REKLAMA
  1. bizblog
  2. Energetyka

Czyste Powietrze do zmiany. Nie będzie pieniędzy na ekogroszek, nie powinno być też na gaz

Eksperci z Instytutu Reform wzięli pod lupę rządowy program Czyste Powietrze. Tak powstał raport pt. „Termomodernizacja w Czystym Powietrzu: wyjątek czy reguła?”. Wychodzi na to, że ta inicjatywa cały czas koncentruje się głównie na przyśpieszeniu wycofania najbardziej emisyjnych instalacji, a nie na promowaniu zeroemisyjnych rozwiązań. I to trzeba jak najszybciej modyfikować.

04.04.2022
14:58
-zielony-program
REKLAMA

Kryzys energetyczny, który rozpoczął się w drugiej połowie 2021 r. oraz pogłębił się po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 r. wymusza dodatkowe przyspieszenie działań na rzecz zwiększenia odporności polskich budynków na kolejne szoki energetyczne, a tym samym – pilną reformę programu Czyste Powietrze – czytamy na początku raportu think tanku Instytut Reform.

REKLAMA

Eksperci przekonują w tym opracowaniu, że to właśnie kompleksowa termomodernizacja, łącząca wymianę źródeł ogrzewania oraz poprawę efektywności energetycznej, jest warunkiem koniecznym skutecznego wyeliminowania wykorzystania paliw kopalnych do ogrzewania polskich budynków, a tym samym – poprawy bezpieczeństwa energetycznego oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej. Autorzy raportu wykazują, że niestety, ale ponad połowa środków z Czystego Powietrza utrzymuje zależność budynków od paliw kopalnych.

Jak pokazują skutki rosyjskiej inwazji w Ukrainie oraz kryzysu na rynkach gazu i węgla, zależność ta nie tylko zwiększa długookresowe koszty transformacji energetycznej, ale skutkuje drastycznym pogorszeniem bezpieczeństwa energetycznego oraz wzrostem ubóstwa energetycznego już dziś – przekonują.

Czyste powietrze ciągle nie spełnia swoich założeń

Rząd uruchomił program„Czyste Powietrze we wrześniu 2018 r., z perspektywą do września 2029 r., z budżetem na poziomie 103 mld zł. W kolejnych edycjach podejmowane były kolejne zmiany. Skrócono czas weryfikacji wniosku z 90 do 30 dni, umożliwiono składania wniosków w ujednoliconej formie za pośrednictwem internetu, wycofano wsparcie na kotły węglowe, również te na ekogroszek, z listy urządzeń kwalifikujących się do dofinansowania. A mimo to – jak wykazuje Instytut Reform – program cały czas nie spełnia swoich głównych założeń. 

Program nadal skupia się jednak przede wszystkim na przyspieszeniu wycofania przestarzałych instalacji, a nie na promowaniu zeroemisyjnych rozwiązań 

– nie mają wątpliwości autorzy raportu. 

Od uruchomienia programu Czyste Powietrze do końca 2021 r. złożono niemal 380 tys. wniosków na kwotę 6,4 mld zł, a średnia kwota wnioskowanego dofinansowania wyniosła 16,8 tys. zł. W tym samym okresie w ramach programu podpisano niemal 300 tys. umów obejmujących dofinansowanie na poziomie 4,9 mld zł i wypłacono 1,35 mld zł. Biorąc pod uwagę cały budżet programu (103 mld zł), to raptem 1,35 proc. przygotowanych środków. Jak czytamy w analizie: główną kategorią inwestycji finansowanych przez program Czyste Powietrze są działania ograniczające zapotrzebowanie budynków na energię: ocieplanie przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Na ten cel przeznaczane jest ok. 60 proc. środków w ramach programu. 

Co jednak istotne, połowa wniosków w ramach programu w ogóle nie obejmuje działań termomodernizacyjnych. Tylko ok. 40 proc. projektów to przedsięwzięcia obejmujące zarówno poprawę efektywności energetycznej jak i wymianę źródeł ciepła – zauważają autorzy raportu.

Brak kasy na węgiel to za mało

Eksperci z Instytutu Reform zauważają dodatkowo, że ponad połowa środków na wymianę źródeł ciepła w ramach programu Czyste Powietrza w latach 2018-2021 została przeznaczona na inwestycje w źródła oparte na paliwach kopalnych – gazie ziemnym oraz węglu kamiennym. Tylko 16 proc. wsparcia poszło na zeroemisyjny pompy ciepła. 

Samo wycofanie wsparcia dla instalacji kotłów węglowych w 2022 r. nie jest w tym kontekście wystarczające – czytamy w raporcie.

Analitycy jednocześnie akcentują, że źródła gazowe szybko tracą swoją rolę jako przejściowe rozwiązanie problemu smogu w Polsce. Dlatego ich zadaniem utrzymywanie dotacji dla źródeł gazowych na dotychczasowym poziomie, przy jednoczesnym braku dodatkowego wsparcia dla kompleksowych inwestycji termomodernizacyjnych, nie ma uzasadnienia i tylko zwiększa całkowite koszty transformacji polskiej gospodarki.

Bez paliw kopalnych i bez emisji

REKLAMA

Dlatego podstawową rekomendacją Instytutu Reform jest wycofywania paliw kopalnych w całej gospodarce, również w przypadku ogrzewania budynków. I Czyste Powietrze może zrobić tutaj różnicę, o ile będą wprowadzone do programu odpowiednie zmiany. Chodzi w pierwszej kolejności o rezygnację zarówno z węgla, jak i gazu przez skupienie się na kompleksowej modernizacji budynków, łączącej daleko idące ograniczenie zapotrzebowania na energię z inwestycjami w zeroemisyjne źródła ogrzewania. 

Zdaniem ekspertów program Czyste Powietrze powinien więcej też nie koncentrować się jedynie na usprawnianiu zasad wymiany źródeł ciepła i wzmocnienie komponentów związanych z poprawą efektywności energetyczne. Większe wsparcie finansowe powinno być skierowane za to na osiąganie przez budynki zeroemisyjności. Docelowo trzeba również wycofać pomoc finansową dla źródeł ogrzewania opartych na paliwach kopalnych.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA