REKLAMA
  1. bizblog
  2. Biznes

Sukces Pisany Szminką. Kobiety boją się porażki i braku stabilności

Kobiety coraz prężniej działają w biznesie, jednak wciąż są pełne obaw co do stabilizacji oraz przed porażką. A co mogłoby pomóc w początkowej fazie rozkręcania biznesu? Najnowsze badanie Sukcesu Pisanego Szminką na temat przedsiębiorczości kobiet wskazuje, że mogłyby pomóc niższe składki ZUS (30 proc.), mniejsze podatki (15 proc.) oraz dofinansowanie na start (13 proc.). Raport Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023 towarzyszy XV edycji konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

24.11.2023
20:27
Sukces Pisany Szminką. Kobiety boją się porażki i braku stabilności
REKLAMA

Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku od 15 lat nagradza polskie przedsiębiorczynie oraz liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności i włączania. Aby przystąpić do konkursu, należy wypełnić formularz online na stronie www.bizneswomanroku.pl w jednej z wybranych kategorii otwartych:

REKLAMA
  • Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,
  • Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,
  • Mikrobiznes,
  • Start-up Roku,
  • Liderka w Nowych Technologiach,
  • Organizacja Przyjazna Rodzicom,
  • Pracodawca Równych Szans.

Wsparcie początkujących przedsiębiorców to podstawa

Z najnowszego raportu Bizneswoman Roku: Polki i przedsiębiorczość 2023 wynika, że wśród respondentek posiadających firmę i tych, które chciałyby ją prowadzić, 28 proc. chciałoby w przyszłości rozwijać swój biznes lokalnie, a 39 proc. ogólnokrajowo. Blisko co czwarta badana deklaruje, że pragnie rozwijać firmę międzynarodowo.

Czego Polki oczekują w kontekście wsparcia początkujących przedsiębiorców? Blisko co trzecia ankietowana uważa, że niższe składki ZUS przez pierwsze kilka lat prowadzenia firmy byłyby największym wsparciem bezpośrednio po założeniu własnej działalności. Jednocześnie 15 proc. respondentek wskazuje na mniejsze podatki, 13 proc. uważa, że najlepszym wsparciem na początku prowadzenia biznesu byłoby dofinansowanie na start, a zdaniem 11 proc. wydłużenie okresu zwolnienia ze składek ZUS. Co dziesiąta badana wskazuje większą kwotę możliwą do zarobienia w ramach działalności nierejestrowanej, a 8 proc. możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistą.

W odpowiedziach ankietowanych na temat tego, co z ich perspektywy byłoby największym wsparciem na początku prowadzenia własnej firmy, pojawia się kwestia wysokości składek ZUS. Jest to temat obecnie mocno aktualny z racji złożonego przed paroma dniami w Sejmie projektu zmiany dotychczasowych przepisów i wprowadzenia dobrowolnych opłat ZUS dla przedsiębiorców – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką Bizneswoman Roku.

Uważa ona też, że temat ten budzi emocje i niemałe kontrowersje, także wśród ekspertów, jednak z pewnością zagadnienie wysokości tych składek jest bardzo istotne dla przedsiębiorców oraz przedsiębiorczyń i ważne jest, aby podejmować publiczną debatę na ten temat.

Czego obawiają się kobiety przed założeniem własnego biznesu

Co trzecią ankietowaną przed założeniem własnej firmy powstrzymuje obawa przed utratą stabilizacji, którą gwarantuje praca na etacie. Na brak środków, które mogłyby zainwestować w nowy biznes, wskazuje 18 proc. respondentek, a 14 proc. na brak pewności siebie. Co dziesiątą badaną powstrzymuje brak znajomości przepisów oraz obawa przed biurokracją, a 7 proc. ankietowanych lęk przed porażką.

W 15-letniej już historii konkursu Bizneswoman Roku nagrodzono wiele przedsiębiorczyń, które wykazały się ogromną odwagą i determinacją w spełnianiu swoich marzeń o prowadzeniu własnej firmy, nawet jeśli wiązało się to z podjęciem pewnego ryzyka – mówi Magdalena Chudzikiewicz, członkini zarządu, Chief Commercial Officer (CCO) w firmie home.pl, partnera kategorii Startup Roku.

I dodaje, że wyniki badania wskazują, że nadal spory odsetek kobiet przed założeniem własnej działalności powstrzymuje strach przed porażką czy utratą stabilizacji. Dlatego tym bardziej ważne jest wyróżnianie i promowanie przykładów, które mogą być inspiracją dla innych.

Więcej wiadomości o kobietach w biznesie:

Niezależność i elastyczność najbardziej motywuje do zmian

REKLAMA

Badane, które chciałyby prowadzić własną firmę, zostały zapytane o to, co je do tego motywuje. Aż 29 proc. respondentek wskazuje na elastyczność oraz możliwość samodzielnego decydowania o tym ile, kiedy i gdzie się pracuje, 18 proc. pragnienie niezależności, a 17 proc. zależy na tym, aby zawodowo zajmować się czymś, co je naprawdę interesuje. Blisko co siódmą ankietowaną motywuje możliwość osiągnięcia większych zarobków, a 13 proc. badanych chęć rozwoju osobistego i zawodowego.

Najczęściej wskazywaną branżą, w której ankietowane chciałyby prowadzić swoją działalność, są usługi (28 proc.), na drugim miejscu znalazł się sektor edukacji (18 proc.). Co dziesiąta badana deklaruje, że chciałaby prowadzić swój biznes w branży handlowej, a 9 proc. respondentek w gastronomii i turystyce. Dodatkowo aż 44 proc. badanych przedsiębiorczyń deklaruje, że chciałoby rozszerzyć działalność o nową branżę.

REKLAMA
Najnowsze
Zobacz komentarze
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA