym celem jest osiągnięcie korzyści finansowych w danym czasie, wprowadzenie na rynek nowego produktu lub usługi, a może zapewnienie miejsc pracy w rejonie? Oczywiście, przedsiębiorca może określić kilka celów prowadzenia działalności. Jednocześnie powinien pokrótce scharakteryzować przedsiębiorstwo, a więc podać:

 • jego nazwę (pełną oraz skróconą),
 • przedmiot działalności,
 • dane adresowe i kontaktowe.

W biznesplanie można również zamieścić informacje dotyczące sylwetki właściciela, mające znaczenie w kontekście prowadzenia firmy, a dotyczące na przykład wykształcenia czy doświadczenia zawodowego.

Posiadane zasoby – nie tylko finansowe

Zakładając firmę, należy określić, z czego będzie ona czerpać w początkowym okresie. Bardzo ważne jest więc określenie posiadanych zasobów, przede wszystkim kapitału. Tutaj warto zwrócić uwagę na fakt, iż kluczową rolę odgrywa kapitał wnoszony przez właściciela. W biznesplanie nie może zabraknąć informacji dotyczących majątku rzeczowego przedsiębiorstwa. Podaje się je przede wszystkim w bilansie początkowym. Dodatkowo warto zawrzeć:

 • rachunek zysków i strat wraz z prognozowanymi nakładami inwestycyjnymi,
 • rachunek przepływów pieniężnych,
 • analizę progu rentowności,
 • stopę zwrotu zainwestowanego kapitału.

W kontekście finansów przedsiębiorstwa ważną rolę odgrywają prognozowane przychody oraz koszty. Należy przedstawić wartości wiarygodne, mając na uwadze obecną i przyszłą sytuację rynkową.

Przedstawienie produktu/usługi

Biznesplan w sposób szczegółowy powinien przedstawiać produkt lub usługę, która zostanie wprowadzona na rynek. Bardzo istotne jest opracowanie strategii, w tym dotyczącej ceny oraz dystrybucji. Przedsiębiorca określa:

 • do kogo skierowana będzie oferta,
 • z jaką konkurencją będzie musiał się zmierzyć,
 • w jaki sposób jego produkt/usługa trafi do klienta,
 • jaki będzie cykl życia usługi/produktu,
 • w jaki sposób produkt/usługa będą unowocześniane.

Analiza konkurencji i plany marketingowe

Planując założenie działalności gospodarczej, należy przeprowadzić analizę konkurencji. Pozwala ona określić zagrożenia, jednocześnie skupiając się na tym, jakich błędów konkurencyjnych firm nie powielać. W biznesplanie przedstawione są informacje dotyczące przyjętej strategii marketingowej. Nie należy ograniczać się tylko do jednej formy reklamy, nawet przy stosunkowo niskim budżecie – znacznie ogranicza to możliwość dotarcia do klienta. Plany marketingowe to także różnego rodzaju akcje rabatowe czy promocje.

Sytuacja kadrowa przedsiębiorstwa

Przyszły przedsiębiorca określa w biznesplanie, jaką liczbę osób i na jakie stanowiska (wraz z ich szczegółową charakterystyką) planuje zatrudnić. Jednocześnie powinien podać wysokość wynagrodzenia oraz dodatkowe obciążenia finansowe związane z zatrudnianiem pracowników. Jeśli przedsiębiorca zamierza prowadzić działalność samodzielnie, powinien podać, z jakich usług będzie korzystał – najpopularniejsze to usługi księgowe, prawne czy z zakresu IT. Warto też określić, kto i w jakim zakresie będzie uprawniony do prowadzenia spraw firmy i reprezentowania jej.

REKLAMA

Jak sporządzić biznesplan?

Biznesplan może być przygotowany do celów własnych przedsiębiorcy, lecz często jego przedstawienia wymagają również potencjalni inwestorzy, w tym banki. To, jak finalnie będzie wyglądał dokument i jakie informacje będzie zawierał, zależy w dużej mierze od wymagań odbiorcy. Innego rodzaju informacje kluczowe są dla pozyskania inwestora, inne natomiast mogą stanowić wsparcie dla samego przedsiębiorcy.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA