REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Nowe urlopy już w tym roku. Możesz dostać nawet siedem dodatkowych dni wolnego

Nadchodzą ważne zmiany dla pracowników i pracodawców. Wśród nich znajdują się nowe urlopy. Jednak aby skorzystać z dodatkowych siedmiu dni wolnego, trzeba będzie spełnić pewne warunki.

10.02.2022
9:15
Zmiany w urlopach. Siedem dodatkowych dni wolnych
REKLAMA

Nowelizacja Kodeksu pracy może w najbliższych miesiącach mocno namieszać na styku pracodawca-pracownik. Rząd szykuje dodatkowe dziewięć tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego, pięć dni bezpłatnego urlopu opiekuńczego i jeszcze dwa płatne w połowie dni zwolnienia w razie nagłego wypadku. Pracodawcy mają jednak powody do obaw - pisze o tym Agata.

REKLAMA

„Gazeta Wyborcza” podaje, że rząd ma w planach legislacyjnych zmiany w kodeksie pracy. Założenia właśnie trafiły do wykazu prac rządu. Zmian jest kilka, ale najważniejsze nowości dotyczą nowych urlopów.

Dwa nowe urlopy

Pierwszy z nowych urlopów to tzw. urlop opiekuńczy. Pięć dni wolnych przeznaczyć będzie można na zapewnienie osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej krewnym (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka).

Uwaga, ważna informacja. Urlop opiekuńczy - tak chce rząd - ma być bezpłatny.

undefined

Drugi urlop będzie można wziąć z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Urlop ten, jak podaje Gazet Wyborcza, będzie można też wziąć, gdy zachoruje lub ulegnie wypadkowi najbliższa rodzina (syn, córka, matka, ojciec lub małżonek/małżonka), ale też osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.

W sumie na ten cel będzie można wykorzystać dwa dodatkowe dni. I tu też ważna uwaga. Za ten czas będziemy mieli prawo do 50 proc. wynagrodzenia.

Konfederacja lewiatan krytykuje zmiany

Nowelizacja Kodeksu pracy służąca wdrożeniu do naszego porządku prawnego unijnych rozwiązań dotyczących zatrudnienia i rodzicielstwa budzi kontrowersje. Szczególnie niekorzystne dla rynku pracy i zatrudnienia może być wprowadzenie obowiązku uzasadnienia wypowiedzenia umów na czas określony czy wydłużenie urlopu rodzicielskiego – uważa Konfederacja Lewiatan.

Najpoważniejszą zmianą  jest zrównanie umów na czas określony z bezterminowymi. Objęcie pracodawców obowiązkiem uzasadnienia i konsultacji wypowiedzenia oraz  zwolnienia pracownika zatrudnionego na czas określony jest odejściem od zawartego w 2014 roku kompromisu.

Zmiana wprowadza dodatkowo roszczenie o przywrócenie do pracy dla zwalnianego pracownika w miejsce odszkodowania.

Ta zbyt daleko idąca regulacja może przyczynić się do ponownego odchodzenia od zatrudnienia etatowego i szerszego stosowania umów zleceń, co będzie krokiem wstecz. Obecne rozwiązania miały przyczynić się do poprawy jakości pracy i efekty tego nawet statycznie są zauważalne – mówi prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan, badacz problemów prawa pracy i rynku pracy.

Zmiany urlopów rodzicielskich i ojcowskich

W projekcie nowelizacji kodeksu pracy zaproponowano również zmiany w zakresie urlopów rodzicielskich i ojcowskich, wydłużając urlop rodzicielski o dwa miesiące i wprowadzając możliwość wydzielonego urlopu ojcowskiego. 

Zmienią się zasady finansowania, które de facto oznaczają większe wydatki publiczne. To rozwiązanie,  w jakimś zakresie promuje urlop ojcowski i z perspektywy łączenia odpowiedzialności kobiet i mężczyzn za rodzinę, to korzystne rozwiązanie.

Szkoda jednak, że przy tej okazji dodatkowych środków nie przeznaczono na rzeczywiste wsparcie łączenia przez kobiety obowiązków rodzinnych z zawodowymi. 

Pracodawcy od lat postulują zwiększenie atrakcyjności pracy kobiet w niepełnym wymiarze, poprzez gwarantowanie przez państwo pełnoetatowego ubezpieczenia społecznego. 

Tak zainwestowane środki lepiej służyłyby rodzinie i rynkowi pracy, a przede wszystkim zachęcając kobiety do wczesnej aktywności zawodowej po urodzeniu dziecka, przyczyniłyby się do ich wyższych świadczeń emerytalnych.

Nowe urlopy mogą być problemem dla pracodawców

Zdaniem Konfederacji Lewiatan więcej kontrowersji może budzić dodatkowy urlop bezpłatny na opiekę nad inną osobą niesamodzielną w rodzinie w wymiarze 6 dni w roku oraz urlop rodzinny spowodowany chorobą, wypadkiem lub innym zdarzeniem w wymiarze dwa dni w roku, płatny na zasadach połowy dniówki. 

Przede wszystkim należy ze zrozumieniem podejść do bezpłatnego urlopu na opiekę, który w naszej sytuacji demograficznej dotyka powszechnie rodziny pracownicze. Tutaj istotne będzie zaplanowanie tego urlopu i przyjęcie przejrzystych procedur wniosku pracownika i zgody pracodawcy, tak, aby nie powodował on zbytnich uciążliwości dla planowania harmonogramów pracy. 

Konfederacja Lewiatan twierdzi, że więcej wątpliwości budzi natomiast dwudniowy urlop nadzwyczajny, który swoim charakterem zbliża się do formuły urlopu na żądanie. Może przy tej okazji warto zrewidować te przepisy, ograniczając wymiar urlopu na żądanie o projektowane 2 dni urlopu nadzwyczajnego - dodają przedsiębiorcy.

REKLAMA

Takie podejście byłoby uczciwe i realizując potrzeby pracownika, ograniczałoby też problemy po stronie pracodawcy. Podkreślić należy, że wszelkie nadzwyczajne zmiany w harmonogramach pracy, nie tylko są problemem pracodawcy, ale w konsekwencji  są obciążeniem dla innych pracowników, którzy zastąpić muszą nieobecnego pracownika.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA