REKLAMA
  1. bizblog
  2. Poradniki
  3. Prawo - poradniki

Zwolnienie lekarskie. Jak długo mogę przebywać na L4?

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub zlecenie może otrzymać od lekarza zwolnienie usprawiedliwiające nieobecność w pracy. Przepisy określają maksymalny okres w roku, w którym można przebywać na tak zwanym L4. Od ogólnej zasady są jednak pewne wyjątki.

30.03.2024
19:45
Zwolnienie lekarskie. Jak długo mogę przebywać  na L4?
REKLAMA

Pracownikowi, który ze względu na stan zdrowia nie może wykonywać obowiązków zawodowych, lekarz może wystawić zwolnienie. Usprawiedliwia ono nieobecność w pracy, a także uprawnia do wypłaty zasiłku, o ile za pracownika odprowadzane są składki na ubezpieczenie chorobowe. Większość pracowników korzysta z L4 sporadycznie, nie zwracając uwagi na to, jak długo można na nim przebywać. Tymczasem ustawodawca wprowadził limit – zgodnie z nim pracownik może korzystać ze zwolnienia lekarskiego przez 182 dni w roku, czyli około 6 miesięcy.

REKLAMA

Do okresu wlicza się wszystkie choroby, pomiędzy którymi przerwa jest krótsza niż 60 dni. Oznacza to, że pracownik nie musi być na L4 w trybie ciągłym. Od 2022 roku nie obowiązuje przepis, zgodnie z którym kumulujące się niezdolności do pracy musiały być spowodowane tą samą chorobą. Zwolnienia lekarskiego nie należy mylić ze zwolnieniem na chorego członka rodziny ani urlopem dla podratowania zdrowia (przysługującego nauczycielom). W obu przypadkach, choć również wymagane jest orzeczenie lekarskie, obowiązują inne limity i zasady.

Zwolnienie lekarskie dłuższe niż 182 dni w roku – dla kogo?

W uzasadnionych przypadkach pracownik może przebywać na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 182 dni w roku. Wyjątek dotyczy kobiet w ciąży oraz pacjentów chorych na gruźlicę – dla nich limit wynosi 270 dni na rok. Co istotne, limit L4 w roku ma charakter odnawialny. Pracownik, który wykorzystał już 182 dni zwolnienia, a następnie powrócił do pracy na minimum 60 dni, ponownie może otrzymać L4.

Więcej wiadomości na temat zwolnień lekarskich

Wyczerpanie rocznego limitu L4 – co dalej?

Choroba trwająca kilka dni w większości przypadków nie jest problemem – pojawia się on w momencie, gdy pracownik wyczerpie limit L4 przysługujący mu w roku kalendarzowym, a jego stan zdrowia nie pozwala na powrót do pracy. Nie zostanie on jednak bez pomocy i środków do życia. Jeśli dalsze leczenie i rehabilitacja rokują w kontekście powrotu do pracy, może otrzymać świadczenie rehabilitacyjne. Wypłaca je ZUS, który jednocześnie decyduje o przyznaniu pomocy. Świadczenie rehabilitacyjne mają prawo pobierać wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym.

Zwolnienie lekarskie dla hospitalizowanych i chorujących przewlekle

Pracownicy z infekcjami sezonowymi najczęściej przebywają na zwolnieniu lekarskim tydzień lub dwa. Tymczasem ci, którzy muszą poddać się zabiegom, przebywają w szpitalu albo chorują przewlekle, są nieobecni w pracy znacznie dłużej. Niestety, ustawodawca nie przewidział nas nich odrębnego, maksymalnego czasu przebywania na zwolnieniu lekarskim. Podobnie w przypadku pacjentów posiadających zwolnienie od psychiatry. Wszystkich obowiązuje limit 182 dni w roku. Wyjątek przewidziano wyłącznie dla pacjentów z gruźlicą oraz kobiet w ciąży.

Zbyt długie L4 a zwolnienie z pracy

Pracownicy przebywający na L4 często obawiają się utraty pracy. Pracodawca rzeczywiście ma prawo rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, ale wyłącznie, jeśli pracownik:

REKLAMA
  • jest niezdolny od pracy przez okres minimum 3 miesięcy i jest zatrudniony w firmie krócej niż 6 miesięcy,
  • pobiera świadczenie rehabilitacyjne przynajmniej od 3 miesięcy, a okres zatrudnienia wynosi minimum 6 miesięcy,
  • jest niezdolny do pracy z powodów innych, niż choroba, choroba zawodowa lub wypadek przy pracy przez okres dłuższy niż miesiąc.

Osoby zatrudnione w ramach umowy o pracę nie są więc całkowicie chronione przed utratą zatrudnienia, przebywając na zwolnieniu lekarskim. Zasada ta nie dotyczy kobiet w ciąży, które są chronione na mocy odrębnych przepisów. Pracodawca nie może natomiast zwolnić pracownika przebywające na L4, zachowując przy tym okres wypowiedzenia.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja:
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA