REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca /
  3. Gospodarka

Średnia pensja to już prawie 6000 zł! Firmy nie żałowały grosza pracownikom

Zatrudnienie w firmach pod koniec roku wciąż było niższe niż przed rokiem i rosło bardzo powoli. Powód: oczywiście COVID-19. Wynagrodzenia za to wystrzeliły.

21.01.2021
11:07
depozyty pieniadze 200
REKLAMA

W grudniu 2020 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe o 1,0 proc. rok do roku i wyniosło 6329,0 tys., natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) było wyższe o 6,6 proc. r/r i wyniosło 5973,75 zł

– podał w czwartek GUS.
REKLAMA
Źródło: GUS

Dane zbierane są od firm, które zatrudniają powyżej dziewięć osób. Wyliczenia nie obejmują osób zatrudnionych na podstawie umów zleceń i umów o dzieło.

Źródło: GUS

Epidemia zdusiła zatrudnienie

W porównaniu do listopada przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło o 0,2 proc.. Natomiast rok do roku spadło o 1,0 proc.. (W listopadzie 2020 r. zmniejszyło się o 1,2 proc.).

Główny Urząd Statystyczny podkreśla, że na zmiany obserwowane na rynku pracy wpływ ma wciąż epidemia.

Od marca do maja 2020 r. odnotowywano spadek przeciętnego zatrudnienia miesiąc do miesiąca, natomiast w kolejnych miesiącach zaczęto obserwować jego wzrost, który był kontynuowany w grudniu 2020 r. i wyniósł ok. 10 tys. etatów

– zaznacza GUS.

I wskazuje, że tak duże zmiany przeciętnego zatrudnienia w trakcie roku nie występowały w ubiegłych latach.

Wynagrodzenia w górę. Przez wypłaty nagród i premii

W grudniu 2020 r. w porównaniu do listopada odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw o 8,9 proc.

Źródło: GUS

Spowodowane było to wypłatami premii kwartalnych, nagród rocznych, jubileuszowych i uznaniowych, a także odpraw emerytalnych (które obok wynagrodzeń zasadniczych również zaliczane są do składników wynagrodzeń)

– wyjaśniono.

W skali roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 6,6 proc., a tempo wzrostu było szybsze niż w poprzednich miesiącach.

REKLAMA

GUS podał, że narastająco w ciągu dwunastu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie w porównaniu z analogicznym okresem 2019 r. wzrosło prawie we wszystkich sekcjach PKD od 0,5 proc. w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 8,3 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7 proc.. Spadek o 1,4 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” oraz o 0,5 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa”.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA