REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Zwolnienia grupowe, mniej wakatów, dołujące zatrudnienie. I co teraz?

Jak zapowiadali ekonomiści, stopa bezrobocia zaczyna się obniżać. W marcu wyniosła 5,3 proc. W kolejnych miesiącach będzie plasować się na podobnych poziomach jak w roku ubiegłym. Nieco dłużej poczekamy ma wysyp nowych ofert pracy.

24.04.2024
11:01
Zwolnienia grupowe, mniej wakatów, dołujące zatrudnienie. I co teraz?
REKLAMA

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w marcu do 5,3 proc. – o 0,1 p.p. mniej w lutym i przed rokiem. W urzędach pracy zarejestrowanych było 822 tys. osób, mniej niż w lutym (-2,7 proc.) i w marcu w biegłego roku (-2,9 proc.) – wynika z opublikowanych w środę danych Głównego Urzędu Statystycznego.

REKLAMA
Źródło: GUS

W końcu marca zadeklarowano większą niż przed miesiącem oraz niż przed rokiem liczbę zwolnień grupowych – 159 zakładów zadeklarowało zwolnienie 17,0 tys. pracowników, w tym 0,3 tys. osób z sektora publicznego – podał GUS.

Źródło: GUS

Liczba długotrwale bezrobotnych spada. W marcu było ich o 5,7 proc. mniej niż przed rokiem. Niestety spada też liczba ofert pracy. W ubiegłym miesiącu było ich 88 tys.

W końcu marca oferty zatrudnienia niewykorzystane dłużej niż jeden miesiąc stanowiły 29,0 proc. (wobec 25,3 proc. rok wcześniej). Spośród ofert pozostających do dyspozycji w końcu marca br. 6,7 proc. dotyczyło stażu, 3,6 proc. adresowanych było do niepełnosprawnych, a 0,02 proc. stanowiły oferty dla absolwentów – wskazuje Urząd.

Zatrudnienie poprawi się w kolejnych miesiącach

Polski Instytut Ekonomiczny ocenia, że stopa bezrobocia w marcu spadła zgodnie z sezonowym trendem.

Popyt na pracę pozostaje umiarkowany – liczba ofert ustabilizowała się na niższym poziomie. Zapotrzebowanie na nowych pracowników wciąż pozostaje niskie. GUS wskazuje, że w marcu powstało 88 tys. nowych ofert pracy, jest to o 9,1 proc. mniej niż rok temu – komentuje dane GUS Sergiej Druchyn z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jak zaznacza, napływ nowych ofert w urzędach pracy utrzymuje się od 1,5 roku na zbliżonym poziomie, pomijając wahania związane z pracami sezonowymi.

Jednocześnie przewidywania odnośnie do przyszłego zatrudnienia poprawiają się prawie we wszystkich branżach. Proces zwiększania zatrudnienia prawdopodobnie będzie nieco opóźniony względem poprawy aktywności gospodarczej w tym roku – ocenia ekspert PIE.

Więcej wiadomości w Bizblog.pl o rynku pracy

Co dalej z bezrobociem

REKLAMA

Mimo mniejszej podaży pracy i zwolnień grupowych stopa bezrobocia w kolejnych miesiącach ma się ustabilizować na poziomach podobnych jak w roku ubiegłym.

Spodziewamy się, że stopa bezrobocia pozostanie na zbliżonych poziomach do końca 2024 roku. W najbliższych miesiącach zobaczymy spadek bezrobotnych w porównaniu do pierwszych miesięcy bieżącego roku. Będzie to skutek większej aktywności w branżach zatrudniających tzw. pracowników sezonowych – zapowiada PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA