REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Ważna zmiana na rynku pracy. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to pierwszy taki przypadek od roku

Kwiecień w ujęciu rocznym przyniósł wzrosty wynagrodzeń i zatrudnienia. W tym drugim przypadku pierwszy raz od roku firmy wykazały, że przyjęły więcej pracowników niż zwolniły.

20.05.2021
11:38
Ważna zmiana na rynku pracy. Jeśli chodzi o zatrudnienie, to pierwszy taki przypadek od roku
REKLAMA

W kwietniu 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw (firmy powyżej dziewięciu pracowników – przyp. red.) było wyższe o 0,9 proc. rok do roku i wyniosło 6316,9 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie było wyższe o 9,9 proc. rok do roku i wyniosło 5805,72 zł brutto

– podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.
REKLAMA
Źródło: GUS

W porównaniu do marca 2021 r. wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 2,1 proc. Jak wyjaśnił GUS, spowodowane to było tym, że w marcu pracownicy otrzymali wypłaty powiększone o premie kwartalne, uznaniowe, motywacyjne, nagrody roczne, które obok wynagrodzeń zasadniczych mają wpływ na wysokość odczytu. Na dodatek w kwietniu pensje obniżyła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z marcem 2021 r.

W skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 9,9 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż w poprzednich miesiącach. Narastająco od stycznia do kwietnia przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło we wszystkich sekcjach PKD 2007.

Źródło: GUS

Najmniej o 1,5 proc. zwiększyło się w sekcji „Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją”, a najwięcej 11,0 proc. w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”. Ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw wyniósł 6,8 proc.

W porównania do marca liczba etatów spadła

Kwietniowy wzrost przeciętnego zatrudnienia był pierwszym takim przypadkiem od roku.

Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu miesięcznym zmniejszyło się o 0,2 proc.

Było to wynikiem m.in. zmniejszania wymiaru etatów, zakończenia i nie przedłużania umów terminowych (niekiedy z powodu sytuacji epidemicznej), a także rozwiązywania umów o pracę z pracownikami

– wyjaśnił GUS spadek w ujęciu miesięcznym.

I dodał, że wpływ na obniżenie odczytu w stosunku do marca miało też większe niż zwykle pobieranie przez pracowników zasiłków opiekuńczych i chorobowych (zamknięcie przedszkoli, żłobków oraz szkół dla najmłodszych klas – przyp. red), co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach.

W kwietniu 2021 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca widoczny był jego niewielki spadek o ok. 13 tys. etatów, jednakże większy niż w marcu br., kiedy względem lutego br. odnotowano spadek o ok. 5 tys. etatów

– napisano w komunikacie.

Epidemia w 2020 r. obniżyła bazę

GUS przypomniał w komunikacie, że w związku z epidemią od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach 2020 r. zaczęto obserwować jego wzrost.

REKLAMA

W 2021 roku przeciętne zatrudnienie ulegało do tej pory niewielkim zmianom.

Źródło: GUS
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA