REKLAMA
  1. bizblog
  2. Nieruchomości

Rząd wywłaszczy Polaków jak żaden kraj w UE. W zamian sypnie bonusami

Uproszczony system wywłaszczeń pod cele publiczne, wysokości odszkodowania i bonusy – między innymi te zagadnienia znalazły się w przyjętej przez rząd nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami. W ten sposób PiS szykuje rozwiązania w celu nabywania nieruchomości pod swoją sztandarową inwestycję, jaką jest budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego.

07.06.2022
17:26
Wywłaszczanie pod Centralny Port Komunikacyjny. Będzie odszkodowanie i bonusy
REKLAMA

Projekt został przedłożony przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

REKLAMA

Bonusy i odszkodowanie

Rząd chce zmienić sposób określenia wysokości odszkodowania za wywłaszczenia nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, takie jak drogi, linie kolejowe czy zbiorniki przeciwpowodziowe – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

W każdym przypadku odszkodowanie ma zostać powiązane z wartością rynkową nieruchomości. Do odszkodowania dodawany będzie także bonus pieniężny, który wyniesie bazowo 10 proc. wartości nieruchomości. Bonus w wysokości 20 proc. dotyczyć będzie wartości budynków zlokalizowanych na nieruchomości oraz wartości lokalu mieszkalnego.

Jak podkreśla KPRM, bonus pieniężny będzie zryczałtowanym ekwiwalentem kosztów przeprowadzki czy czynności prawnych, które do tej pory nie były refundowane.

Po zmianach, Polska będzie miała najkorzystniejszy dla obywateli system odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości w Unii Europejskiej. - podkreśla KPRM. I przypomina, że w 1998 r. w Polsce – inaczej niż w większości krajów Zachodniej Europy – wprowadzono system odszkodowawczy oparty o tzw. zasadę korzyści, która jest często niesprawiedliwa dla osób wywłaszczanych. Wysokość odszkodowania oderwana jest bowiem od wartości rynkowej nieruchomości. Ponadto, rekompensacie nie podlegają elementy szkody, które można uznać za społecznie słuszne do wynagrodzenia.

Zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych

Aby zapewnić słuszny charakter odszkodowania, przewidziane zostały dodatkowo dwa zabezpieczenia dla osób wywłaszczanych – tłumaczy KPRM. Osobom wywłaszczanym będzie przysługiwać roszczenie do sądu cywilnego o szkodę rzeczywistą w zakresie szerszym niż wynika to z odszkodowania. Z rozwiązania tego będzie mógł skorzystać np. przedsiębiorca, dla którego wywłaszczenie spowodowało wyjątkowo wysokie szkody, nie rekompensowane odszkodowaniem.

REKLAMA

Z kolei drugim zabezpieczeniem, jeżeli wysokość odszkodowania za nieruchomość zamieszkałą będzie niższa niż ustalone ustawowo wskaźniki, przysługiwać będzie zwiększenie odszkodowania do poziomu pozwalającego na odtworzenie sytuacji mieszkaniowej (może to być nawet 100 proc. wzrost wysokości odszkodowania), zależnie od liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Obowiązywać tu będzie kryterium zameldowania na pobyt stały w okresie poprzedzającym wywłaszczenie. Rozwiązanie to ograniczono do osób bliskich właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po trzech miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA