REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Darmowe zajęcia online z języka polskiego. Tak polski startup pomaga Ukraińcom w aklimatyzacji

Tandu to platforma edukacyjna, która za cel stawia sobie wyrównanie szans uczniów niezależnie od miejsca zamieszkania. Rozszerza możliwości edukacji pozaszkolnej, oferując wyceniane na maksymalnie 30 zł zajęcia. Teraz z jej usług mogą skorzystać Ukraińcy, którzy chcieliby zdobyć podstawy języka polskiego.

11.06.2022
10:56
Polski startupy. Oferują darmowe zajęcia z polskiego, pomają Ukraińcom w aklimatyzacji
REKLAMA

Ukraińcy aklimatyzujący się w Polsce muszą stawić czoła wielu barierom. Choć kultura i język są podobne, to korzystanie z polskiego systemu edukacji wymaga opanowania naszego języka w stopniu bardziej, niż komunikatywnym. Doświadczenia pandemii pokazały nam zaś, że zdalne nauczanie jest wystarczającym substytutem w wyjątkowych sytuacjach. Właśnie na tych dwóch elementach swoją ofertę dla Ukraińców buduje Tandu, platforma zajęć pozaszkolnych.

REKLAMA

Darmowe wprowadzenie do języka polskiego dla Ukraińców

Tandu na co dzień oferuje zajęcia zdalne z różnych przedmiotów. Teraz startup rozbudował wersję polskojęzyczną o cykl 24 spotkań pozwalających na opanowanie podstaw języka polskiego.

Dla osób, które w związku z wojną znalazły się w ostatnich miesiącach w Polsce, będzie to solidna podstawa do poprawienia sytuacji szkolnej, efektywnego poszukiwania pracy na lokalnym rynku czy nawiązywania kontaktów społecznych – mówi Jan Rudziński, założyciel, pomysłodawca i CEO Tandu, rozwijającego się w The Heart.

Kursy dostosowane są do potrzeb różnych grup wiekowych. Prowadzą je native speakerzy – nie tylko Ukraińcy na stałe mieszkający w Polsce, ale również ci, którzy przed wojną uciekli z ojczyzny. Za wsparcie merytoryczne odpowiada zaś Fundacja Szkoła z Klasą, pozarządowa organizacja edukacyjna, z którą współpracuje ponad 150 tys. nauczycieli i 9,5 tys. szkół.

Doświadczenie zdalnej edukacji pozwoliło nam sprawdzić, które tematy, metody pracy z grupą, ale też jakie kompetencje osób prowadzących zajęcia są niezbędne, żeby mądrze i skutecznie uczyć online - mówi Michał Szeląg, dyrektor programowy Fundacji Szkoła z Klasą.

Przedstawiciele Tandu podkreślają, że ich głównym założeniem jest jak największe zaangażowanie uczniów w omawiany temat. Dlatego zajęcia prowadzone są na żywo. Tandu dopiero pracuje nad możliwością odtwarzania spotkań offline.

200 tys. euro od Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości na rozwój platformy edukacyjnej

Rozbudowa projektu stała się możliwa m.in. dzięki pozyskaniu kapitału w fazie przedzalążkowej. Dla Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości jest to zaś rozszerzenie działalności wspomagającej podejmowanie działalności zawodowej na Ukraińców, którzy mogą chcieć ułożyć sobie życie w Polsce.

- Nasze szkolenia wspierają przedsiębiorców i mają sprawić, że więcej osób będzie gotowych do podjęcia pracy. W tym duchu wychodzimy również naprzeciw osób z Ukrainy, dla których możliwość pracy to szansa na godne, możliwie normalne życie - mówi Marcin Pawłowski prezes Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Zajęcia z języka polskiego, to niewielka część oferty platformy, która umożliwia poszerzanie wiedzy zdobywanej w szkole. Kursy polskojęzyczne stanowią podstawę biznesowej działalności firmy. Wyceniane są bowiem w granicach od 10 do 30 zł i prowadzone w małych zespołach (4-12 osób), co pozwala na obniżenie kosztów uczestnictwa.

56 proc. dzieci i młodzieży korzysta z edukacji pozaszkolnej, wydając na to średnio 585 zł miesięcznie.

- Barierą w edukacja pozaszkolnej pozostaje miejsce zamieszkania. Wsi i małe, a nawet średnie miasta, często nie mają wystarczająco rozwiniętej oferty edukacyjnej. Naszą misją jest walka z tym wykluczeniem za pomocą technologii – mówi Jan Rudziński (na zdjęciu poniżej).

REKLAMA
 class="wp-image-1823221"

W świecie online miejsca zamieszkania nie ma znacznie. Inaczej jest w świecie rzeczywistym. Na poparcie tej tezy przedstawiciele startupu przywołują analizę dostępności zajęć offline przeprowadzoną przez The Heart. Wynika z niej, że mieszkaniec Lublina lub Olsztyna ma prawie 10 razy mniejszy wybór niż mieszkaniec Warszawy, natomiast mieszkańcy małych miast i wsi wyboru nie mają prawie w ogóle.

REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA