REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Polacy rzucili się na hipoteki. Hossa kwitnie, a wzrosty przekraczają nawet 40 proc.

Wartość kredytów hipotecznych udzielonych przez banki w styczniu była wyższa o jedną czwartą wyższa niż rok wcześniej i wyniosła 5,34 mld zł. Sprzedaż pozostałych produktów kredytowych była już o wiele gorsza.

27.02.2020
13:31
BIK kredyty
REKLAMA

(…) W ujęciu wartościowym, banki i SKOK-i udzieliły na wyższą kwotę jedynie kredytów mieszkaniowych (+24,3 proc.). W przypadku pozostałych trzech produktów kredytowych udzielono ich na niższą wartość, tj.: kart kredytowych (-11,7 proc.), limitów kredytowych (-6,0 proc.), kredytów konsumpcyjnych (-1,3 proc.). Podobna tendencja wystąpiła w ujęciu liczbowym: udzielono więcej kredytów mieszkaniowych (+15,3 proc.), natomiast przyznano mniej limitów kredytowych (-17,6 proc.), kart kredytowych (-11,3 proc.) oraz udzielono mniej kredytów konsumpcyjnych (-1,8 proc.). W styczniu 2020 r. banki i SKOK-i udzieliły kredytów konsumpcyjnych na kwotę 6,6 mld zł, zaś mieszkaniowych na kwotę 5,34 mld zł.
Kredyty konsumpcyjne (kredyty gotówkowe i ratalne) – podało w czwartek Biuro Informacji Kredytowej.

REKLAMA
 class="wp-image-1085006"
Źródło: BIK

Hossa mieszkaniowa. Najdroższe kredyty

W styczniu na rynku kredytów mieszkaniowych odnotowano dodatnie dynamiki zarówno pod względem wartości udzielonych kredytów, jak i ich liczby, co już sygnalizował listopadowy i grudniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe.

Dodatnia dynamika wynika głównie ze struktury udzielanych kredytów. W styczniu br. już 71,4 proc. wartości udzielonych kredytów dotyczyło przedziału kwotowego powyżej 250 tys. zł.

Analizując sytuację w poszczególnych przedziałach kwotowych, określających wartość udzielanego kredytu mieszkaniowego, nadal tak, jak w całym 2019 r., obserwujemy odmienne tendencje

– podsumowuje prof. Waldemar Rogowski.
 class="wp-image-1085015"
Źródło: BIK

Dodatnie dynamiki sprzedaży kredytów mieszkaniowych zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym dotyczą tylko kredytów powyżej 200 tys. zł, w tym w szczególności kredytów powyżej 350 tys. zł, których w styczniu 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. w ujęciu liczbowym udzielono więcej o 42,9 proc., a wartościowym o 43,6 proc.

Wyniki stycznia potwierdzają, że nadal trwa hossa na rynku kredytów wysokokwotowych. Styczniowy odczyt BIK Indeksu Popytu na Kredyty Mieszkaniowe (+24,5 proc.) również sygnalizuje, że kolejne miesiące powinny być bardzo dobre dla rynku kredytów mieszkaniowych

– wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski z BIK.

Miesięczny odczyt Indeksu Jakości portfela kredytów mieszkaniowych w styczniu 2020 r. wyniósł 0,74 proc., co potwierdza wieloletnią już stałą obserwację dotyczącą niskiego poziomu ryzyka kredytowego związanego z udzielaniem kredytów mieszkaniowych. W ostatnich 12 miesiącach (styczeń 2020 do stycznia 2019) jakość portfela nieznacznie się poprawiła, o czym świadczy niewielki spadek (poprawa) Indeksu o (-0,07).

Kredyty konsumpcyjne na minusie

Najwyższa ujemna dynamika występowała w kredytach konsumpcyjnych z przedziału od 1 tys. do 2 tys. zł: liczbowo -4,7 proc. oraz -4,8 proc. wartościowo. Ujemna dynamika dotyczyła również kredytów wysokokwotowych powyżej 20 tys. zł: w ujęciu liczbowym (-0,5 proc.) i w wartościowym (-1,2 proc.).

W pierwszym miesiącu 2020 r. jedną trzecią udzielanych przez banki i SKOK-i kredytów konsumpcyjnych stanowiły kredyty średnio- (7-20 tys. zł) oraz wysokokwotowe (powyżej 20 tys. zł). W ujęciu wartościowym stanowiły one 85,4 proc. wartości wszystkich udzielonych w styczniu 2020 r. kredytów konsumpcyjnych.

 class="wp-image-1085003"
Źródło: BIK

Dynamika kredytów gotówkowych wysokokwotowych (powyżej 50 tys. zł) udzielonych w styczniu 2020 r., w porównaniu do analogicznego okresu zeszłego roku, w ujęciu liczbowym wyniosła (-2,8 proc.), a w wartościowym (-3,9 proc.).

Warto zwrócić uwagę na niskokwotowe kredyty gotówkowe do 1 tys. zł, w których odnotowano wysokie dodatnie dynamiki pod względem liczby (+16,9 proc.) oraz wartości (13,3 proc.). Banki najwyraźniej ponownie zainteresowały się tym segmentem rynku. Może być to efektem przejmowania rynku od firm pożyczkowych.

Średnia wartość udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu 2020 r. wyniosła 11 952 zł i była wyższa o 0,5 proc. od średniej wartości udzielonego kredytu konsumpcyjnego w styczniu zeszłego roku. Dla kredytów gotówkowych średnia wartość udzielonego kredytu to 18 531 zł – spadek o 1,6 proc. w stosunku do stycznia 2019 r. Średnia wartość kredytu ratalnego to 5044 zł i jest ona wyższa niż rok temu o 7,7 proc.

Jest bezpiecznie, ryzyko jest niskie

Poziom ryzyka kredytowego portfela kredytów konsumpcyjnych jest przez BIK monitorowany co miesiąc w oparciu o Indeks jakości, który pełni funkcję systemu wczesnego ostrzegania. Jakość portfela dla kredytów konsumpcyjnych już od kilku lat utrzymuje się na niskim bezpiecznym poziomie, co każdorazowo potwierdzają miesięczne odczyty Indeksu Jakości portfela kredytów konsumpcyjnych. Jego styczniowy odczyt wyniósł 5,44 proc. W porównaniu do stycznia 2019 r. wartość indeksu polepszyła się (spadła) o 0,28.

Podtrzymuję już wcześniej wyrażaną opinię, że podstawowe ryzyko związane z kredytami konsumpcyjnymi, w szczególności gotówkowymi, determinowane jest przez dwa czynniki: wysokokwotowe kredyty, które są obarczone wyższym ryzykiem kredytowym od niskokwotowych oraz wydłużanie okresu kredytowania przy najczęściej zmiennej stopie procentowej

– wyjaśnia prof. Waldemar Rogowski, główny analityk Biura Informacji Kredytowej.

Pół miliarda na kartach i ćwierć w limitach

W styczniu 2020 r. banki wydały 77,8 tys. kart kredytowych. Łączny przyznany limit wyniósł 509 mln zł. Najwyższą dynamikę przyznawanych limitów na kartach kredytowych zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym odnotowały karty o limitach w przedziale do 1 tys. zł (odpowiednio 11,6 proc. oraz 14,0 proc.), 4,5 do 10 tys. zł – 8,1 proc. oraz 8,7 proc., co w dużej części wynika z zaangażowania niektórych banków w finansowanie zakupów w sklepach i na platformach internetowych w formie przyznawania limitów w kartach kredytowych.

O +0,23 pkt proc. pogorszyła się wartość Indeksu Jakości kart kredytowych w porównaniu do stycznia 2019, średnia wartość Indeksu nadal znajduje się poniżej 4 proc. i wynosi 3,81 proc. Jest to bezpieczny poziom

wskazuje prof. Waldemar Rogowski.
REKLAMA

W styczniu przyznano 49,6 tys. limitów na łączną kwotę 264 ml zł.

W przypadku limitów ujemna dynamika zarówno w ujęciu liczbowym, jak i wartościowym dotyczyła wszystkich przedziałów kwotowych. Najwyższą ujemną dynamikę w ujęciu ilościowym odnotowaliśmy dla limitów z przedziałów niskokwotowych: do 500 zł (-24,7 proc.) oraz 500 - 1 tys. zł (-23,4 proc.). Jakość limitów kredytowych jest dobra – Indeks jakości wynosi 3,29 proc. i od stycznia 2019 roku wzrósł o 0,3 pkt proc.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA