REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes
  3. Podatki

500+ dla małych firm. „Skorzysta 320 tys. przedsiębiorców? To krok w dobrym kierunku”

Minął termin konsultacji publicznych projektu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o Krajowej Administracji Skarbowej, zwanej małym ZUS-em lub 500+ dla małych przedsiębiorców.

05.11.2019
13:43
500+ dla małych firm. „Skorzysta 320 tys. przedsiębiorców? To krok w dobrym kierunku”
REKLAMA

Każde działanie ustawodawcy liberalizujące dotychczasowe obciążenia jest pozytywne. Proponowane zmiany mają objąć, jak wskazuje uzasadnienie do projektu ustawy, ok. 320 tys. najmniejszych przedsiębiorców, co w realiach obecnego systemu fiskalnego należy postrzegać, jako krok w dobrym kierunku

– ocenił dr Jacek Matarewicz.
REKLAMA

Na czym polega 500+ dla małych firm?

500+ to ulga dla przedsiębiorców, których dochód nie przekracza 6 tys. zł miesięcznie. Jednocześnie, aby się załapać, firmy nie mogą mieć przychodów wyższych niż 120 tys. zł za obecny rok z zastrzeżeniem, że dana działalność była prowadzona przez cały rok lub też przy proporcjonalnym wyliczeniu względem dni prowadzenia działalności. Liczby te będą się nieco zmieniać wraz z coroczną waloryzacją. Dotąd była to 30-krotność kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku poprzednim. Ulga nie dotyczy działalności rolniczej.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej wprowadza możliwość ustalania podstawy wymiaru składek w oparciu o uzyskany przychód.

W praktyce przedsiębiorca, który zarabia 2000 zł, zapłaci na ZUS 728,77 zł zamiast 1316,97 zł, a ten, którego dochody wyniosą 4000 zł – 1045,17 zł. Około 500 zł oszczędzą ci, których miesięczny dochód będzie kształtował się w granicach od 2500 do 3000 zł. Zmiana ma pomóc szczególnie jednoosobowym firmom, w tym rzemieślnikom, artystom i freelancerom.

Dziennik.pl podał, że w przypadku ryczałtu za dochód przyjęty zostanie roczny przychód pomnożony przez 0,5. Z kolei u rozliczających się w formie karty podatkowej i niekorzystających ze zwolnienia z VAT przychód będzie oznaczał wartość sprzedaży, podlegającej opodatkowaniu (bez kwoty podatku). Dochodem ma być roczny przychód pomnożony przez 0,5.

Nowe obowiązki przedsiębiorcy

Oprócz dotychczas istniejącego obowiązku udostępniania informacji o osiągniętym, rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, a także o podstawie wymiaru składek, przedsiębiorca będzie zobowiązany do przedłożenia danych dotyczących dochodu oraz form opodatkowania. Obowiązek będzie mógł być wykonywany jako element w imiennym raporcie miesięcznym albo w deklaracji rozliczeniowej

– zwraca uwagę dr Jacek Matarewicz z Business Centre Club.

Jest też zmiana, która powoduje, że roczny dochód z działalności gospodarczej powinien zostać powiększony o wysokość składek na ubezpieczenia społeczne. W innym wypadku składki, ujęte w ramach kosztów uzyskanego przychodu, miałyby wpływ na uzyskanie niższych stawek.

Ile osób skorzysta?

REKLAMA

Z małego ZUS-u na dotychczasowych zasadach korzystało ponad 180 tys. przedsiębiorców (za ZUS będą płacić mniej o rok krócej od dopiero przystępujących). Po wprowadzeniu zmian łączna liczba beneficjentów ma dojść do 320 tys. osób. Zgłoszenia można składać do końca stycznia.

Ulga na ZUS nie jest bezterminowa. Skorzystać z niej będzie można przez 36 miesięcy. Potem obowiązywać będzie składka w normalnej wysokości. Warto też pamiętać, że obecne ulgi oznaczają niższe emerytury i renty w przyszłości.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA