REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze
  3. Samorządy

Ważne zmiany w ZUS. Szybciej załatwisz wypłatę zasiłków macierzyńskiego i pogrzebowego

Zakład Ubezpieczeń Społecznych pomoże klientom w składaniu wniosków. ZUS sam zajmie się pozyskiwaniem potrzebnych dokumentów z Urzędów Stanu Cywilnego. To duże usprawnienie dla występujących o zasiłki macierzyńskie i pogrzebowe.

21.04.2020
17:29
Ważne zmiany w ZUS. Szybciej załatwisz wypłatę zasiłków macierzyńskiego i pogrzebowego
REKLAMA

Skrócony odpis aktu urodzenia i zgonu musi zostać załączony w przypadku ubiegania się o świadczenia wypłacane w przypadku śmierci członka rodziny oraz po urodzeniu dziecka. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w związku z pandemią postanowił pójść Polakom na rękę. Jeżeli ZUS dostanie od nas niezbędne dane, to osobiście uzyska konieczne odpisy z urzędu stanu cywilnego.

REKLAMA
undefined

ZUS sam wystąpi do USC o odpis aktu, jeżeli nie zostanie on dołączony do wniosku o wypłatę zasiłku macierzyńskiego (wymagany jest odpis skrócony aktu urodzenia dziecka) oraz zasiłku pogrzebowego (skrócony odpisu aktu zgonu).

Jak wystąpić o zasiłek macierzyński?

Aby uzyskać zasiłek macierzyński bez składania aktu urodzenia, konieczne jest przekazanie do Zakładu wraz z wnioskiem następujących danych dziecka:

  • imię i nazwisko,
  • data urodzenia, 
  • numer PESEL.

W przypadku braku tego ostatniego wystarczy podać miejsce urodzenia. Dane należy następnie przekazać pracodawcy, zleceniodawcy lub bezpośrednio do ZUS-u, jeśli prowadzi się pozarolniczą działalność gospodarczą, współpracuje się z osobą prowadzącą działalność, ma się status osoby duchownej lub posiada się prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu tytułu ubezpieczenia.

W przypadku papierowych formularzy wniosków ZAM, ZUR, ZAO zamieszczonych na stronie www.zus.pl nie trzeba zamieszczać formularza oświadczenia. Trzeba go dołączyć tylko, gdy skkładasz druk elektronicznie przez portal PUE ZUS.

Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy?

Jeśli rodzina chce otrzymać zasiłek pogrzebowy i skrócony odpis aktu zgonu, musi podać dane identyfikacyjne osoby zmarłej:

  • imię i nazwisko,
  • numer PESEL,
  • datę zgonu.
REKLAMA

Jeśli numer PESEL nie został nadany osobie zmarłej, w IV części wniosku Z-12 na stronie PUE ZUS podać trzeba dodatkowo miejsce śmierci.

Dokumenty, które zgodnie z przepisami nie mogą być przekazane do ZUS w formie elektronicznej (np. rachunki poniesionych kosztów pogrzebu), muszą być złożone w oryginale, w formie papierowej.

– zastrzega ZUS.
REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA