REKLAMA
  1. bizblog
  2. Praca

Średnia krajowa: 6554,87 zł, średnia górnicza: 11877,54. Są tacy, których galopująca inflacja nie ruszy

Dynamika wynagrodzeń w czerwcu spowolniła do 13 proc. Znalazła się tym samym i poniżej prognoz ekonomistów (13,3 proc.), i wyraźnie poniżej inflacji (15,5 proc.). Warto zwrócić uwagę, że w tym drugim wypadku rozjazd staje się coraz wyraźniejszy. Strach pomyśleć, jak wyglądałby odczyt, gdyby nie premie i podwyżki dla górników.

20.07.2022
12:29
200
REKLAMA

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2022 r. w porównaniu z czerwcem 2021 r. było wyższe o 13,0 proc. i wyniosło 6554,87 zł (brutto) – podał GUS w środę.

REKLAMA

Rok wcześniej (czerwiec 2021 r. do czerwca 2020 r.) odnotowano dynamikę wzrostu przeciętnych płac na poziomie 9,8 proc. W czerwcu 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się w stosunku do maja 2022 r. o 2,4 proc. Rok wcześniej w tym samym czasie (maj-czerwiec 2021) odnotowano wzrost było to 2,9 proc.

Źródło: GUS

Wzrost wynagrodzeń odnotowano w większości sekcji PKD. Największy w sekcjach „Górnictwo i wydobywanie” o 39,9 proc. do 11877,54 zł (miesiąc wcześniej 8489,06 zł) oraz w sekcji „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” o 9,3 proc. do 8965,75 zł (miesiąc wcześniej 8206,10 zł).

Wzrost w lipcu może być jeszcze wyższy, gdy rząd wypłaci górnikom specjalne wyrównanie inflacyjne (za pół roku wstecz) wynegocjowane kilka dni temu. Więcej na ten temat przeczytacie w materiale Michała Tabaki.

Spadek wykazały podmioty z grup „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo” o 5,9 proc. oraz w sekcji „Informacja i komunikacja” (między innymi programiści i IT) o 1,2 proc.

Narastająco w okresie sześciu miesięcy 2022 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do analogicznego okresu w 2021 r. wzrosły we wszystkich sekcjach PKD 2007 od 5,4 proc. w sekcji „Pozostała działalność usługowa” do 20,1 proc. w sekcji „Transport i gospodarka magazynowa”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 12,7 proc.

Najwyższą przeciętną płacę brutto w sektorze przedsiębiorstw w okresie narastającym odnotowano w sekcji „Informacja i komunikacja” w wysokości 11151,23 zł (wzrost o 11,4 proc. względem analogicznego okresu roku poprzedniego), a najniższą w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” na poziomie 4615,12 zł (pomimo wzrostu w odniesieniu do sytuacji sprzed roku o 15,6 proc.).

Inflacja w Polsce przyspiesza, wzrost pensji zwalnia

W czerwcu różnica między inflacją a dynamiką wynagrodzeń sięgnęła 2,5 proc. (15,5 vs. 13 proc.) W maju, kiedy wzrost cen pierwszy raz od dawna przebił tempo, w jakim rosły pensje Polaków różnica wynosiła 0,4 proc. (13,9 vs. 13,5 proc.). Jeszcze w kwietniu dynamika CPI była niższa od tempa, w jakim rosły nasze wynagrodzenia o 1,1 proc.

Źródło: GUS

Jeśli szczyt inflacji wciąż jest przed nami, to kolejnych miesiącach różnica na niekorzyść pensji Polaków może się jeszcze bardziej pogłębić.

Miesięczny Indeks Koniunktury wskazuje, że coraz mniej firm planuje zwiększanie wynagrodzeń oraz otwieranie nowych miejsc pracy – wskazuje w komentarzu Polski Instytut Ekonomiczny.

Uspokaja jednak, że pensje do końca roku nadal będą rosły w dwucyfrowym tempie i cały czas polskie firmy będą borykać się z niedoborami pracowników.

Badania GUS wskazują, że 25 proc. dużych firm handlowych oraz 50 proc. firm budowlanych wciąż wskazuje na braki kadrowe. Oznacza to, że wciąż będziemy obserwować zmiany miejsc pracy w poszukiwaniu wyższych zarobków – wskazuje PIE.

Zatrudnienie. Ukraińcy w Polsce ratują usługi

Z danych GUS wynika, że przeciętne zatrudnienie w porównaniu z czerwcem 2021 r. zwiększyło się o 2,2 proc. (zgodnie z oczekiwaniami ekonomistów) i wyniosło 6496,7 tys. etatów. W stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyło się minimalnie o 0,1 proc.

Źródło: GUS

Porównując czerwiec 2022 r. do czerwca 2021 r., przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się o 2,2 proc., podczas gdy w czerwcu 2021 r. odnotowany w skali roku wzrost był nieco wyższy i wyniósł 2,8 proc. – podał GUS w komunikacie.

PIE zaznacza w komentarzu, że niedobory pracowników w polskich firmach uzupełniają między innymi uchodźcy z Ukrainy.

REKLAMA

Dane Ministerstwa Rodziny wskazują, że ponad 335 tys. obywateli Ukrainy znalazło w ostatnich miesiącach pracę w Polsce – wskazuje Instytut.

I dodaje, że uchodźcy znajdują zatrudnienie przede wszystkim w sektorze usług.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA