REKLAMA
  1. bizblog
  2. Pieniądze /
  3. Poradniki
  4. Finanse osobiste - poradniki

2 tys. zł na wakacje od pracodawcy. To nie są wczasy pod gruszą

Świadczenie urlopowe to pieniądze, jakie pracodawca wypłaca pracownikowi, o ile ten korzysta z urlopu przez co najmniej czternaście kolejnych dni w tym roku. Tegoroczna kwota tego świadczenia wynosi ponad 2,4 tys. zł, ale nie wszyscy pracownicy mogą z niego skorzystać. W tym tekście tłumaczymy komu i na jakich zasadach przysługuje to świadczenie.

09.07.2024
19:21
2 tys. zł na wakacje od pracodawcy. To nie są wczasy pod gruszą
REKLAMA

Wyjazdy wakacyjne są coraz droższe, dlatego popularność pożyczek wakacyjnych rośnie z roku na rok. Choć zadłużanie się w ten sposób nie jest szczególnie racjonalne, dla wielu rodzin jest to często jedyna możliwość sfinansowania wyjazdu urlopowego. Więcej szczęścia mają pracownicy, którym przysługuje świadczenie urlopowe, ale to opcja dostępna stosunkowo nielicznym.

REKLAMA

Świadczenie urlopowe w 2024 r.

Świadczenie urlopowe jest wypłacane raz w roku i jego beneficjentem może być pracownik, który korzysta z urlopu wypoczynkowego obejmującego czternaście kolejnych dni kalendarzowych. Niestety nie jest to jedyny warunek otrzymania tego świadczenia, bo wypłacanie go nie tylko dotyczy tylko niektórych pracodawców, ale także nie jest dla nich obowiązkowe.

Obowiązujące w Polsce przepisy stanowią, że pracodawcy zatrudniający co najmniej 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty są zobowiązani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale jeśli zatrudnienie na dzień 1 stycznia danego roku wynosi mniej niż 50 etatów, to pracodawcy mogą tworzyć ZFŚS albo wypłacać świadczenie urlopowe.

Więcej o rynku pracy przeczytacie w tych tekstach:

Choć co do zasady tworzenie ZFŚS lub wypłacanie świadczeń urlopowych nie jest obowiązkowe, pracodawcy muszą w odpowiednim trybie poinformować pracowników o tym, że nie będą stosować tych rozwiązań. Jeśli jednak taki pracodawca zdecyduje się wypłacać świadczenia urlopowe, będzie to musiał robić zgodnie z zapisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Wysokość świadczenia urlopowego

Warto podkreślić, że wysokość świadczenia urlopowego nie jest powiązane ze stażem pracy czy sytuacją życiową lub materialną pracownika. Nie trzeba nawet składać u pracodawcy żadnych wniosków, bo wszystkich procedur powinien dopilnować pracodawca. Świadczenie urlopowe musi zostać wypłacone najpóźniej w przeddzień rozpoczęcia korzystania przez pracownika z urlopu wypoczynkowego.

REKLAMA

Wysokość świadczenia urlopowego jest kalkulowana na postawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w poprzednim roku i w 2024 r. wynosi:

  • dla pracownika zatrudnionego na pełen etat w tzw. normalnych warunkach – 2417,14 zł,
  • dla pracownika pracującego na pełen etat i wykonującego pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 3222,86 zł.
REKLAMA
Najnowsze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA