REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze

Ważna informacja dla emerytów. W 2022 roku waloryzacja osiągnie rekordowy poziom

W 2022 roku seniorów czeka rekordowa waloryzacja emerytur. Specjaliści wskazują, że coroczna waloryzacja może przekroczyć 6 proc. Wszystko przez pędzącą inflację.

27.12.2021
16:24
ZUS emerytura
REKLAMA

Inflacja w Polsce bije kolejne rekordy i w istotny sposób wpłynie na to, o ile wzrosną emerytury od 1 marca 2022 roku. Zdaniem specjalistów waloryzacja emerytur może być wyższa, niż ta, którą założył rząd w projekcie budżetu na rok 2022. Zakład Ubezpieczeń Społecznych musi być przerażony,

REKLAMA

Rząd nie doszacował waloryzacji emerytur w 2022 r.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął w projekcie budżetu na przyszły rok, że waloryzacja emerytur wyniesie 4,89 proc. Zdaniem specjalistów to mocno optymistyczne założenie. Wartość ta może być znacząco wyższa, bo dużo zależy tu od inflacji. Ta w listopadzie wyniosła blisko 8 proc. Żeby wyliczyć dokładnie wskaźnik rewaloryzacji emerytur trzeba jeszcze poczekać na dane za cały 2021 rok.

Tymczasem ekonomiści są niemal pewni, że w grudniu inflacja może być jeszcze wyższa i sięgnąć nawet 9 proc. Wszystko wskazuje na to, że w styczniu wyniesie nawet 10 proc., ale to nie będzie już miało znaczenia dla wysokości waloryzacji. 

Oskar Sobolewski z Instytutu Emerytalnego już kilkukrotnie zapowiadał, że przyszłoroczna waloryzacja emerytur może przekroczyć 6 proc. 

Trzeba też pamiętać, że na początku roku inflacja była dużo niższa niż obecnie, a do wyliczenia wskaźnika waloryzacji brana jest średnioroczna inflacja za rok kalendarzowy. Niewątpliwie jednak ostatnie miesiące ją mocno podbiją. Spokojnie można już teraz zakładać, że wskaźnik waloryzacji emerytur będzie powyżej 106 proc., czyli świadczenia wzrosną o co najmniej 6 proc.

tłumaczy Oskar Sobolewski w rozmowie z Interią.

Jego zdaniem wysoka inflacja wpłynie na waloryzację kapitału emerytalnego, a jest możliwe, że wskaźnik waloryzacji rocznej będzie dwucyfrowy. Warto wziąć to pod uwagę, decydując o przejściu na emeryturę.

W finansach publicznych pojęcie waloryzacji jest najczęściej stosowane dla określenia mechanizmu zwiększania nominalnej wysokości świadczeń emerytalnorentowych z powodu utraty ich realnej wartości. Waloryzacja ma za zadanie zachować realną wartość wypłacanych świadczeń w stosunku do wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

W tym celu emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia 1 marca. Waloryzacja polega na pomnożeniu kwoty świadczenia i podstawy jego wymiaru przez wskaźnik waloryzacji. W tym przypadku waloryzacja ma charakter mieszany, tzn. cenowopłacowy.

Wzrost świadczeń emerytalnorentowych jest uzależniony od wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych (ogółem lub dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów) oraz realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia.

REKLAMA

Określony w przepisach ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych mechanizm waloryzacji ma też zastosowanie do świadczeń emerytalnorentowych wypłacanych na podstawie innych regulacji prawnych, tj. do: emerytur rolniczych, kapitałowych emerytur okresowych, emerytur pomostowych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rent socjalnych, emerytur i rent funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku i uposażeń rodzinnych.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA