REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Polska gospodarka bierze rozbieg. Szykujcie się

Nowy odczyt Miesięczny Indeks Koniunktury wyniósł w styczniu 2024 roku 101,2 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców – podał Polski Instytut Ekonomiczny.

18.01.2024
11:12
Polska gospodarka bierze rozbieg. Szykujcie się
REKLAMA

Miesięczny Indeks Koniunktury wzrósł w styczniu o 6,3 pkt. w porównaniu z odczytem sprzed roku, kiedy wyniósł 94,9 pkt. – poinformował Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Jak dodaje, firmy narzekają na rosnące koszty pracy (70 proc.), ale istotnie zmalało odczucie niepewności gospodarczej, którą wskazało obecnie 56 proc. badanych, czyli najmniej od początku 2021 roku.

REKLAMA

Andrzej Kubisiak, zastępca dyrektora Polskiego Instytutu Ekonomicznego, wskazuje, że w 2024 r. firmy w Polsce wchodzą w relatywnie dobrych nastrojach, wyraźnie lepszych niż przed rokiem.

Obecnie MIK jest 6,3 pkt. wyższy niż ubiegłoroczny odczyt styczniowy i wynosi, 101,2 pkt., co oznacza przewagę nastrojów pozytywnych wśród przedsiębiorców. Można zatem spodziewać się, że koniunktura gospodarcza w tym roku, zgodnie z prognozami niemal wszystkich profesjonalnych zespołów analitycznych, powinna przynieść ożywienie w krajowej gospodarce i odbicie po okresie stagnacji – komentuje ekspert PIE.

Więcej o koniunkturze gospodarczej w Bizblog.pl

Wszystkie składowe MIK na plusie

Odsezonowane dane opublikowane przez PIE wskazują, że wszystkie składowe Miesięczny Indeks Koniunktury wykazują trend wzrostowy. Trzy komponenty są powyżej poziomu neutralnego, a dwa z nich wzrosły w ujęciu miesięcznym:

  • wynagrodzenia zwiększyły się o 7,9 pkt. do 127,2 pkt.,
  • płynność finansowa zwiększyła się o 3,8 pkt. do 118,6 pkt.

PIE odnotował poprawę miesiąc do miesiąca wartości sprzedaży o 3,9 pkt. oraz nowych zamówień o 9,9 pkt., co może wynikać ze spadku inflacji, wzrostu wynagrodzeń i przewidywanej nieco większej skłonności konsumentów do zakupów, szczególnie w okresie przedświątecznym.

Utrzymująca się wśród przedsiębiorców słaba ocena popytu na produkty i usługi nie wymusza zwiększania mocy produkcyjnych. Znajduje to wyraz w wartości tego komponentu, który od marca 2023 r. jest poniżej poziomu neutralnego (91,7 pkt. w styczniu br.) – dodaje Instytut.

Przedsiębiorców martwią koszty pracy

PIE podał, że podobnie jak miesiąc wcześniej główną barierą utrudniającą działalność firmom były rosnące koszty pracownicze (70 proc. wskazań, o 3 pkt. proc. więcej niż w grudniu).

W opinii przedsiębiorców ten sam czynnik będzie wywierał największy wpływ na decyzje biznesowe 2024 r., przede wszystkim z powodu zapowiadanych podwyżek płacy minimalnej. Na silny wpływ kosztów pracowniczych wskazuje aż 56 proc. badanych – wylicza PIE.

Jak dodaje, duże znaczenie będą też miały słabnący popyt na produkty i usługi (44 proc.) oraz zielona transformacja gospodarki.

Blisko jedna trzecia (31 proc.) przedsiębiorców mówi o silnym wpływie tego czynnika – wskazuje Instytut.

Technologia w służbie biznesu

Przedsiębiorcy w Polsce nie obawiają się cyberzagrożeń. 40 proc. przedsiębiorców uważa, że ich wpływ na biznes będzie słaby, 28 proc. jest odmiennego zdania.

REKLAMA

Prawie połowa uczestników badania (49 proc.) spodziewa się, że wpływ robotyzacji i automatyzacji na funkcjonowanie biznesu w 2024 r. będzie słaby.

Zdaniem 12 proc. przedsiębiorców, w rozpoczynającym się roku silny wpływ na działalność firm będzie miał rozwój sztucznej inteligencji, a aż 57 proc. ten wpływ ocenia jako słaby – wskazuje PIE.

REKLAMA
Najnowsze
Aktualizacja: tydzień temu
Aktualizacja: tydzień temu
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA